Visita a Es Milà

Demandem respostes sobre el problema de Milà i que no es faci pagar als menorquins els errors de control de l’equip de govern

 

“Preocupació pel que hem vist, per uns problemes que podrien afectar mediambientalment a una zona tan sensible com l’entorn d’Es Milà.” D’aquesta manera s’ha expressat el Secretari General del PSOE  Menorca Vicenç Tur després de visitar les instal·lacions de l’abocador.

 

Tur ha visitat Milà acompanyat de la Secretaria de Comunicació Susana Mora, el conseller-portaveu Joan Marquès i la regidora d’Es Mercadal i Fornells, Constanza Navarro –en representació dels dos ajuntaments socialistes membres de la Junta del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca-

 

Durant la visita el Secretari General ha exposat com aquesta preocupació s’ha agreujat els darrers dies per la suspensió de l’abocament de residus a Es Milà; “i tot plegat després que s’hagi constatat de manera  molt clara –constatació fruit de la feina que han fet els representants  del PSOE en diferents plenaris del Consell i de l’Ajuntament de Maó- que els problemes detectats a l’abocador no s’han duit amb el control polític suficient.”

 

En aquest sentit Susana Mora ha lamentat la situació que s’està vivint a Es Milà, especialment per la lentitud de l’equip de govern a intentar reaccionar, així com per l’intent de minimització de la importància de la incidència per part de l’equip dels Srs Tadeo i Villalonga. “És un exemple més de com no s’han de fer les coses; un exemple de mala gestió i d’ocultació d’informació cabdal als membres de l’oposició  -del Consell i de l’Ajuntament de Maó-, als socis del Consorci –com a mínim als representats socialistes, que no van ser informats de la gravetat del problema fins fa ben poques setmanes- i a la societat menorquina.”

 

En definitiva “és un problema que des de finals de 2013 és damunt la taula -com reconeix avui mateix el conseller Villalonga-, un problema que és més greu del que ens han volgut fer creure i que hem d’intentar que no vagi a més.” Davant d’aquesta realitat “la prioritat és garantir que el Consorci funcioni com cal i solucionar aquesta incidència. S’ha de restituir Es Milà perquè no ens podem permetre quedar-nos sense planta de residus. També s’ha de tenir molt present que l’Ajuntament de Maó va proposar que l’abocador es fes en el seu terme municipal des d’una absoluta lleialtat i solidaritat amb tots els municipis i de tots ells davant un problema com el que està succeint ; això ho hem de posar sobre la taula per fer feina conjunta.”

 

La necessitat de resposta urgent  també preocupa des del punt de vista de qui n’haurà d’assumir el cost, tant de l’arranjament de les deficiències com del que es faci amb els residus  mentre no se solucioni el problema –inclòs el possible trasllat a Mallorca-. “Qui haurà de pagar aquestes deficiències de gestió política i tècnica d’aquesta obra? L’haurem de pagar tots els menorquins i menorquines, quan es veu clarament que amb una bona gestió això no hauria succeït?,” pregunta Tur.

 

En aquest sentit s’ha de demanar als Srs Tadeo i Villalonga per quin motiu si, com diuen, el problema era del projecte, no es va fer cap actuació per arranjar-lo durant l’execució de l’obra? Curiosament avui la premsa recull un exemple d’aquesta possibilitat respecte de la Carretera General: poc després de començar l’obra els qui l’executen demanen més doblers per afrontar moviments de terra i trasllat de serveis amb costos superiors als previstos inicialment. De fet tant les declaracions del gerent de la UTE encarregada de les obres assegurant que són qüestions que fins que no es fa feina sobre el terreny no es poden demostrar, així com les del Conseller Alejandre dient que “es normal que se produzcan modificaciones una vez se està sobre el terreno” evidencien la mala gestió del Conseller Villalonga i del President Tadeo en la seva obligació de garantir una correcta execució dels projectes públics. Una mala gestió per la qual s’han de  “demanar responsabilitats a l’equip de Govern del PP davant greus deficiències que en cap cas han de repercutir sobre els usuaris;” ha afirmat Tur per concloure.