Valeriano Gómez: ‘La política d’austeritat ha estat un gran fracàs, però hi ha la possibilitat de fer un gir per recuperar els valors impulsors d’Europa’

Hi ha una sortida diferent, que pot ser impulsada des de l'esquerra europea. Aquesta sortida passa per l'abandó de les polítiques d'austeritat a ultrança que s'han practicat a Europa en els últims 4 anys. Va ser al maig de 2010 quan es produeix aquest gran gir en la política econòmica europea i als països membres. Nosaltres creiem que aquest gir ha estat un gran fracàs; un gran fracàs per a l'ocupació: avui hi ha 6 milions menys de treballadors ocupats a Europa que en 2010; avui hi ha taxes de desocupació en tots els grans països europeus, especialment en el sud.
“O sigui que sí hi ha una sortida diferent, una sortida que no passada per la destrucció de l'Estat de Benestar, que és al que estem assistint. Quan tothom es m ira en el mirall europeu, el mirall d'un espai on es garanteix la llibertat, la igualtat, amb béns públics essencials, amb Sanitat, com l’educació, amb protecció de desocupació, amb pensions…quan tusso el món vol ser Europa, sembla que Europa vol deixar de ser-ho. Nosaltres no volem aquesta política per a Europa.” D’aquesta manera s’ha pronunciat el diputat per Madrid, portaveu Socialista a la Comissió d’Economia i competitivitat  i exministre de Treball Valeriano Gómez durant la seva compareixença davant dels mitjans prèvia a la xerrada col·loqui que ofereix a les 19.30 a l’Espai Sant Josep de Ciutadella (C/Santa Clara)

 

Gómez qui ha comparegut amb la Secretària General del PSIB-PSOE  Francina Armengol i el Secretari General del PSOE  Menorca, Vicenç Tur, també ha exposat que el nucli central d’aquesta “sortida diferent” a la situació actual. “Aquesta sortida, que pot ser impulsada des de l'esquerra europea passa per l'abandó de les polítiques d'austeritat a ultrança que s'han practicat a Europa en els últims 4 anys. Va ser al maig de 2010 quan es produí aquest gran gir en la política econòmica europea i als països membres. Nosaltres creiem que aquest gir ha estat un gran fracàs; un gran fracàs per a l'ocupació: avui hi ha 6 milions menys de treballadors ocupats a Europa que en 2010; avui hi ha taxes de desocupació més elevades en tots els grans països europeus, especialment en el sud.”

Gómez també reflexiona sobre els objectius d’aquest ‘austericidi’. “Un es pot preguntar si aquest sofriment, que també ha afectat a la qualitat, a la garantia, a la intensitat dels serveis públics…si aquests patiment tot això ha servit per reduir el deute públic?. Tampoc, avui el deute públic en el cas espanyol és pràcticament el doble de la qual teníem al maig de 2010 i és de 300.000 milions més que la que hi havia a Espanya al desembre de 2011.”

 

L’exministre de Treball també ha abordat el paper d’una institució clau per al creixement d’Europa i d’Espanya. “La política econòmica ha de contemplar un paper molt més intens del Banc Central Europeu. Un BCE que ha estat 4 anys en el pitjor de la crisi, amb mitja Europa esfondrant-se, sense intervenir, sense concedir la possibilitat a les economies d'abandonar aquesta senda de destrucció d'ocupació que ha durat massa temps; quan altres Bancs centrals, al Estats Units i al Regne Unit, estaven intervenint massivament per defensar la seva moneda i el creixement econòmic.”

 

En definitiva Valeriano Gómez ha fet una crida a la participació, a votar al  PSOE, després d’exposar “el dibuix del fracàs d'aquesta política econòmica. Enfront d'aquesta realitat els socialistes proposen  “instrumentar una nova política econòmica a Europa que passi per una coordinació diferent i major entre els països deutors i els creditors; que passi per impulsar el creixement de la demanda interna en països que són creditors en aquest moment, perquè els deutors puguem impulsar el nostre creixement, perquè puguem créixer en termes econòmics i fem créixer també el nostre nivell d'ocupació.”