DSC_0670

Tadeo i Reynés han d’explicar-se després que el conseller Sansaloni hagi certificat la mort del Verge del Toro com a centre sociosanitari

.- Davant del President Tadeo Sansaloni ha assegurat que Menorca “té les necessitats sociosanitàries cobertes i no és necessari” dur endavant el projecte del Verge del Toro com a Centre Sociosanitari

 

.- El conseller també ha qualificat aquest projecte com a ‘fum’, tot i les reiterades declaracions de responsables de Govern, Consell i Ajuntament que hi estaven treballant i el fet que el PP duia el Verge del Toro com a centre sociosanitari al seu programa electoral de Menorca i Maó

 

“Prenc la decisió de cedir –el Verge del Toro- a la Tresoreria, que n’és el vertader propietari, perquè li pugui donar un altre ús perquè ja no serà necessari per la societat menorquina, ni ara ni cap a futur.” Aquesta és la transcripció literal de part de la resposta del conseller Martí Sansaloni a la pregunta que li ha formulat durant el Ple del Parlament el diputat Marc Pons (Sr conseller, expliqui’ns els vertaders arguments, els interessos ocults, que han provocat aquesta decisió de vendre l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro).

 

En la seva intervenció Sansaloni ha intentat desacreditar el pla d’usos elaborat durant l’anterior legislatura obviat les declaracions que havien fet la seva predecessora Carmen Castro -l’abril de 2012 afirmava que el seu departament estava treballant en aquest pla  i assegurava que per a la Conselleria  «todo sigue igual. Cuando las disponibilidades presupuestarias así lo permitan, nuestro objetivo es conferir a este inmueble un uso sociosanitario». Todo ello «a la espera de los contactos» que pueda haber entre las partes y con la intención de dar cumplimiento a lo reclamado por la propia alcaldesa de Maó, Águeda Reynés, y, sobre todo, al reciente acuerdo del pleno del Parlament balear, que le compromete a hacer realidad la conversión en sociosanitario del antiguo hospital.’-. Unes declaracions que anaven en la mateixa línia de les que havien pronunciat la batlessa Àgueda Reynés i la consellera Aurora Herráiz.

 

De fet Sansaloni ha arribat a qualificar de ‘fum’ el projecte per convertir el Verge del Toro en un centre sociosanitari; una afirmació que topa frontalment amb les promeses electorals del PP Menorca -'Convertiremos el Hospital Virgen de Monte Toro en un equipamiento socio sanitario, de media y larga estancia, orientado a la convalecencia, rehabilitación, curas paliativas y psicogeriatría.’- i del Programa PP Maó.Promourem davant el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca la urgent reconversió de l’antic hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari de mitja i llarga  estada.’

 

Si aquest era un dels principals compromisos electorals del PP de Maó i de Menorca, si al ple de gener d’aquest any la consellera Herráiz afirmava -en resposta a una pregunta de Noemí Gomila- ques’han fet diferents gestions però cap d’elles ha dut a una solució concreta;’ i afegia que l'equip de govern actual va recollir amb ‘molt d'interès el Pla d’Usos que va deixar el govern anterior’, ¿com pot ser que ara el Conseller Sansaloni digui que amb la privatització de l’antic hospital resolen un problema? ¿Com pot ser que la Sra Reynés –qui al març de 2012 afirmava “Nuestra intención es que el Hospital Verge del Toro sea un centro sociosanitario”- ara abaixi el cap i en lloc de reclamar al Govern i al seu partit que compleixin els mandats institucionals i les promeses electorals, reconegui que va ser ella qui va proposar que es tornés el Verge del Toro a la Tresoreria de la Seguretat Social i s’oferís a modificar el pla general a interès de part per facilitat la seva compra? ¿I com pot ser que el President i diputat Tadeo ni obri la boca respecte d’aquesta situació mentre la consellera Herráiz reconeixia, en el moment de publicar-se la notícia, que no tenia coneixement d’aquesta decisió?...Moltes preguntes sense resposta, mentre per la deixadesa de Reynés i Tadeo Maó i Menorca perdran un equipament que tots els partits polítics havíem defensat.