V Conf Presidents

Susana Mora va proposar a la Conferència de Presidents retardar la tramitació del Decret de guarderies per fer una anàlisi de la realitat de les illes

Susana Mora, presidenta socialista del Consell Insular de Menorca, va assistir ahir a la quinta Conferència de Presidents celebrada a Mallorca, on va aprofitar per exposar, en presència dels presidents dels Consells Insulars i de la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, els temes més importants que afecten a Menorca. Entre alguns d’ells, es va incidir en l’estat del traspàs de competències que s’estan transferint, la importància de millorar el finançament de les illes, en quin punt es troben les negociacions per aconseguir un nou REB per compensar la insularitat, així com un sistema autonòmic més just, i la situació del decret que ha de regular les guarderies.

 

Des de la vessant de la política social, la nostra companya va traslladar a la Conferència la preocupació de la societat menorquina en general que està suscitant el decret sobre les guarderies. En aquest sentit, es va sumar a la decisió presa per part del Govern Balear de retardar, de moment, el procés de tramitació del decret que regula el servei i l’activitat de les guarderies, i prioritzar el debat social per tal que aquest document sigui el més consensuat possible.

 

Precisament, Susana Mora va incidir en la importància de què, per a la elaboració d’aquest decret, “es faci un estudi que analitzi la realitat existent i permeti donar una solució, dialogada i consensuada amb el sector educatiu, a la diagnosi que en resulti”. Per tot això, “haurem de treballar conjuntament amb el Govern Balear perquè els Consells Insulars som competents per a regular en clau insular si així es requereix”.