IMG_4160 (1)

Susana Mora presenta a ple una proposta que demanda la convocatòria urgent de la comissió bilateral d’economia per prorrogar les inversions estatutàries

La portaveu del grup socialista al Consell i consellera d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports porta al ple insular de novembre una proposta d’acord que defensa la necessitat de prorrogar els terminis dels convenis vigents sobre inversions estatutàries.

 

Per fonamentar la iniciativa Susana Mora exposa en primer lloc “la importància de les inversions estatutàries per a Menorca, com a illa especialment afectada per la manca de règim especial i, a la cua en inversions estatals al llarg d'aquests darrers anys.”

 

En l’argumentació de la Proposta Mora també recorda que actualment, “Menorca compta amb dos convenis d'inversions estatutàries en vigor, el Centre Bit i la Xarxa de Fibra Òptica Troncal;” uns acords que -torna a alertar la portaveu socialista i vicepresidenta primera del Consell - “perden la seva vigència en data 31/12/2015.”

 

Susana Mora presenta aquesta iniciativa a partir del fet que tots dos convenis –ambdós amb relació directe amb l’àrea d’Innovació, gestionada per la conselleria que dirigeix- “suposen una oportunitat de creixement econòmic important per la nostra illa.” Però aquesta oportunitat que es veu afectada pel fet que els dos convenis, actualment en fase d'execució, compten en aquests moments amb uns terminis “més que justos per a complir, amb rigor, les actuacions previstes dins dels mateixos.”

 

Així doncs, i per intentar evitar que es puguin perdre “part de les inversions previstes”, la vicepresidenta proposa “instar al Govern de l'Estat i, concretament, al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, a què convoqui amb urgència la comissió bilateral mixta d'economia i hisenda, aparaulada amb el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objecte de tractar la pròrroga dels convenis d'inversions estatutàries signats per a Menorca.”