Traspas

Susana Mora: “La partida d’1,4M€ dota suficientment a Menorca per cobrir el cost de 114 places que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència”

El plenari extraordinari i urgent que es va celebrar ahir al Consell Insular de Menorca va aprovar el traspàs de competències en matèria de Serveis Socials i Seguretat Social, un acord important que demostra que “tenim projecte, un projecte global pensat per a la realitat de Menorca i poder projectar necessitats de futur”.

 

Així, el PSOE Menorca vol deixar pal·lès que no es tracta d’un traspàs pròpiament dit, sinó d’una ampliació de mitjans d’una competència ja que, segons la llei 14/2001 de 20 d’octubre de Serveis Socials, aquesta ja va ser transferida als Consells Insulars l’any 2001. En aquesta línia, Susana Mora va destacar que Menorca “no perd” amb aquest traspàs, tal i com ataquen des del PP, sinó que senzillament es tracta d’un canvi del sistema de finançament, ja que en lloc de firmar un conveni cada any, aquesta partida de més d’1,4M€ ja vindrà incorporada als pressuposts del Consell, una canvi important que ajudarà a què la nostra institució tingui major independència quant a la gestió de la titularitat de les places de dependència”.

 

Per tant, és important recalcar que amb aquest canvi del sistema de finançament el que s’aconseguirà serà la consolidació de 114 places de dependència i que farà possible tenir-les dotades en un futur. Concretament, 75 places de residència de Santa Rita, 20 places de centre de dia de Santa Rita, 10 a la Residència de Gent Gran del Consell Insular, 5 de la Residència Geriàtrica de l’Ajuntament de Maó i 4 de la Residència Geriàtrica de l’Ajuntament de Ciutadella.

 

Per altra banda, davant l’argumentari demagògic del Partit Popular de què amb aquest traspàs es deixen perdre 500.000 euros, des del PSOE Menorca volem deixar clar que de l’1,4 milió d’euros que ara arribaran, s’ha descomptat l’aportació que fa l’usuari, que sol ser entre el 20 i el 30%, mentre que, fins ara, amb el conveni anual no hi estava inclosa. Aquest percentatge s’ha calculat en base de l’import efectivament liquidat dels 4 darrers anys, fent, així, un bon ús dels diners públics.

 

A més, Susana Mora recorda que durant la passada legislatura “l’únic que va fer el PP va ser una política de manteniment”, és a dir, “va mantenir els serveis sota mínims, a part de firmar un conveni de 47 places abans de traslladar al Govern Balear la necessitat d’una partida pressupostària per fer front a la despesa per a la construcció d’infraestructures socials”, una mesura adoptada el 2015 “de caire clarament electoralista, ja que ells mateixos sabien que no les podrien fer efectives”.

 

Amb tot, la voluntat política no és altra que seguir ampliant la xarxa de places de dependència a Menorca i millorar els seus serveis, sempre tenint en compte les necessitats que té la població depenent a dia d’avui, però també les que pot arribar a tenir en un futur.