MJ Camps i SM RP1

Susana Mora i María José Camps presenten els compromisos de la candidatura autonòmica per una Menorca més justa i cohesionada

Les caps de llista del PSOE Menorca al Consell Insular i al Parlament han destacat avui l’afectació que tindran damunt Menorca algunes de les principals iniciatives recollides en les ‘125+10 accions del PSIB-PSOE’; un document en el qual es posa negre sobre blanc “el compromís dels i les socialistes d’aquestes illes amb els valors de cohesió i justícia social.”

 

La candidata al Consell Susana Mora ha exposat com, en el cas de Menorca, “hi ha moltes propostes que podríem destacar, però ens centrarem principalment en les principals línies de feina, els principals compromisos, que tant el partit com el meu equip i jo venim defensant des d’un principi: La necessitat d’unes administracions que escoltin a les persones, que facin feina per les necessitats reals d’aquestes persones i defensin el model propi de Menorca d’identitat territorial i econòmica.”

 

Mora ha agrupat aquestes principals propostes en diversos grups:

 

A.- “La lluita contra pobresa i la precarietat laboral. Prioritat bàsica pel nostre Partit

 

B.- La recuperació de drets perduts o retallats de l’Estat del Benestar.

 

C.- El model de creixement econòmic que volem per a Menorca. Un model econòmic que ens permeti xerrar d’una reactivació de l’economia i d’un repartiment de la riquesa entre tots els treballadors i treballadores (ja siguin per compte d’altre o per compte propi, autònoms). I un model econòmic que sigui compatible amb el nostre model territorial, ambientalment sostenible.

 

D.- La Cultura, i la seva posada en valor, com a eix vertebrador d’una societat i de creixement per les persones que la conformen.

 

E.- La defensa de l’autogovern de Menorca: Des del principi hem defensat que la Menorca que volem s’ha de decidir entre tots els menorquins i menorquines, i així ho va avalar na Francina Armengol la darrera vegada que va ser a Menorca .”

 

Tot seguit la cap de llista del PSOE Menorca al Parlament María José Camps, ha exposat les principals mesures que certifiquen la “garantia que des de Menorca es podran dur a terme les polítiques que proposem i que, bàsicament, es desenvoluparan des del Consell Insular presidit per na Susana Mora.”

 

A.- La lluita contra pobresa i la precarietat laboral

.- Es multiplicaran progressivament els recursos econòmics dedicats a polítiques laborals fins arribar, com a mínim  per primera vegada al 4% del pressupost autonòmic, el que suposa una inversió d’uns 20 milions d’euros a Menorca. Menorca ha estat l’illa més castigada -per la crisi i la gestió que n’han fet els actuals governs-, per això és urgent que duguem a terme aquest compromís i que arribin els doblers.

.- Es posaran en marxa un paquet d’accions de xoc per a la creació d’ocupació, facilitant la contractació directe, amb la implicació d’Ajuntaments i entitats, d’un mínim, a Menorca, de 500 persones a l’atur; accions excepcionals, temporals i extraordinàries, especialment per a majors de 45 anys amb càrregues familiars i que hagin esgotat prestacions.

.- Juntament amb l’anterior, es modernitzarà el SOIB, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de les persones desocupades, per tal que en el termini d’un mes tota persona a l’atur disposi d’un itinerari personalitzat d’inserció. És bàsic que les persones en atur tinguin clara una guia per saber per on continuar la seva recerca per inserir-se en el món laboral; i així mateix la intermediació laboral gestionarà un mínim de 1.500 ofertes d’ocupació cada any a Menorca

.- Tot l’anterior sense oblidar la formació de persones a l’atur, així como programes formatius de 2ª oportunitat per combatre l’abandonament escolar prematur.

.- Menorca és l’illa més castigada, i per açò s’ha de fer una gran inversió per combatre la pobresa i els seus efectes: es crearan més places sociosanitàries, s’implantarà de forma progressiva una renda bàsica per a persones que no poden afrontar les despeses bàsiques corrents, i junt amb altres mesures, s’atendrà especialment als menors en situació de necessitat

 

B.- La recuperació de drets perduts o retallats de l’Estat del Benestar

.- En Sanitat: Es limitaran llistes d’espera, tant quirúrgiques a 6 mesos, com consultes externes a 60 dies; 30 dies en cas de sospita raonada de càncer; i obriran novament al capvespre els ambulatoris.

.- I òbviament, facilitar la targeta sanitària a totes les persones residents

.- En Educació: Es donarà suport al pacte educatiu que va néixer a Menorca, recuperant el diàleg perdut; s’incrementarà la inversió en beques per tal que cap jove de Menorca es quedi sense estudiar per motius econòmics; es substituirà es TIL ,per un nou sistema basat en el consens, per tal que els alumnes efectivament siguin competents en el domini del català, castellà i una llengua estrangera; i es faran actuacions de rehabilitació i modernització de centres.

.- Igualment es potenciarà l’educació de 0-3 per tal que ningú es quedi sense poder accedir a aquesta etapa formativa, per nosaltres tant important i orgullosos que Menorca hagi estat referent en aquest àmbit

 

C.- El model de creixement econòmic que volem per a Menorca

.- L’objectiu és que no quedi ningú enrere, liderant el canvi cap un model econòmic competitiu, solidari i sostenible, i per açò s’impulsaran nous sectors no turístics (no del turisme entès com fins ara), com ara iniciatives empresarials en àrees com el medi ambient, el gaudi de la natura, activitats esportives,  serveis socials i culturals ... nínxols de mercat que té Menorca per les seves pròpies característiques.

.- Òbviament, però, s’ha d’apostar també per un turisme competitiu i de qualitat, apostant per la innovació, lluitant contra l’estacionalitat amb els programes de l’IMSERSO i el ‘Sènior Tourism’, afavorint la connectivitat de Menorca amb la península i Europa.

.- Igualment, es procedirà a l’ordenació insular del pla d’equipaments comercials (com ja s’havia fet).

.- I+D+I a l’indústria. És imprescindible que juntament amb l’administració s’impliqui l’empresa i la Universitat per la readaptació de les produccions tradicionals, i reforçant mecanismes de transferència de coneixement entre la investigació pública i privada. Igualment es construirà el parc Bit de Menorca, com a projecte ja compromès.

.- Per últim, i en relació a l’agricultura i pesca, mesures de clara aposta per la ramaderia i agricultura ecològica, facilitant la rendibilitat de les explotacions, i la utilització d’aigües regenerades per el rec, i la delimitació del Mar Balear, creant noves reserves marines.

 

D.- La Cultura

.- Dins els plans d’espais escènics insulars del Govern, s’impulsaran es Teatre Principal, es teatre d’Es Born i les diferents sales multifuncionals, i es donarà suport i es potenciaran el Museu de Menorca i el nou espai Hernández Sanz .

L’objectiu és democratitzar la cultura; en el sentit que tots els creadors de cultura puguin desenvolupar els seus projectes i que tots els ciutadans i ciutadanes puguin també accedir a les propostes i productes culturals

 

E.- La defensa de l’autogovern de Menorca: model territorial

.- Dins del Pacte pel Territori, Menorca revisarà el PTI amb la participació social, perquè el model territorial de Menorca s’ha de decidir des de Menorca.

.- Està clar que això implicarà –si bé no surt específicament en aquest paquet de Mesures, sí que des del Grup Parlamentari així s’ha anunciat- la modificació de la Llei del sòl, de la Llei Agrària i la Llei Turística

 

Per concloure Mora ha resumit aquests punts com “el compromís del PSOE Menorca, (amb el suport del Partit Socialista de les Illes Balears, de tota la llista al Parlament i de na Francina Armengol com a candidata i pròxima Presidenta) per lluitar per una Menorca més justa i més cohesionada. Una Menorca on ningú quedi enrere i on tothom tingui cosa a dir, perquè el diàleg és fonamental.”