IMG_2017

Serveis socials, ocupació juvenil i el cost del canvi de cartelleria del topònim de Maó, temes que portem al ple insular mitjançant preguntes

Atès el canvi del topònim Maó-Mahón efectuat en algunes senyalitzacions de carreteres del Consell; quin és el cost total d’aquest canvi?” Aquesta és una de les set preguntes que el Grup Socialista formularà al ple del Consell que se celebrarà dilluns.

 

L’encarregat de fer aquesta pregunta serà el conseller Joan Marquès, qui també demanarà a l’equip de govern per la recaptació per infraccions urbanístiques en sòl rústic. La qüestió del conseller-portaveu parteix de “l'objectiu d'aconseguir la integració de tots els municipis de Menorca dins el Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic.” També s’hi recorda com “un dels motius al·legats per l'Ajuntament de Ciutadella per sortir del Consorci va ser  l'agilitat en la resolució dels expedients i la major recaptació en concepte de sancions.” Ara, quan “el temps transcorregut d'ençà de la sortida de Ciutadella del Consorci permet comparar dades entre els dos models de gestió,” Marquès pregunta a l’equip de Govern si “sol·licitarà a l'Ajuntament de Ciutadella les dades sobre el termini de resolució dels expedients i la recaptació efectiva de les sancions per infraccions urbanístiques en sòl rústic.”

 

En l’àmbit dels Serveis Socials Noemí Gomila formularà dues preguntes. En una d’elles recorda com “l’equip de govern va considerar no donar obertura al centre d’Alzheimer de Ciutadella de Menorca, després d’haver canviat la tipologia de centre i esgrimint que no hi havia suficient demanda.” A partir d’aquest fet la consellera demana a la responsable de Benestar social que informi sobre “les places d’atenció existents al nostre territori per atendre aquesta malaltia.”

 

En una altra pregunta Gomila demana “quina previsió té l’equip de govern del Consell de Menorca en matèria d’inversions, infraestructures o equipaments destinats a recursos socials i assistencials per a Menorca.”

 

Per la seva banda la consellera Àngela Caules  presenta una pregunta sobre el foment de l’ocupació. En concret demanarà “quines accions s’han dut a terme a Menorca per aplicar el Programa de Garantia Juvenil adreçat a joves de 16 a 25 anys i a les persones amb discapacitat de fins a 30 anys.”

 

La consellera Gari Petrus porta a ple una qüestió sobre instal·lacions esportives. Petrus vol que l’executiu clarifiqui si “s’ha inclòs dins les Juntes d’Alcaldes l’estudi i planificació per les inversions que es tindran que assolir per la substitució de gespa als camps de futbol dels municipis d’arreu de Menorca.”

 

Finalment la representant socialista també s’adreçarà al conseller de Cooperació Local en relació a les ‘Rutes Saludables’, iniciativa que neix des de la col·laboració entre les Administracions Públiques, Consell Insular de Menorca, Govern Balear i els Ajuntaments de Menorca. Gari Petrus recorda que “tot i ser un projecte anterior a aquesta legislatura només s’han posat en marxa les de Maó i Alaior.” Per aquest motiu demana a Pons quan “preveu que es podran posar en marxa les Rutes Saludables a la resta dels municipis de Menorca.”