TeatreBornrehabilitat

Resolució de l'Executiva de Ciutadella sobre el Teatre d'Es Born: responsabilitats i solucions

Durant el govern progressista 2009-2010, des del PSOE a l’Ajuntament de Ciutadella i el PSOE al Ministeri d’Habitatge es va aconseguir una partida de 4,4 milions d’euros per a la reforma del Teatre d’Es Born.

 

Amb l’actual govern del PP, amb els Alcaldes de Sintas i Sampol i amb la regidora Auxiliadora Pons a Cultura, s’han gestionat les obres, dutes a terme pel Ministeri de Foment (PP).  També s’ha fet un modificat del projecte que fins ara no hem pogut saber (ni sabem en profunditat) en quins detalls afectava el projecte original.

 

Al llarg d’aquests tres anys en què s’han realitzat les obres, hem de dir que la gestió del govern municipal ha estat de deixadesa total: no ha fet cap seguiment de les obres, no ha tingut cap interès a veure com anava el projecte, no ha facilitat la tasca de l’oposició i no ha donat cap mena de participació a les entitats culturals de Ciutadella.

 

Durant tot aquest temps, s’han aixecat veus d’alerta des de diferents àmbits culturals de la població en relació a la manera com s’estaven fent les obres i als possibles defectes que hi podia haver (els mitjans de comunicació només es van fer ressò del color negre de la pintura del sostre).

 

I la gran aportació de la regidora va ser proposar la privatització del Teatre per no haver de cercar el finançament de l’equipament escènic i desentendre’s de la gestió.

 

A la vista de la deriva que prenien els esdeveniments, des del PSOE, ja el mes de novembre de 2011 vam proposar iniciatives per a afrontar la qüestió de l’equipament i hem continuat insistint en aquest tema durant el mandat, especialment per garantir una gestió pública del teatre; però amb la total inactivitat per part de l’equip de govern, fins i tot quan aquestes iniciatives eren aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

 

Essent conscient de la importància de la participació ciutadana i del paper que juguen les entitats culturals a Ciutadella hem insistit una vegada i una altra en la importància de convocar i dinamitzar la Fundació Ciutadella Cultura, un organisme on hi ha representades les entitats culturals i que el primer objectiu és la “rehabilitació, gestió i explotació del Teatre d’Es Born”. Durant el 2014 hem presentat fins a cinc mocions en mesos consecutius, a més de diferents preguntes, en relació a la Fundació i la participació de les entitats. La primera vegada que el Govern municipal del PP ha convocat la Fundació ha estat aquest 13 d’octubre quan ja s’havien recepcionat les obres i acceptant des de l’equip de govern que s’ha recepcionat l’edifici, que no s’han seguit les obres i que no hi ha cap projecte definitiu d’equipament escènic. Idò així, amb la deixadesa de l’equip de govern el mal ja estava fet.

 

Més greu encara, veient com anaven les obres, davant la imminència de l’acabament  i la passivitat total de la regidora i l’equip de govern, el 12 de juny d’aquest any, des del PSOE vam presentar una moció  per la creació d’una comissió d’enllaç Ministeri de Foment- Ajuntament de Ciutadella (amb presència de l’oposició) pel tancament de les obres, la seva recepció i l’entrega a l’Ajuntament. Aquesta moció va ser aprovada pel PSOE i UPCM, amb l’abstenció del PP i el PSM. L’equip de govern no la va voler dur a terme i ara es veuen les conseqüències.

 

Amb tot açò ens trobam que dia 23 de setembre es fa l’acta de recepció de les obres entre el Ministeri i l’empresa San José on es diu que les obres “aparecen sensiblemente de acuerdo con el proyecto vigente”. El Ministeri entrega l'edifici rehabilitat a l’Ajuntament i aquest accepta, amb la firma de la regidora Auxiliadora Pons, sense altra observació que el sistema elèctric i l’ascensor.

 

A dia d’avui, encara l’oposició no ha pogut veure les obres. Sí que tenim però informació indirecte d’un munt de deficiències atribuïbles o bé als acabaments o a la part estructural de la realització del projecte. El que és evident és la irresponsabilitat i la lleugeresa de la regidora Pons de no impulsar un seguiment tècnic de les obres i de no redactar a temps un projecte d’equipament que lligués amb el de rehabilitació, de no liderar políticament les relacions amb el Ministeri durant el transcurs de  les obres i per últim per signar una acta de recepció de l’edifici sense una exhaustiva comprovació prèvia de què aquestes obres estan fetes d’acord amb el projecte. Una irresponsabilitat.

 

Anem però a trobar solucions. Tenim un primer projecte aprovat el mandat anterior i un modificat aprovat per aquest equip de govern que en cap moment ha estat compartit ni amb les entitats culturals ni amb l’oposició. El primer que s’ha de fer és definir ja d’una vegada per totes el projecte definitiu d’equipament que lligui amb el projecte de rehabilitació. Així, amb els dos projectes a la mà, el projecte modificat de rehabilitació i el projecte d’equipament definitiu, fer un repàs detallat de les obres i mirar de lligar ambdós projectes... els acabats, de l’ascensor i de les obres que s’han de fer amb l’equipament escènic (aquestes darreres apuntades per l’arquitecte); això també s’haurà de tractar amb el Ministeri.

 

Hi ha algunes opcions amb la liquidació i certificació final de les obres però la negociació amb el Ministeri no serà fàcil donada la irresponsabilitat de la regidora i la inhibició de l’Alcalde i de la resta de l’equip de govern en acceptar l’edifici amb les obres en l’estat que es troben.

 

L’equip de govern de l’Ajuntament ha d’assumir les seves responsabilitats però a la vegada ha de ser capaç de posar tots els esforços amb les oportunitats que encara ens queden perquè tinguem un Teatre d’Es Born digne, el que es mereix Ciutadella a pesar de tenir el govern que tenim. Des del PSOE no ens cansarem de fer propostes encara que no ens escoltin o que incompleixin els propis acords. Açò sí, també demanarem responsabilitats.

 

RESOLUCIÓ:

PRIMER.-Els socialistes de Ciutadella denuncien la nul·la gestió i la irresponsabilitat de l’equip de Govern del PP en el procés de les obres de rehabilitació de les obres del Teatre d'Es Born.

 

SEGON.- Els socialistes de Ciutadella demanam la immediata coordinació d’aquestes obres ja executades amb la redacció i finançament del projecte definitiu d’equipament escènic. Assenyalam així, com a únic responsable, a l’equip de govern del PP dels esdeveniments finals tot i les propostes i iniciatives dutes a terme pel grup municipal del PSOE al Plenari de l’Ajuntament de Ciutadella com la creació d’una Comissió d’enllaç per a coordinació de la recepció de l’edifici en la que el PP i el PSM es varen abstenir.

 

TERCER.- Els socialistes de Ciutadella seguim considerant necessari la Comissió d’Enllaç o de coordinació per a garantir un Teatre en condicions i un equipament adequat així que continuarem treballant fent i donant suport a totes aquelles propostes per aconseguir aquest objectiu.

 

 

 

 

Ciutadella, 20 d'octubre de 2014

 

Executiva Local PSOE-Ciutadella