SM, Damià, Joan

Reclamem transparència sobre les obres de la carretera i que s’aprofiti l’ajornament que vol la constructora per aturar les rotondes fins eleccions

“Fa tres mesos demanàvem, i ens deien insensats, aturar la construcció de les rotondes fins després d’eleccions. Ara és l’empresa la qui demana modificar el timing d’obra, vol una suspensió parcial temporal de les obres. Necessàriament el Consell, d’acord amb la Llei, haurà de respondre i dir si suspèn o no temporalment, si accepta o no modificar el projecte...Ja que tenim aquesta oportunitat es podria decidir que aquesta suspensió temporal parcial inclogui les rotondes; i a partir d’aquí les eleccions decidiran.” D’aquesta manera ha explicatDamià Borràs la primera part de la proposta que el PSOE  planteja a l’equip de Govern dels Srs Tadeo i Alejandre respecte del futur immediat de les obres de la carretera general.

 

Tant Borràs com el portaveu del Grup Socialista al Consell, Joan Marquès, i la Secretaria de Comunicació i candidata al Consell Susana Mora, han exposat avui el contingut de la petició que planteja el PSOE  Menorca.

 

El diputat i Secretari General del PSOE Maó també ha recordat que la reforma de la carretera va néixer a finals de l’anterior mandat fruit d’un consens escenificat en el plec de condicions tècniques amb què es va licitar l’obra. “Un plec que el Consell va trobar fet. Si no es va licitar va ser perquè es va acabar poc abans de les eleccions i el PP –llavors a l’oposició- va demanar que quedés damunt la taula fins després dels comicis; així es va fer perquè era raonable. En aquest plec no existien les rotondes. La solució tècnica del plec era absolutament contraria al que finalment es va adjudicar.” Un ajornament que ara fa gairebé quatre anys es va aplicar i que hauria de servir d’exemple a l’actual equip de Govern.

 

La segona part de la iniciativa es refereix a la necessitat de transparència sobre el procediment administratiu que s’ha seguit en aquesta obra per “esbandir qualsevol ombra de dubte.” En primer lloc Borràs ha explicat que “ per valorar quina empresa havia de ser la que s’encarregaria de redactar l’obra es va triar una empresa de Mallorca (UAP2100), que va ser escollida amb un contracte menor.” Es a dir, l’empresa que va fer les puntuacions per decidir qui feia l’obra “es va triar per adjudicació directe.” I l’enginyer “és un ex treballador de l’Ajuntament de Palma, amb experiència en carreteres desconeguda (a la web de l’empresa tots els espais sobre experiència, obres realitzades...estan en blanc).”  Una forma d’actuar ben diferent de la de l’anterior equip de Govern. “A la Variant hi havia un túnel i estructures de gran magnitud. Es necessitaven experts per poder decidir quina era l’oferta tècnicament més vàlida. Per això es va fer un concurs públic en el qual demanàvem anys d’experiència en túnels, en ponts, en qüestions mediambientals...i només per valorar l’obra. I aquí ho fa una empresa amb experiència desconeguda. Potser en té molta però no ho coneixem.”

 

S’ha de recordar que les obres es van adjudicar a partir d’un informe d’aquesta empresa UAP2100. És a dir, els serveis tècnics del Consell van fer el seu informe definitiu a partir de l’anàlisi de l’obra d’aquesta empresa.” Per això creiem imprescindible conèixer aquest informe extern, privat (no només l’informe tècnic i jurídic del Consell). A l’expedient de la Variant de Ferreries hi ha gairebé 400 fulls d’informe de l’adjudicació i més de 200 fulls per resoldre la baixa temerària d’una empresa.” Però a més, “aquesta empresa és la mateixa que fa l’informe extern, davant la mobilització social, per desqualificar la proposta de llevar rotondes (primer fan un informe des del Consell, però després n’encarreguen un a la mateixa empresa).”

 

També es dóna la circumstància que és la mateixa empresa la “que es va endur la direcció d’obra, direcció d’obra que va ser impugnada (una impugnació que no es va resoldre per estar fora de termini) i que es va incorporar a fer feina a la carretera quan  les obres estaven bastant avançades.”

 

Una altra ombra de dubte que s’hauria d’aclarir és “si aquesta empresa ha posat a disposició els serveis a què es va comprometre, a través de la seva oferta, en el plec de condicions. Hi són, in situ, els topògrafs que fan falta? Hi ha els tècnics necessaris en obres per poder respondre i evitar que passi el que ha passat (amb independència si tenen raó o no les constructores)?, ha demanat Borràs.

 

I respecte de la Seguretat de l’obra ha detallat com el Pla de Seguretat i Salut, “que va néixer tard,” també el vigila la mateixa empresa que fa la direcció d’obres; un fet que no és molt habitual: “l’habitual és que hi hagi  una persona que dirigeix l’obra i una altra que s’encarregui del Pla, perquè el director d’obra, pels mateixos interessos d’obra, a vegades pot posar en cert risc la Seguretat i Salut...”

 

Finalment Borràs ha demanat “com és possible que les obres comencin sense una direcció d’obra efectiva. El Consell diu que mentrestant els tècnics de la casa van dur la direcció d’obres. Però si llegim el BOIB on es va publicar la contractació de UAP2100 per a la direcció d’obres, es diu que els serveis tècnics del Consell no poden dirigir aquesta obra (cosa que jo no crec que sigui així, crec q si poden) i per això es necessita una contractació externa. El propi Consell es contradiu.”

 

En definitiva es tracta d'una demanda de claredat i transparència pel bé del Consell. “S’ha de posar a l’abast de tothom tot l’expedient administratiu, no només el tècnic, perquè ningú pugui tenir ni una ombra de dubte; que tots puguem estar en contra de les rotondes, però no en contra de com ha fet les coses, administrativament, el Consell. La dignitat del Consell està per sobre de la pugna política perquè hi ha funcionaris afectats que, per decisions polítiques, es poden veure perjudicats.”

 

En la mateixa línia Joan Marquès ha repassat com ha evolucionat la realitat de les obres de la carretera des que al ple insular de novembre el Grup Socialista va presentar la proposta d’acord de suspendre la construcció de les rotondes fins després d’eleccions i “anar avançant en allò en què no hi ha controvèrsia (millora de vials, construcció de paret seca, etc). Una petició que va ser rebutjada, sense arguments tècnics, per part de l’equip de govern dels Srs Tadeo i Alejandre; després que a principis de mandat ja desistís d’aprovar el Pla Director de Carreteres, “un pla que configurava un model viari coherent amb la Menorca Reserva de la Biosfera.”

 

Davant d’aquesta realitat Marquès considera necessari que l’equip de govern reconegui que el model viari que implementen, no és per un tema tècnic ni legal, ja que en el ple de novembre “vàrem posar en evidència que l’únic acord que hi hagut sobre les de la carretera  és l’acord del PP amb els seus militants. I és que la solució tècnica –del PSOE-  per fer els girs a l’esquerra (sense rotondes) era plenament ajustada a normativa. La majoria absoluta no els legitima. La capacitat del President es demostra amb la capacitat d’interlocució amb els qui discrepen”

 

El portaveu també ha expressat que quan es va conèixer la petició de paràlisi de les obres per part de la UTE va demanar consultar el document formalment. “Hem de reconèixer que el departament de Mobilitat i Projectes, a diferència d’altres departaments, han estat àgils en facilitar la informació.” En aquest document de la UTE es comprova com que “ja a l’octubre, quan feia tot just un mes que havien començat les obres, havien entregat en mà (després ho van registrar al novembre) una primer valoració de medicions que podien ser diferents als que establia el projecte.” També s’ha demanat “quines són les unitat no quantificades del projecte que la UTE ja val lliurar el 30 de setembre...és a dir, hi ha una sèrie de discrepàncies que sorprenen per el moment en què es van produir.” I finalment l’informe de la direcció d’obra a la petició que ha formalitzat l’UTE, dia 18 de desembre, “ha de ser un document de referència del qual hem demanat còpia.”

 

Marquès també ha afirmat que es comparteix l’expressió utilitzada per l’equip de Govern de “mantenir-se ferms i no aprovar un increment de despesa afegida...De fet en el plenari de novembre ja vam advertir, quan no acceptaven la proposta de reprogramació, que probablement  es trobarien en un escenari on les empreses intentarien aconseguir un sobrecost.”

 

Finalment Susana Mora ha volgut deixar ben clares tres qüestions. En primer lloc ha tornat a desmentir algunes declaracions realitzades per el President Tadeo afirmant que el projecte de reforma de la carretera general és el que va deixar l’anterior equip de Govern. “El projecte que el Govern del PSOE  va deixar sobre la taula no preveia cap rotonda, era un projecte fruit del consens que respectava totalment el model territorial; un model territorial que permet a l’actual equip de Govern promocionar Menorca turísticament.”

 

En segon ha recordat que “el que sí que es va trobar sobre la taula l’executiu del PP fou la partida del Conveni de Carreteres que tots els menorquins, mitjançant el govern liderat per els socialistes, vàrem aconseguir en l’anterior mandat pe executar les obres de la carretera.” Una realitat que contrasta amb la nul·la capacitat de l’actual equip de Govern a l’hora d’aconseguir doblers d’altres administracions per executar projectes.

 

Finalment Mora ha tornat a insistir en la necessitat d’aturar la construcció de les rotondes. “Comencem a fer feina per reprogramar l’obra, per xerrar amb claredat i transparència sobre quina carretera volem, que el projecte sigui fruit del consens. En aquesta línia treballarem el partit i jo mateixa quan siguem al Consell, com ho estan fent ara els nostres companys.” De fet ja s’hi està treballant. “Tenim el compromís de l’equip de Pedro Sánchez,  a través d’en César Luena –secretari d’organització del PSOE  Federal- per tal de reprogramar l’execució de la carretera i així poder fer feina en la minimització del seu impacte sobre el territori