Cristina-Rita-ple-160413-(2)

Rebutjada la proposta que demanava que es resolguin les deficiències de l’Escola Graduada i que es doni una solució urgent a l’Escola de Persones Adultes

Els representants del Grup popular a la Comissió d’Educació han rebutjat avui capvespre la Proposició No de Llei formulada per la diputada Cristina Rita respecte de l’Escola Sa Graduada de Maó i de l’Escola d’Adults del mateix municipi.

 

La iniciativa preveia quatre punts d’acord; tres dels quals fan referència a Sa Graduada. En el primer es demanda que el Govern “exigeixi a l’empresa constructora de les obres de reforma de Sa Graduada que solucioni immediatament els defectes que estan sortint a la llum.” En el segon es concreta la necessitat “que es col·loquin novament en el seu lloc les contrafinestres de la façana principal de Sa Graduada, complint d’aquesta manera con la protecció que l’atorga la fitxa del Catàleg Municipal de Protecció Arquitectònica de Maó.” En tercer lloc es demanda que “entre tant, no es dilati més en el temps la col·locació de les cortines en les finestres de la façana principal, que tan necessàries són per al normal desenvolupament de les classes.”

 

Respecte de l’Escola d’Adults la Proposició No de Llei defensada per Cristina Rita demandava al Govern que doni “una solució urgent, clara i planificada a la nova ubicació de l’Escola d’Adults de Maó.”

 

En la seva intervenció la diputada i portaveu socialista  al Parlament en l’àmbit educatiu ha recordat que els problemes que s’arrosseguen encara tant de l’Escola Graduada com de l’Escola de Persones Adultes, “són a conseqüència del canvi de criteri del PP en mala planificació de les infraestructures educatives de Maó per una promesa electoral del 2011, que no han sabut solucionar.”

 

“Ara ja està fet i no es pot tornar endarrere, ni ho volem fer” -ha dit Rita- “perquè el que importa és mirar per endavant i solucionar els problemes de la gent; però sí que hem de continuar exigint que les coses es facin bé i que l’alumnat no pateixi la incompetència dels que ens han governat aquests anys. Quan estem parlant de grans equipaments com els educatius, la planificació a vegades abraça més d’una legislatura, això vol dir que els equips polítics a vegades s’han de fer càrrec de coses que s’haurien pogut fer d’un altra manera. Nosaltres som persones i polítics responsables i així ho hem fet en altres ocasions i ho farem ara”, ha afegit.

 

Però a la vegada la diputada exposava que no per això, “s’ha de deixar de denunciar quan hi ha coses que estan mal fetes. En el cas de Sa Graduada, tot i ser un edifici catalogat, es van eliminar les contrafinestres de llenya de la façana i en sis mesos que fa des de que es va inaugurar l’obra no han estat capaços de posar cortines substitutòries per poder veure en condicions les pissarres, tant les tradicionals com les electròniques. Així mateix s’estan patit moltes deficiències en la construcció com, per exemple, goteres.”

 

Per altra banda, l’anunci de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Maó i la Conselleria pel qual aquest any s’invertiran 600.000 € en arranjar les teulades del quarter de Santiago per allotjar l’Escola de Persones Adultes de Maó “confirma que, per desgràcia, aquesta escola no es traslladarà a aquell emplaçament, ni aquesta legislatura ni la propera, perquè el projecte de reforma i adaptació val entre 3 i 5 milions d’euros. Això vol dir que publicitar d’aquesta manera 600.000€ no deixa de ser un anunci electoral del PP que ha deixat passar 4 anys sense fer res. Seguim sense saber si el projecte executiu està ja redactat, quina és la planificació i terminis de l’obra, ni  quan pensen que podria funcionar aquest equipament.”