Foto C Rita

Rebutjada la proposta que demanava al Govern que doblés l’aportació per l’equipament del Teatre Born

La diputada Cristina Rita lamenta la decisió dels representants del PP a la Comissió de Cultura, Educació i Esports que ahir van votar en contra d’una Proposició no de Llei que pretenia implicar al Govern més activament en l’equipament i la programació del renovat Teatre des Born de Ciutadella i en la del Teatre Principal de Maó.

 

En l’argumentació de la iniciativa Rita exposava com el Teatre des Born “és un edifici emblemàtic de Ciutadella que forma part important del seu patrimoni històric i cultural.” També ha recordat com “després d’anys de romandre tancat per problemes d’estabilitat dels seus elements interiors a la fi, la passada legislatura, en els dos anys que va governar el Pacte PSOE-PSM, es va iniciar la seva restauració i reforma”. Una rehabilitació que va ser possible “a través d’una aportació de 4,5 milions d’euros que va fer el Ministeri d’Habitatge, aconseguida gràcies a les gestions de l’Alcaldessa Pilar Carbonero i al Govern Central del PSOE.”

 

Però tot just quan fa un parell de dies s’han acabat formalment les obres amb l’entrega de claus, s’evidencia més que mai que també “s’ha de dotar de l’equipament escènic necessari per donar bona acollida als diferents tipus de representacions teatre, dansa, concerts, així com elaborar el projecte cultural que s’ha de portar a terme.”

 

En un altre ordre de coses la diputada també detallava com el ple municipal de Ciutadella de gener de 2008 “va aprovar per unanimitat la proposta d’estatuts de la Fundació Ciutadella Cultura; organització sens ànim de lucre que té entre les seves principals funcions la rehabilitació, gestió i explotació del Teatre des Born i el foment i la promoció d’activitats culturals.” Així, serà aquesta Fundació la que haurà de gestionar en el futur el Teatre comptant amb la participació ciutadana.

 

“Però es difícil que actualment un municipi pugui assumir en solitari aquesta tasca –continua l’argument de Rita-, i és per això que es fa imprescindible la col·laboració institucional.” En aquest aspecte recordava com actualment “el Govern i els respectius consells insulars, formen part de les fundacions del Teatre Principal de Palma, del Teatre Principal de Maó i del Teatre d’Inca, per citar els més emblemàtics. Així mateix, el Govern de les Illes Balears ha dedicat també aportacions pressupostàries a la rehabilitació i equipament d’aquestes infraestructures teatrals.” Un compromís diferent al que l’executiu autonòmicassumeix amb el teatre ciutadellenc, ja que en el cas des Born “el Govern ha dit públicament que faria una aportació de 400.000,” una aportació “que no és, en cap manera, suficient per a completar l’equipament que seria adient.” Recordar que el projecte d’equipament es va pressupostar en 800.000 euros, però ara l’equip de govern de Dalt la Sala el vol reduir a 600.000 euros “perquè aquesta és la quantitat que té compromesa d’altres administracions” (400.000 de Govern i 200.000 de Consell). Un compromís, el del Govern, que també cal posar en quarantena, ja que aquesta quantitat no consta als pressupostos d’enguany, “ni hem trobat, fins ara, cap mena de conveni que ho sustenti.”

 

Aquesta realitat suposa un greuge comparatiu respecte d’altres infraestructures teatrals de la Comunitat. “En el cas del Teatre Principal d’Inca, també tancat de fa anys, el Govern acostuma a reservar una quantitat en els seus pressupostos anual. Però, a més, hi ha altres elements que donen seguretat al municipi com és que el Govern forma part com a patró vitalici de la Fundació del Teatre, i també hi ha un conveni signat el 13 de febrer de 2014 pel qual cada administració (Ajuntament, Consell Insular de Mallorca i Govern) es comprometen a pagar 806.207,78 € per a la reforma.”

 

A partir d’aquesta realitat, “i atès que el Govern no ha participat en res en les obres de rehabilitació del Teatre des Born i vist també que sense l’equipament escènic no serà possible obrir el teatre i comptar amb una programació estable,” la PNL de Rita presentava tres punts d’acord:

 

En el primer s’instava al Govern de les Illes Balears a augmentar el doble la seva aportació a l’equipament del Teatre Born de Ciutadella (passar de 400.000 a 800.000 euros).

 

En segon lloc demanava a l’executiu que entrés “a formar part de la Fundació Ciutadella Cultura.” En aquest cas la diputada ha acceptat una esmena de MÉS per tal que el Govern també participi en el sosteniment econòmic de la programació estable d’aquest equipament cultural. “Si no ho havíem posat és perquè aquesta encara no existeix, però evidentment, això no obsta perquè en un conveni pugui figurar aquesta participació quan el teatre funcioni,” detallava la diputada.

 

I en el tercer punt Rita es va referir al Teatre Principal de Maó per exposar que el Govern “no s’han compromès mai, malgrat formar part de la Fundació del Principal, amb la seva gestió. És per aquest motiu, perquè sabem que no basta amb ser patró d’una fundació per demostrar un veritable compromís amb la cultura” que, en darrer lloc, demana que participi “anualment en el sosteniment econòmic de la programació estable d’aquest altre teatre, tal com li han demanat repetidament els diferents ajuntaments.”