aena

Rebutjada al Congrés una proposta per retirar el pla de privatització de la xarxa d'aeroports públics

.- El portaveu de Foment, Juan Luis Gordo, considera “imprescindible que la titularitat i la gestió de la xarxa d'aeroports sigui pública per garantir la qualitat del servei i l'eficiència i viabilitat de la xarxa” i critica que la falta de “transparència”.

 

El ple del Congrés de Diputats va rebutjar ahir, amb els vots en contra del Grup Popular, una proposició no de llei en la qual es pretenia instar al Govern de l’Estat “a paralitzar el projecte de privatització d’AENA Aeropuertos S.A., garantint la seva titularitat pública i el seu funcionament eficient en xarxa, amb una participació determinant de les administracions autonòmiques i els agents econòmics i socials dels territoris en la seva gestió.”

 

L’encarregat de defensar aquesta proposta va ser el portaveu de Foment del Grup Parlamentari Socialista, Juan Luis Gordo, qui va fer referència expressa a l’afectació respecte de Balears i Canàries denunciant “l’efecte realment preocupant” de la possible venda, especialment en uns territoris insulars que “depenen del turisme i amb el sector aeroportuari que hi està estretament lligat.” També va advertir sobre el possible tancament de les instal·lacions deficitàries, de la pujada de taxes, de l’encariment dels bitllets i “sobretot” de l’afectació de “la connectivitat de les Illes, tant entre illes com amb l’exterior.”

 

Prèviament el diputat socialista havia explicat que el Govern està en una primera fase que porta la venda pública del 49%, però va denunciar que segons un informe del Consell Consultiu de Privatització, “la seva intenció és d'arribar al 60%, fet que significa perdre la majoria”.

 

Davant d’això va exposar que amb aquesta decisió “no es garantirà la connexió entre territoris i la mobilitat dels ciutadans; s'erosionarà la cohesió i vertebració social del nostre país i els efectes seran devastadors per al benestar i l'economia de grans zones d'Espanya, especialment per al turisme.” Va insistir que “els territoris insulars seran, sens dubte, els més perjudicats”.

 

Per aquesta raó, va reiterar que “és imprescindible que la titularitat i la gestió de la xarxa d'aeroports sigui pública, ja que solament d'aquesta forma es garantirà la qualitat del servei i l'eficiència i viabilitat de la xarxa”.

 

Gordo també va exposar la importància del sistema aeroportuari espanyol, amb 47 aeroports, dos heliports i gairebé 20 milions de passatgers a l'any. “Una xarxa estratègica”, respecte de la qual va lamentar que “el Govern vulgui vendre una empresa pública que genera 140.000 ocupacions directes i 440.000 ocupacions totals, que dóna serveis a 6.300 empreses i que ha tingut una inversió mitjana de 1.400 milions d'euros de l'any 2010 a 2012. I amb un important esforç inversor de 17.000 milions d'euros que és l'origen que s'hagin generat beneficis bruts d'explotació de 1600 milions”.

 

De la mateixa manera va criticar que “l'Executiu de Rajoy porti tres anys preparant la venda d'AENA i hagin acomiadat a més d'1.200 treballadors per la via de l'expedient de regulació, hagin frenat la inversió, hagin reduït els horaris de prestació de serveis dels aeroports i hagin pujat tres vegades les taxes”.

 

Amb tots aquests arguments el diputat del PSOE  va retreure a l'Executiu que “vulguin vendre el 60% d'Aena i ara ens diguin que és només el 49%, això té un clar efecte electoral. No amaguin el cap, volen vostès privatitzar perquè la segona fase implica tancar aquells aeroports que no són rendibles”.

 

Procés fosc i d'esquena al Congrés

Juan Luis Gordo també va ressaltar que el Govern “ha preparat un nou marc que s'ha caracteritzat per la falta de transparència i foscor. Aquesta Càmera no ha conegut res del procés fins a aquest moment, ens hem assabentat per la premsa, amb una venda d'un 21% per a inversors de referència que al final, amb clàusules de discrecionalitat, afavoreixen a grups amics”.

 

Finalment va recordar que ara ens trobem amb “una OPV (oferta pública de venda) bloquejada també pel mateix, per la falta de transparència”. En aquest sentit assegurava que “no s'entén una OPV que vostès taxen -segons el Consell Consultiu- en 3.500 milions d'euros, quan AENA ha arribat a valer 30.000 milions, la qual cosa significa que l'estan regalant”. Per això va recordar que “AENA no és el ‘cortijo’ de ningú i menys del PP”. Igualment Gordo va remarcar “que no hi ha necessitats de tresoreria -com diu el PP-, i que és difícil entendre la posició del Govern, més quan el mercat està a la baixa”.