IMG_0508[1]

Que ningú deixi d’estudiar per problemes econòmics, escolarització pública de 0 a 18 anys i una llei d’Educació amb màxim consens; prioritats del PSOE

“En aquests darrers quatre anys hem tingut el Ministre d’Educació pitjor valorat, a Balears es van manifestar més de 100.000 persones; per tant això vol dir que els responsables polítics no han volgut escoltar les persones que en saben d’Educació que són els professors i les professores.” Aquesta ha estat una de les pinzellades del candidat al Congrés Javier Tejero respecte de la situació que ha patit l’Educació pública amb els governs de dretes tant a Madrid com a Palma.
La política de retalls s’ha traduït en la pèrdua de més de 35.000 docents a tot l’Estat, l’increment d’alumnes per aula o la reducció o eliminació d’ajuts per a llibres de text, per a menjador o per transport, l’eliminació de les beques com a dret amb una reducció de la quantia mitjana de 674 o de l’increment d’un 50% de les taxes universitàries allà on governa la dreta. Una situació que s’agreuja amb la LOMCE una llei elitista, retrògrada, segregadora i confessional imposada pel Govern de l’Estat

 • Davant d’aquesta situació el PSOE proposa, en primer lloc, tres grans compromisos

  • Derogarem la LOMCE per, immediatament, promoure un gran acord social i polític per millorar el sistema educatiu i elaborar una llei bàsica d'educació, que compti amb el màxim consens. També paralitzarem les revàlides i els decrets que emparen les retallades en educació.

 • Reconeixerem el dret a una beca com a dret subjectiu només condicionat essencialment al compliment dels requisits de renda perquè ni cap estudiant deixi d'estudiar per raons socioeconòmiques. A més crearem una beca perquè llicenciats en situació de desocupació puguin accedir a màsters universitaris i així requalificar-se.

  Ampliarem l'índex d'escolarització pública des dels 0 fins als 18 anys, de manera que sigui assequible i accessible per a tots els joves; per a això estendrem l'oferta pública d'escoles infantils per cobrir la demanda de places de 0 a 3 anys i crearem noves places de Formació Professional


 • Tres grans compromisos que es complementen amb altres propostes
 • Establirem un finançament públic i uns serveis comuns adequats per a tot el sistema educatiu fins a aconseguir un sòl comú de finançament del 5% del PIB en dues legislatures, i amb l'aspiració d'aconseguir el 7% a mitjà termini.
 • Recuperarem els Programes de Cooperació Territorial ambel PROAper prevenir l'abandonament escolar primerenc.
 • Adoptarem, d'acord amb lesCCAA, les mesures necessàries per assegurar la gratuïtat dels llibres de text.
 • Recuperarem Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans amb coneixements de la Constitució Espanyola, de les Institucions Europees i internacionals i sobre la igualtat entre homes i dones i la violència de gènere.
 • Proporcionarem suport perquè els pares que desitgin donar educació religiosa als seus fills puguin utilitzar lesinstal•lacionseducatives fos de l'horari escolar i sense cap incidència en el currículum.
 • Promourem, mitjançant acord, un model comú per a l'aprenentatge d'idiomes.
 • Aprovarem un Estatut del Personal Docent que, entre unes altres, impulsi la seva professionalització, li dignifiqui, reguli les seves condicions de treball, la seva formació permanent i els criteris per a la seva promoció, i incorpori un sistema d'accés a la docència similar alMIRsanitari.
 • Apostarem per la Formació Professional a través d'un Pla que la impulsi i la dignifiqui, que permeti augmentar la taxa de titulacions en aquesta etapa i que ampliï l'oferta, i compatibilitzi formació i ocupació.
 • Definirem un nou model de finançament de les universitats públiques que sigui transparent, que garanteixi la suficiència de recursos, l'eficàcia i l'eficiència, que asseguri l'equitat i generi estímuls consistents per a la millora dels resultats i de la qualitat. Per a això i en el marc de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Universitats, promourem un nou marc estatal de preus públics de matrícula que tingui en compte els nivells de renda de la unitat familiar a la qual pertanyi cada estudiant i permeti mantenir un marc coherent en el conjunt de l'Estat.
 • Promourem un programa d'ajudes per a persones titulades universitàries en situació de desocupació perquè puguin pagar la matrícula d’un màster en universitats públiques
 • Aprovarem, en el primer any, un Estatut del Personal Docent i Investigador.
 • Multiplicarem l'educació en línia en tots els nivells del procés educatiu.

En definitiva volem que el canvi que s’ha començat a viure a Balears en l’àmbit de l’Educació arribi tot l’Estat. Un canvi que en poc més de cinc mesos ja ha comportat:

 
.- Represa del diàleg amb el sector educatiu

.- Increment de professorat (s’ha iniciat el curs amb 364 professors més) i d’auxiliars de conversa

.- Substitució immediata del professorat que estigui de baixa abans de 10 dies lectius
.- La congelació del preu de les matrícules universitàries

.- Més d’1 milió d’euros per a una nova convocatòria de beques per a investigadors

.- 4 milions d'euros per formació de persones amb dificultats d'inserció laboral.

.- Les escoletes 0-3 anys tornen a tenir el suport del Govern. Rebran un milió i mig d'euros el 2016.

.- La Conselleria i l’Ajuntament de Maó ja han anunciat que el Conservatori de Maó s'ubicarà a la Sala Augusta.