SantJoan

PSOE Ciutadella: 'Recolzament als Voluntaris de Sant Joan'

 

Des del Grup Municipal Socialista volem agraïr als Voluntaris de Sant Joan
que hagin donat la passa de constituir-se en Agrupació Assembleària per tal
de continuar participant activament en la seguretat de les Festes de Sant
Joan.

 

Des del primer moment el nostre grup ha insistit en la importància de la
creació de la Comissió de voluntariat i participació ciutadana, on entenem que
s'hauria d'incorporar aquest ens per tal de què formi part de l'estructura
jurídica que necessita el voluntariat de les Festes. Així idò, esperam que
l'Equip de Govern posi fil a l'agulla, dins el que hi queda de legislatura, per
tal de crear aquesta comissió i seguir treballant des del consens.

 

Volem fer constar que no vam ser convidats a participar a la reunió del 7
d'agost, tot i que ens hagués agradat poder assistir. Com ja hem dit en altres
ocasions, per poder millorar la festa de Sant Joan, tots hi hem de ser cridats
perquè a tots ens implica. Una vegada més, reiteram que el més important és
escoltar totes les aportacions d'aquells col·lectius que, d'una manera o l'altra,
estan implicats en la Festa o són part d'ella.

 

Per tant, tot el nostre suport als Voluntaris de Sant Joan.

 

 

Ciutadella, 28 d'agost de 2014
Grup Municipal Socialista
Ajuntament de Ciutadella