IMG_2098

PSOE Ciutadella: ‘El gran fracàs del TIL’

Davant la sentència derogatòria del PROJECTE TIL als centres educatius de les Illes Balears, el PSOE de Ciutadella vol fer arribar la seva opinió sobre aquest tema tan polèmic que ha preocupat tota la comunitat educativa, a professors però també i molt especialment a pares, mares i alumnes.

La idea que els nostres alumnes acabin l`escolarització obligatòria amb uns bons coneixements de les dues llengües oficials a les Balears, més un nivell considerable de la llengua anglesa, és positiva i desitjable. Però  enfront d`un projecte tan ambiciós, era imprescindible una acurada planificació:

1.-Hi ha en marxa, tant al País Basc com a Catalunya (comunitats bilingües les dues), per parlar d`una realitat semblant a la nostra, experiències pilot , que hauria valgut la pena conèixer de primera mà.

2.-S`haurien d`haver destinat molt més recursos materials i humans perquè l`aprenentatge de l`anglès fos una realitat, sense que les altres dues llengües se`n ressentissin. Era imprescindible disposar de prou docents  amb molta preparació  acadèmica ( açò no s`aconsegueix d`un dia per l`altra), i no només per impartir l`anglès com assignatura,  si més no, i per augmentar efectivitat, un personal docent amb un domini de la llengua  anglesa que els permetés utilitzar-la com a llengua vehicular  dins el centre, i per impartir altres àrees.

3.-Però l`esforç hauria d`haver estat col·lectiu, de tota la societat, i no només de l`escola. Els mitjans de comunicació i informació haurien d`haver emès programes de qualitat i atractius per a fillets/etes i joves, en anglès. I les sales de cinema, també haurien d`haver tingut en compte aquesta necessitat  i contemplar l`oferta de pel·lícules en V.O. en anglès .

Però, el que ha fet el PP ha estat  pretendre aconseguir un domini de les 3 llengües sense considerar res del que s`ha exposat més amunt. I, molt pitjor encara, sense motivar als docents  a fer l`enorme esforç que els nous objectius comportaven.

I més greu que açò encara, entre els seus militants, n`hi ha hagut que han dedicat paraules molt despectives als docents i, ningú del PP els ha fet callar.

A més a més, el Govern Bauzà ha volgut imposar el Decret de forma autoritària i arbitrària, emprant mesures coercitives com en el cas dels tres directors de Maó expedientats.

Hem de dir també que un dels objectius del TIL, no confessats però sí que duits a la pràctica, ha estat fer enrere els avenços en la normalització de la llengua catalana, aconseguits fins al dia d’avui amb esforços de molts anys.

D`aquesta manera , un objectiu positiu i necessari perquè les joves generacions, amb un bon domini de les 3 llengües, es puguin moure sense dificultat en un món global, i puguin ampliar les seves possibilitats a nivell  laboral, NO PODIA ACABAR MÉS QUE EN UN GRAN FRACÀS.

 

 

 

Executiva Local PSOE Ciutadella

16 d'octubre de 2014