CanSauracultural

PSOE Ciutadella: ‘Com a punt de partida, la participació, per a Can Saura Cultural’

 

L’edifici de Can Saura Miret va ser adquirit per part de l'Ajuntament de Ciutadella durant el mandat 1999-2003, amb un Equip de Govern en el qual hi participava el PSOE, i es va incorporar com a part de les instal·lacions culturals del municipi.

 

Ara, deu anys després i amb l’edifici restaurat per part del Govern Balear, per a l’elaboració del projecte museogràfic, es parla des del Govern municipal del PP d’un possible ús distint al cultural. Des del grup municipal PSOE a l’Ajuntament de Ciutadella a principis del 2013, quan es va fer per primera vegada la proposta de llogar aquest edifici al Ministeri per posar-hi els Jutjats, vam analitzar detingudament la proposta degut a la precarietat econòmica de l’Ajuntament, tot i que hi havia molts dubtes a resoldre com, per exemple, la dificultat d’encaixar l’activitat d’uns Jutjats en el centre històric i turístic de Ciutadella.

 

Analitzat així tots els pros i contres el primer que posam sobre la taula és la necessitat de realitzar des de la participació una anàlisi globlal d’espais culturals a Ciutadella i el paper que hi ha de jugar Can Saura. Cal recordar que des de la Regidoria de cultura, els socialistes, en el mandat 1999-2003, vam elaborar, amb una ampla participació ciutadana, el Pla General de Cultura de Ciutadella que incloïa un Pla d’Equipaments Culturals i el Projecte Cultural de Can Saura. Un Pla General que, si bé és cert no és aplicable en la seva totalitat, moltes de les seves propostes són encara vigents actualment.

 

Arran de la reivindicació de Can Saura Cultural per col·lectius ciutadans es va donar una passa important amb la creació, el novembre del 2013, de la subcomissió de la Comissió Municipal de Patrimoni, en la que es va emmarcar el debat del futur ús del palau Saura Miret, en el si de la qual mai s’ha debatut l’Avantprojecte per un nou equipament cultural de Ciutadella de Menorca i la seva viabilitat econòmica.

 

Els socialistes de Ciutadella ens reafirmam, i així ho vam fer saber a l’equip de Govern del PP, amb la voluntat de què el Palau Saura Miret sigui un centre de dinamització de la cultura a Ciutadella amb un pla d'usos acordat des de la participació ciutadana.

 

L’anunci de l’equip de govern del PP de llogar l’edifici de Can Saura Miret per ubicar-hi els Jutjats és pel que, juntament amb el grup del PSM- Més per Menorca, hem sol·licitat un ple extraordinari perquè es doni comptes al plenari i s’expliquin els acords duits a terme per l’equip de govern amb el Ministeri de Justícia entorn l’edifici Saura Miret així com instar a l’equip de govern a convocar la subcomissió creada per a l’elaboració d’un projecte cultural viable per a Can Saura per a debatre, des de la participació, l’estudi previ de viabilitat redactat per l’Ajuntament de Ciutadella per un Can Saura Cultural.

 

 

Grup municipal del PSOE a l’Ajuntament de Ciutadellla