Proyecto de mejora de la Me-1 Tramo 4 Ciutadella - Ferreries

Els aspectes més controvertits de la reforma de la Carretera General s'han de deixar en suspens fins després d'eleccions

“Si ara que encara hi som a temps no s´hi posa remei, llavors serà ja massa tard per rectificar i les actuacions més controvertides, sobre les que no hi ha consens social ni polític, seran ja gairebé irreversibles. Es tracta, simplement, de programar les actuacions d’una manera que el govern que surti elegit el mes de maig pugui decidir si s’executen o no les obres tan fortament qüestionades.” Aquesta es part de la resolució unànime Executiva Insular respecte necessitat de replanteig de l’execució de l’ampliació de la carretera Me-1

 

El text aprovat ahir capvespre per l’òrgan de govern del PSOE continua exposant que si a les eleccions “surt elegit el Partit Popular, estarà legitimat per l’expressa voluntat de les ciutadanes i ciutadans per seguir endavant amb el seu projecte. Però si les eleccions conformen una nova majoria política en el Consell, el nou govern serà a temps de rectificar les solucions previstes d’acord amb allò que, amb el seu vot, hauran volgut els menorquins i les menorquines.”

 

La resolució especifica que “ningú no discuteix la necessitat de garantir la seguretat del trànsit, ni que s’hagi de dotar la carretera de la capacitat suficient d’acord amb les necessitats reals de la demanda (que ha estat clarament decreixent durant aquests darrers anys) així com de les perspectives de recuperació que tots desitjam del creixement econòmic sostenible de Menorca.”

 

La iniciativa –que es portarà als plens insular i municipals- fa un breu repàs sobre la tramitació d’aquest projecte. S’hi exposa que “el plec de condicions tècniques amb què es va licitar el projecte del tram entre Maó i Alaior presentava tot un conjunt de mesures encaminades a millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit; una proposta que gairebé ningú no ha discutit en el seu conjunt. Així, la millora assenyada de les principals interseccions, la rectificació de les corbes i canvis de rasant, l’ampliació dels vorals, la incorporació de nous tercers carrils i la resta de solucions tal com estaven recollides en el plec de condicions elaborat pel govern socialista del Consell i que el PP va fer servir per a licitar el projecte (i que després va canviar), responen a una clara i suficient justificació (avalada pels informes tècnics i jurídics que acompanyen la licitació) i a partir d’un consens social que el PP arbitràriament ha romput.”

 

Aquest trencament del consens ha generat una “forta contestació social compartida per la gran majoria de la societat. L’impacte paisatgístic del projecte i les seves conseqüències econòmiques negatives ha estat denunciat reiteradament per destacats sectors socials i empresarials menorquins compromesos amb la qualitat de l’oferta turística de la nostra illa.”

 

En aquest sentit es detalla com amb les obres ja iniciades, “els primers moviments de terres fan més evident que mai la desmesura que tantes entitats, associacions i persones cabals havien vingut anunciant i denunciant i han fet que es multipliquin i s’amplifiquin les queixes davant l’evidència del mal irreversible que s’està perpetrant sobre el nostre territori i el nostre paisatge, primera font de l’economia menorquina, amb actuacions que van en contra dels principis de la Declaració de Menorca Reserva de Biosfera.”

 

La solució que proposa el PSOE es deriva del fet que “les obres de carreteres solen implicar terminis d’execució molt llargs. El projecte tècnic de la Variant de Ferreries va ser redactat i aprovat pel Govern de Jaume Matas, qui va iniciar les expropiacions. L’obra fou adjudicada, un cop aconseguit el finançament necessari i amb importants modificacions per reduir l’impacte territorial i paisatgístic, pel Consell presidit per Joana Barceló, amb qui van començar les obres. La Variant va ser acabada i inaugurada pel President Tadeo.”

 

En el cas objecte de la resolució s’exposa que el període d’execució de la reforma del tram de la carretera general entre Maó i Alaior és de divuit mesos. “Per tant, gran part de l’obra es farà durant el proper mandat i l’haurà de gestionar i acabar el govern del Consell que surti de les properes eleccions de dia 24 de maig, quan a la reforma de la carretera li quedarà encara gairebé la meitat del seu temps d’execució.” Així es considera que encara hi ha marge per ajornar la construcció de les rotondes i continuar amb aquells aspectes del projecte sobre els quals sí hi ha consens. “Si el Consell retarda fins després de les eleccions la construcció de les rotondes a doble nivell que han motivat la forta contestació social, les actuacions previstes sobre la carretera general que no han generat controvèrsia pública es poden seguir executant -rectificació de corbes i canvis de rasant, ampliació de vorals, incorporació de tercers carrils-.”

 

La resolució recorda que hi ha un precedent en aquest mateix projecte: “A finals del passat mandat, el govern socialista del Consell va acceptar d’ajornar fins després de les eleccions la licitació del projecte constructiu del tram Maó Alaior de la Me-1 a petició, precisament, del Partit Popular, qui, ja en el govern, va treure a licitació el projecte sense tocar una coma del plec de condicions fet pel govern socialista i on no hi apareixien les rotondes a doble nivell.”

 

Finalment s’hi detalla com la re programació de les actuacions “és tècnicament possible sense que perjudiqui de manera sensible el temps d’execució total de l’obra i, endemés, no tindria conseqüències econòmiques importants per al Consell, sobretot si ho comparam amb el greu impacte que tindrien les obres, si s’executen, per al territori, el paisatge i l’economia de Menorca.”

 

Amb tots aquests arguments la resolució del PSOE Menorca demana “un acte de responsabilitat política en nom de la concòrdia cívica i l’interès superior de Menorca, que ha d’estar sempre per damunt de les consideracions partidistes.” Una petició que es tradueix en dos punts. En el primer es proposa que el Govern Consell Insular de Menorca suspengui l’execució parcial de les obres del tram de la carretera Me-1 entre Alaior i Maó en tot allò que afecti les interseccions que en l’actual planificació es pretenen resoldre amb rotondes a doble nivell (soterrades) i que les programi de tal manera que les obres es posposin per a després de les properes eleccions de dia 24 de maig.

 

En el segon es reclama que en totes les tramitacions administratives que el Govern del Consell Insular de Menorca hagi d’emprendre sobre les actuacions previstes als trams de la carretera Me-1 amb les obres encara no adjudicades, es prevegi que a totes les actuacions que impliquin resoldre les interseccions amb rotondes a doble nivell (soterrades) es posposin les actuacions d’obra efectiva per a després de les properes eleccions de dia 24 de maig