Proposa

El PSOE  Menorca demana col·laboració a totes aquelles persones que vulguin construir una Illa socialment més justa i cohesionada. Feu-nos arribar la vostra proposta, opinió o suggeriment. Només heu d’omplir els camps que s’indiquen. Els representants ens comprometem a estudiar-la i valorar-la, a respondre’t i, si s’escau, a defensar-la en la institució que pertoqui. També et mantindrem informat del seu recorregut.