Projecte polític

El projecte dels i de les socialistes de Menorca és de vocació majoritària i es caracteritza per la voluntat de governar la nostra Illa amb eficàcia i rigor per aconseguir una societat més lliure, més pròspera, i més justa.

 

Som socialistes perquè volem construir una societat basada en la realització plena i efectiva dels valors de llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, solidaritat i pau. Aquests valors són per a nosaltres inseparables, conformen la nostra ètica personal i la nostra manera d’entendre el món, guien la nostra acció i es contraposen als privilegis, les desigualtats i l’individualisme insolidari.

 

Creiem que l’economia de lliure mercat ha de ser compensada per normes que garanteixin les llibertats, la preservació dels interessos col·lectius, el triomf de la justícia i la solidaritat, l’esforç permanent per eradicar el gana, la pobresa, l’exclusió social i la guerra, per reduir les desigualtats socials i els desequilibris territorials, per assegurar el progrés econòmic, la sostenibilitat i el respecte a la democràcia i els drets humans en tots els països del món.

 

Lluitem per aconseguir un món en el qual les persones gaudeixin dels mateixos drets i d’una igualtat real d’oportunitats. Un món en el qual res sigui jutjat pel seu preu, sinó pel seu valor, i una societat en la qual cada persona tingui cobertes les seves necessitats i aportació segons les seves possibilitats.

 

Som socialistes perquè perseguim una societat en la qual el progrés científic i tècnic i el desenvolupament econòmic siguin instruments per al desenvolupament social, cultural i individual. Una societat en la qual ningú se senti discriminat o marginat per raons d’origen social o ètnic, sexe, estat físic o mental, orientació sexual, religió o idees polítiques. Una societat basada en la cultura de l’esforç i del treball que practiqui la solidaritat intergeneracional. Una societat laica, lliure de dogmatismes, respectuosa de les creences religioses de cadascú, i de la llibertat de no tenir-les. Una societat activa, crítica i participativa, compromesa amb un teixit associatiu actiu i solidari.

 

Som municipalistes perquè el nostre projecte, que és radicalment democràtic, promou l’aplicació dels principis de proximitat i subsidiarietat en favor d’uns poders locals forts i eficaços en la defensa del progrés, la qualitat de vida i els interessos de les seves poblacions.

 

Som europeistes perquè perseguim la construcció d’una Europa unida políticament que impulsi un model social que ofereixi oportunitats i cohesió al món de la globalització. Una Europa que sigui un factor de pau i desenvolupament i que impulsi mecanismes de governabilitat i regulació mundials capaces de limitar els estralls d’un capitalisme desregulat que genera desigualtats creixents i dilapida els recursos del planeta.