090413 Damià Borràs Ple Parlament (2)

Demanem suport i finançament per resoldre l’abastiment d’aigua d’Es Migjorn

.- Fa més d’un any i mig el Conseller Company es va comprometre a instal·lar els filtres necessaris en els pous amb aigua tèrbola i a resoldre posteriorment els problemes de la canonada que uneix Es Migjorn i Es Mercadal. Però avui dia aquest compromís encara no ha estat atès

 

El diputat Damià Borràs defensarà demà a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament una Proposició No de Llei (PNL) que reclama solucions als problemes d’abastiment d’aigua potable del municipi des Migjorn Gran.

 

La iniciativa insta a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a tres qüestions concretes. En la primera se li demanda que presti “tota la col·laboració tècnica” i aporti “el finançament econòmic necessari per a la instal·lació de filtres que evitin la turbiditat de l’aigua dels pous públics del municipi d’Es Migjorn Gran abans de la temporada alta turística d’enguany.” –termini que, per desgràcia ja s’ha incomplert, ja que aquesta PNL es va registrar el passat 29 d’abril-

 

En segon lloc la PNL reclama a la Conselleria que promogui i financi “les millores necessàries a les canonades d’abastiment d’aigua que connecten els municipis d’Es Mercadal i Es Migjorn.”

 

Finalment la proposta de Borràs demana al departament del Conseller Company que presti “tot el suport tècnic i assessorament i finançament necessaris per a resoldre els greus problemes d’abastiment d’aigua potable al municipi d’Es Migjorn Gran de manera definitiva.”

 

En l’exposició de motius d’aquesta iniciativa el diputat menorquí exposa com Es Migjorn “fa anys que pateix greus problemes d’abastiment d’aigua potable, tant a la població com a les seves zones turístiques, degut a la contaminació de dos dels seus pous, que no poden ser emprats degut a la gran turbiditat de la seva aigua  –alteració de l’aigua degut a la matèria en suspensió que conté-.” Uns problemes que va obligar a l’Ajuntament a recórrer a camions cisterna per proveir el municipi d’aigua potable “amb el consegüent encariment del preu.”

 

Aquesta problemàtica, que fa anys que s’arrossega, “ha estat apaivagada de manera parcial per la col·laboració de l’ajuntament veí d’Es Mercadal, tot aprofitant una antiga canonada que uneix els dos municipis. Una canonada, però, que necessita en qualsevol cas de millores i reparacions, atesa la seva antiguitat, així com de renovar i potenciar els mecanismes d’impulsió.”  També s’ha de detallar que l’arranjament d’aquesta canonada ha estat sufragada per l’Ajuntament des Migjorn Gran tot sol.

 

De fet aquesta col·laboració amb l’ajuntament mercadalenc, no suposa, ni molt manco, una resposta definitiva. Així el diputat recorda que “fan falta solucions estructurals i importants millores per a garantir de futur el suficient abastiment d’aigua potable d’Es Migjorn,” però també exposa com “sembla que els tècnics coincideixen en la necessitat peremptòria d’instal·lar filtres als pous amb aigua tèrbola així com en la conveniència de millorar la canonada que uneix Es Migjorn amb Es Mercadal.”

 

Finalment Borràs exposa que aquesta realitat la coneixen perfectament a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern. “La situació exposada ha estat manifestada i reiterada per part de l’ajuntament d’Es Migjorn Gran tant a les distintes instàncies vinculades a la gestió dels recursos hídrics de la Conselleria almenys des de l’any 2011 –agost de 2011-. Així mateix, ha estat comunicada i reiterada al Consorci d’Aigües de les Illes Balears.” De fet el Conseller Company, “es va comprometre en la seva visita a l’ajuntament d’Es Migjorn Gran de dia 6 de febrer de 2013 a instal·lar els filtres necessaris en els pous amb caràcter immediat i a resoldre posteriorment els problemes de la canonada que uneix Es Migjorn Gran i Es Mercadal.”

 

Esmentar per últim que el diputat menorquí ja ha presentat, en d’altres ocasions, iniciatives per fer front als problemes de l’aigua (d’abastament o de la xarxa de sanejament) d’Es Migjorn Gran.  Així per exemple a finals de març el Grup Popular va rebutjar una PNL de Damià Borràs que demanava que el Govern construís una nova estació de bombeig a la depuradora del municipi per evitar els vessaments que es produeixen quan plou.