Pons defensa al Parlament que es reclamin a l’Estat inversions estatutàries, que es porti a Madrid un pla d’inversions productives i una proposta consensuada sobre el Règim Especial de Balears

El diputat Marc Pons porta dimarts al ple de Parlament una moció, derivada de la interpel·lació que va defensar fa quinze dies, que pretén implicar al Govern autonòmic en la necessitat d’exigir a l’executiu estatal que compleixi la llei i inverteixi a Balears el que pertoca.

La iniciativa socialista articula quatre punts d’acord. En el primer es proposa  instar al “Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de l’Estat el compliment de l’Estatut d’Autonomia i de forma especial l’establert a la Disposició transitòria novena referida a les inversions de l’Estat i a la Disposició addicional sisena referida al Règim especial insular de les Illes Balears.”

El segon punt de la moció demanda a l’executiu autonòmic que presenti “al Govern  de l'Estat un Pla d’Inversions productives a Balears en el qual es proposin els convenis oportuns per a l’execució dels programes i accions estatals sobre R+D+I, transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals i infraestructures turístiques.” En cas que el Govern estatal no accepti el Pla d’Inversions proposat la moció demanda, com a tercer punt, que l’executiu autonòmic emprengui “les accions polítiques i judicials necessàries per tal de garantir el compliment de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.”

Per últim s’insta al Govern Balear “a redactar de forma negociada amb els grups parlamentaris i diputats no adscrits del Parlament de les Illes Balears, la modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim Especial de les Illes Balears i a remetre-la al Parlament de les Illes Balears perquè sigui aprovada i remesa a les Corts Generals en el primer semestre del 2014.”

En l’exposició d’aquesta moció Pons denúncia com, des que governa el PP a Madrid i al Comunitat, es margina Balears i Menorca.  “Els Pressupostos Generals de l’Estat  (PGE) ens confirmen tant el menyspreu del President Rajoy cap a Balears com el poc interès del President Bauzá per defensar els interessos de la Comunitat”. Per il·lustra la “desfeta inversora” que pateix la Comunitat Pons exposa que els PGE del 2011, l’últim amb governs socialistes, fixaven una inversió a les Balears de 183 milions d’euros, mentre que els 2014 n’invertiran només 74 milions d’euros. Una reducció del 60% en inversions territorialitzades de l’Estat a les Balears des que Bauzá és President.

Aquesta “desfeta inversora” resulta encara més evident si es compara amb d’altres comunitats també governades pel PP. “Les inversions de l’Estat a Aragó s’incrementen un 12% a Cantabria un 24% a Ceuta i Melilla un 16 i un 24%, a Navarra augmenten un 99%. A Castilla i Lleó l’estat invertirà 559 € per habitant. A Cantabria 335 €, a Extremadura 318 €....i a Balears 66 € per habitant. Som la Comunitat Autònoma de tota Espanya on menys inverteix l’Estat... i el que encara és pitjor, cada vegada s’inverteix menys”.

Unes dades davant les quals Pons reclama al Govern que actuï “No creuen que ja ha arribat l’hora que el Govern es planti? L’hora d’actuar amb contundència?. Per fer-ho només cal  defensar els acords fixats a l’Estatut d’Autonomia. Els bastava pactar amb el Govern del Sr. Rajoy el compliment de la Llei Orgànica. El compliment d’una llei. Però n’hi açò.”

Una altra opció per aturar aquest dèficit que es produeix cada any als PGE passa per compensar-lo amb les inversions estatutàries: 2.800 milions d’€ a invertir a les Illes Balears durant 7 anys; 400 Milions d’€ cada any. “Però des que governa el PP, i ho va confirmar el propi conseller d’Hisenda, 800 milions no han arribat, ni està previst que arribin. I això que si el Govern Rajoy invertís cada any a Balears el què li ve marcat per llei orgànica, en aquests moments no estaríem a la cua d’inversions de l’Estat. Tindríem una inversió per càpita de 357 € que ens permetria executar inversions amb retorn sobre l’economia real. Inversions que ajudessin als sectors tecnològics, que donessin resposta a les demandes dels sectors turístics, que enfortissin les nostres infraestructures de transports i comunicacions.”

“Però res de tot açò s’està produint i el Govern Balear està consentint aquests incompliments. És més, han posat totes les facilitats perquè l’executiu estatal incompleixi l’Estatut.” Després de dos anys i mig de legislatura, el Govern encara no ha presentat davant Madrid ni un sol projecte vinculat a inversions productives. “Si el Govern no presenta projectes i els convenç de les seves bondats, aquí continuarem estan a la cua de tota Espanya.” De fet el 30 de setembre el Ministre Montoro anunciava la desaparició de les Inversions Estatutàries, va afirmar que no compliria el mandat fixat per l’Estatut, que no arribaran els 800 milions d’euros pendents... i ningú del Govern va fer res.”

Una altra de les obligacions del Govern Rajoy amb Balears és la d’aprovar el proper any un Règim Especial per a les Balears (REB) que doni resposta als perjudicis econòmics causats per la insularitat. “Són recursos per millorar les comunicacions entre illes i amb la península, ajudes directes a l’exportació, a la industria, als sectors tecnològics i als energètics.” Davant d’aquesta obligació Pons demanda al Govern que expliqui quina és la proposta per el nou REB que han enviat a Madrid; “si és que l’ha enviada, si és que té alguna proposta. ¿O han decidit, igual com han fet amb les inversions estatutàries, que no emprendran cap acció perquè les Balears tingui un Règim Especial que reconegui els problemes de la insularitat?”, es demana Marc Pons per acabar.