IMG_3456

Noemí Camps i Susana Mora demanen que s’ajorni fins a les eleccions l’inici de les obres de la Carretera General en el tram Ferreries-Ciutadella

El Grup Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella presenta al ple municipal de demà capvespre una moció relativa al projecte constructiu de les obres de la Carretera General entre Ferreries i Ciutadella que va en un doble sentit.
Així ho ha detallat la candidata socialista a la Batllia de Ciutadella Noemí Camps. Camps ha exposat, en primer lloc, que aquesta iniciativa té el seu origen en una moció del Grup Socialista que es va aprovar el 14 de febrer de 2013, que instava al Consell a fer un estudi d’alternatives a les diferents interseccions i enllaços viaris proposats al projecte de traçat de la Me-1 entre Ciutadella i Ferreries, per tal de plantejar diferents solucions de les proposades.
Però –tal com ha explicat Camps- tot i que aquesta moció es va aprovar el febrer de 2013, no ha estat fins a febrer d’enguany, (segons el registre de sortida), és a dir fins dos anys després, quan s’ha donat trasllat d’aquest acord al Consell Insular.

Per això a la moció es posa de manifest la incapacitat de l’equip de govern per traslladar els acords aprovats per ple i la manca de respecte cap a la voluntat d’una gran part dels ciutadans i ciutadanes representats mitjançant els diferents grups polítics; així com el menyspreu al reglament orgànic municipal, que preveu un termini de sis dies per donar trasllat d’aquests acords.

En aquesta mateixa línia la candidata a la presidència del Consell de Menorca, Susana Mora, ha denunciat aquesta nova acotada de cap del PP. Des de la candidatura socialista al Consell ens queixem de la constant acotada de cap del president insular davant el Govern Bauzà. I ara amb la manca d’elevació d’aquesta moció aprovada per ple municipal, en tenim una nova, en aquest cas del batle de Ciutadella respecte del Govern insular.

Un menyspreu al qual s’aprova per plenari que se suma a la manca de capacitat de diàleg. La situació de la Carretera és la mostra més evident de la manca de capacitat de diàleg i de cerca de consens. I aquí ho veiem una vegada més: quan han tingut l’oportunitat de negociar un tram que encara no havien tancat, que encara no estava en fase d’execució, han perdut aquesta oportunitat.

De fet Camps ha explicat que com què en aquests moments està ja redactat el projecte constructiu, el trasllat d’aquest acord ara ja no té massa sentit. Per això presentem una petició en la qual demanem que aquest projecte constructiu no s’aprovi a l'espera de la configuració de nous governs fruit de les pròximes eleccions municipals i autonòmiques.

La candidata a la Batllia de Ciutadella també ha recordat com el projecte ha tingut algunes modificacions i s’han reduït alguns enllaços, bàsicament per indicació de la Comissió Balear de Medi Ambient. Però tot i aquesta reducció considerem que algunes interseccions es podrien re estudiar com per exemple la propera a Son Sintes. Considerem que es podria solucionar d’una altra manera, d’una forma que generés un impacte molt menor.

Una petició – que tal com ha relatat Susana Mora- segueix l’exemple del què se’ns va demanar a nosaltres a finals de l’anterior mandat (ara fa 4 anys) quan el PP va demanar, des de l’oposició al Consell, que aturéssim el projecte del tram Maó-Alaior (que no es licités el plec de condicions tècniques que havia deixat preparat i a punt l’anterior equip de govern) per tal que qui guanyés les eleccions decidís què es feia amb la carretera. Nosaltres ho vam acceptar. Doncs nosaltres demanem ara que s’aturi aquest projecte, el d’aquest tram, així com també els aspectes més controvertits del Maó-Alaior (rotondes a doble nivell) i que es continuï amb aquells aspectes on no hi ha conflictes (ampliació de vorals, millora de corbes i de canvis de rasants, construcció de tercers carrils...) i la resta el negociem com toca després de les eleccions.

Respecte dels possibles efectes de la suspensió (durant poc més de tres mesos) dels aspectes que han generat més inquietud social del tram Maó-Alaior i del projecte constructiu del de Ferreries-Ciutadella, Mora ha recordat que compta amb el compromís i el suport de Francina Armengol i del Secretari d’Organització del PSOE a nivell estatal, César Luena, de renegociar aquests terminis amb el Ministeri –una renegociació que, de tota manera, esdevindrà imprescindible tenint en compte la impossibilitat material de complir els terminis que va signar el President Tadeo amb la darrera modificació del Conveni de Carreteres*-, que sigui Menorca qui marqui les prioritats d’execució i que els doblers que vénen del Conveni de Carreteres quedin blindats en aquest aspecte. De fet he expressat reiteradament el meu compromís que si el PSOE governa al Consell trucaré a totes les portes que faci falta per renegociar aquests terminis.

*Nota de premsa el 14.02.2015