Juli Fuster

Millores sanitàries a Menorca i compromisos complerts

Millor servei en transport sanitari

Des de l’1 de maig del 2016, Menorca compta amb un servei ininterromput per a evacuacions sanitàries urgents, amb un avió ambulància del 061 operatiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.  L’abril de 2017 es va renovar la flota d’ambulàncies del transport sanitari no urgent i, des del mes de març passat, Menorca disposa de vehicles capdavanters per al transport sanitari terrestre urgent coincidint amb la internacionalització del servei a través de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB). 

Nou servei de radioteràpia a l’Hospital Mateu Orfila

El desembre de 2017 va entrar en funcionament el nou servei de radioteràpia a l’Hospital Mateu Orfila, una gran fita per a la sanitat pública de Menorca. S’havia calculat que, en el primer any de funcionament del servei es podrien atendre uns 120 pacients per a tot tipus de tractaments oncològics, excepte pacients pediàtrics; TBI (Irradiació corporal total) i braquiteràpia (un tractament específic per al càncer de pròstata); evitant uns 1.200 trasllats a Mallorca. En només dos mesos de funcionament, ja s’havien atès més de 50 pacients. El motiu: el servei també està beneficiant a malalts pal·liatius i a persones d’edat avançada amb càncer de pròstata que abans renunciaven a desplaçar-se a Palma per a rebre tractament.

Millores en l’atenció als pacients de l’Hospital de Dia

Des del 12 de febrer d’enguany, l’Hospital de Dia de l’Hospital Mateu Orfila ha ampliat l’horari d’atenció, de manera que està obert durant quatre capvespres la setmana. Gràcies a l’increment de la plantilla amb la contractació de dues noves infermeres, s’han reestructurat els torns de feina per poder oferir un horari ininterromput de 8.00 a 21.00 h, del dilluns al dijous, mentre que l’horari els divendres es manté de 8.00 a 15.00 h. El 80 % dels usuaris de l’Hospital de Dia són malalts oncològics. 

Consulta d’infermeria oncològica 

Des del novembre de 2016, l’Hospital Mateu Orfila disposa d’una consulta d’infermeria especialitzada en la cura dels pacients amb càncer, atesa per un equip de cinc professionals que vetlen per fer el seguiment més especialitzat i individual possible, des de l’acolliment en el moment del diagnòstic de la malaltia fins al seguiment per tal d’identificar les necessitats psicosocials, de nutrició i d’autocura. 

Nou servei de cirurgia pediàtrica. 

Des del mes de novembre de 2016, l’Hospital Mateu Orfila disposa d’un servei de cirurgia pediàtrica que funciona amb especialistes de Son Espases que passen consulta i duen a terme intervencions quirúrgiques. 

Nova tècnica del gangli sentinella 

El febrer de 2016, la Unitat de Mama de l'Hospital Mateu Orfila va incorporar l'equip necessari per poder realitzar biòpsies del gangli sentinella en dones amb càncer de mama en estats inicials mitjançant una nova tècnica, no radioactiva, que utilitza un traçador magnètic i una sonda. Es tracta d'un important avanç en el pronòstic i tractament d'aquesta malaltia que evita cada any uns 60 trasllats a l'Hospital Son Espases, a més de reduir notablement els temps d'espera i, per tant l'ansietat i el patiment de les pacients.

Nova consulta optometria a AP

L’Àrea de Salut de Menorca disposa, de d’octubre de 2017, d’una nova consulta d’optometria que estarà ubicada a la Unitat Bàsica de Salut (UBS) des Mercadal. La nova consulta pretén fer més accessibles els serveis d’atenció especialitzada als ciutadans de l’illa a través de la xarxa de centres de primària. 

Registre de voluntats anticipades més accessible

L’octubre de 2016, l’Àrea de Salut de Menorca va obrir tres noves oficines del Registre de Voluntats Anticipades amb l’objectiu d’apropar aquest servei als ciutadans. Es tracta d’una iniciativa pionera en el conjunt de les Illes Balears, atès que Menorca és l’única illa on es pot formalitzar aquest document als centres de salut. En concret, els menorquins ara tenen l’opció de tramitar el testament vital a la Unitat Bàsica de Salut des Mercadal, al Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella i als centres Verge del Toro i Dalt Sant Joan de Maó.

Millores per a les dones embarassades

Amb l’objectiu de millorar l’atenció a les mares gestants i la seva satisfacció en l’atenció rebuda a l’hora de donar llum a l’Hospital Mateu Orfila, l’equip de comares del Servei de Toco-Ginecologia va posar en marxa diferents iniciatives durant l’any 2017.

Per una banda, es va instal·lar un sistema de telemetria a les habitacions, un sistema de monitoratge de l’estat del nadó a través d’un dispositiu sense fils que facilita la mobilitat de la gestant i que permet fer el seguiment del procés de dilatació d’un part sense necessitat de canviar de sala. Amb aquesta mesura es procura fer més agradable i amable el procés assistencial dels parts a l’Hospital.

A més, durant el 2017 les comares han començat a fer visites a la planta d’hospitalització abans i després del part per poder fer un millor seguiment de la pacient i resoldre els dubtes que puguin anar sorgint durant les primeres hores. 

L’equip de comares també va posar en marxa, l’agost de 2017, un nou servei d’atenció telefònica postpart, atenent tots els dubtes que plantegin les dones que acaben de tenir un fill al centre hospitalari relacionats amb l’alletament matern, i sobre les cures pròpies del postpart i els canvis que experimenta el cos durant el puerperi o la quarantena, i també si reconeixen qualque signe d’alarma.

L’1 de juny de 2016 també es va posar en marxa un nou programa de salut bucodental per a dones embarassades. Mitjançant aquest programa, les dones embarassades tenen accés gratuït a un total de tres revisions que es duran a terme durant el primer i el segon trimestre de gestació i al mes de donar a llum.

Nova Unitat d’Atenció a la Cronicitat

L’Àrea de Salut de Menorca compta amb una nova Unitat d’Atenció a la Cronicitat per implementar el projecte d’atenció als pacients crònics i les seves famílies. L’equip està format per quatre infermeres gestores de casos, una metgessa i una farmacèutica i està coordinat des d’Atenció Primària. Tot i que el procés no està tancat, es calcula que la nova unitat de cronicitat permetrà oferir una atenció integral a uns 3.350 pacients de tota l’illa. 

Continuïtat assistencial infermeria

Amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients en el camp de la coordinació entre professionals i serveis, l’Àrea de Salut de Menorca va crear i implementar l’any 2016 un sistema propi de continuïtat assistencial d’infermeria. Es tracta d’una aplicació informàtica que va desenvolupar el servei d’Informàtica de l’Hospital Mateu Orfila que substitueix les notes en paper que s’utilitzaven per programar les citacions amb les agendes d’infermeria d’Atenció Primària quan un pacient rebia l’alta mèdica a l’Hospital Mateu Orfila i necessitava atenció en cures. A més de facilitar la feina als professionals, aquesta aplicació informàtica ha tingut com a resultat un increment en més de 1.000 cites de continuïtat assistencial d’infermeria durant el 2016 i un augment del 20% durant el 2017, passant de 2.401 a 2.893 cites. 

14. Nova Unitat de Qualitat

El juny de 2016 es va reactivar la Unitat de Qualitat Assistencial de l'Hospital General Mateu Orfila. S'ha constituït amb la vocació de ser un instrument de la Gerència per impulsar, implantar, avaluar i corregir les accions necessàries per millorar la qualitat i augmentar la satisfacció del pacient.

Millores al CS Verge del Toro de Maó

Ja estan pràcticament enllestides les obres de millora que s’han fet al centre de salut Verge del Toro de Maó, amb un pressupost de 303.791,72 €. Les obres tenen com objectiu millorar l’accessibilitat al centre per part dels usuaris així com millorar les condicions de l’entorn de feina dels treballadors amb els nous vestuaris; i adaptar el centre als requeriments de la normativa actual. Amb aquesta actuació s’ha eliminar la passarel·la d’obra que connectava el Centre de Salut amb l’antic Hospital Verge del Toro i s’ha substituït l’ascensor, entre altres millores. 

Millores al CS Canal Salat

L’any passat es van invertir prop de 50.000 € amb la col·locació d’un nou tancament amb vidres alineat amb l’enfront principal de l’edifici, i la instal·lació una porta automàtica, creant un passadís que permet minimitzar l’impacte del vent i disminuir el corrent d’aire cap a la zona d’entrada i recepció del centre de salut. També s’ha reordenat l’accés, amb l’eliminació de la rotonda i la creació d’una zona per a l’estacionament d’ambulàncies.

 

Nou gabinet CMA a l’Hospital Mateu Orfila.

l’Hospital Mateu Orfila comptarà amb un segon gabinet per a cirurgia ambulatòria. També hi ha prevista una partida de 225.000 euros per equipament. Per tant, la inversió total és de quasi mig milió d’euros

El nou gabinet s’habilita reordenant espais a la zona de diàlisis de l’Hospital i ocuparà 133 metres quadrats. S’està pendent de tenir la llicència d’obres de l’Ajuntament de Maó per poder començar les obres.