IMG_1403

Més per Menorca i PSOE presenten dues iniciatives conjuntes sobre la necessitat de millora del port de Ciutadella així com de l’OSP en la connexió aèria amb Madrid

Els grups de Més per Menorca i del PSOE defensaran dijous en la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears dues iniciatives –dues PNL- conjuntes relatives “a prioritats polítiques per Menorca." Es tracta de dues iniciatives “sobre les que en aquests moments pivota el debat polític com són el de la connectivitat aèria i el transport i les inversions estatutàries que estan pendents al port de Ciutadella;” segons ha exposat el diputat de Més per Menorca Josep Castells en la compareixença que ha dut a terme amb el parlamentari socialista Damià Borràs.

 

En relació a l’Obligació de Servei Públic de la ruta Menorca-Madrid, Borràs ha exposat que en aquests moments “quan sembla que s’han obert negociacions” -respecte a la continuïtat de l’OSP que finalitza el 31 de maig i en quines condicions es duria a terme- és important que el Parlament doni “suport al Govern i al Consell”  per aconseguir una tarifa i unes condicions més raonables. “Ja hem dit i repetit que les condicions de la Declaració de Servei Públic són molt millorables”, una necessitat de millora que els representants de Més per Menorca i del PSOE esperen que pugui comptar amb el vistiplau del Grup Popular i assolir així el suport unànime de la cambra autonòmica.

 

En concret la iniciativa conjunta compta amb 4 punts d’acord. En el primer s’insta al Govern d’Espanya “a revisar i modificar la Declaració d’Obligacions de Servei Públic de la ruta Menorca / Madrid d’acord amb els termes que es consensuïn amb el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca i tot consultant les principals entitats i associacions dels àmbits econòmics i socials més representatives de l’illa de Menorca.”

 

En el segon punt es demanda a l’executiu estatal que la modificació de la Declaració de Servei Públic, sempre d’acord amb el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, es faci efectiva a partir dels següents criteris.

  • Una tarifa que permeti exercir, de manera suficient, el dret a la mobilitat i la igualtat d’oportunitats a les ciutadanes i ciutadans de Menorca i afavoreixi la competitivitat de l’economia de l’illa, en cap cas superior a 60 euros.
  • Un millor sistema de bonificacions de caràcter social amb espacial atenció a la gent major i als joves.
  • Un nombre de freqüències diàries i de seients disponibles que garanteixin una correcta i suficient connectivitat.
  • Mecanismes que prevegin i estableixin increments de l’oferta de places i/o de freqüències (i amb les mateixes condicions de qualitat i preu) davant augments puntuals o permanents de la demanda.
  • Uns horaris dels vols d’anada i tornada que permetin una efectiva jornada de treball en destí de 8 hores, tot considerant com a part del viatge i per tant no computable en destí els temps de desplaçament als aeroports així com els períodes d’estada obligatòria en els mateixos.
  • Una temporada anual de vigència de la Declaració d’acord amb els interessos econòmics i socials de l’illa de Menorca –En aquest aspecte Borràs ha recordat que l’OSP Menorca-Madrid va més enllà dels 6 mesos de la temporada d’hivern IATA i afecta dos mesos de principi i final de la temporada d’estiu. “Com que aquesta OSP està subvencionada per l’Estat és en règim de monopoli i per tant cap més companyia hi pot operar durant aquests vuit mesos. Això desincentiva a d’altres companyies a venir en temporada d’estiu a Menorca perquè durant dos mesos no poden operar i suposa també que Menorca es quedi en aquest període amb els horaris que han descartat a d’altres destins”-.

 

En el tercer punt es reclama al  govern d’Espanya que destini “els recursos econòmics necessaris a la millor satisfacció dels interessos i drets dels ciutadans i les ciutadanes de Menorca a través de la Declaració de Servei Públic de la ruta Menorca / Madrid i segons els criteris exposats en els punts anteriors.”

 

Finalment, i des d’un prisma més ampli, la PNL conjunta insta a l’executiu central “a consensuar amb el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, la necessitat d’establir Declaracions de Servei Públic per a altres rutes entre cadascun dels aeroports de les Illes Balears i els principals destins de la península.”

 

Respecte de la PNL sobre la necessitat de millores al port de Ciutadella, Josep Castells ha començat detallant de la transcendència de les inversions estatutàries per a compensar la insularitat i ha exposat com encara estan pendents inversions pactades l’any 2010 en matèria d’infraestructures. En el text de la iniciativa s’exposa com dia 29 de desembre del 2010, el Ministeri de Foment i el govern autonòmic van signar un conveni per a l’execució de diverses actuacions en matèria d’infraestructures a les Illes Balears, en el qual es va acordar finançar, entre d’altres projectes, una inversió a favor del Port de Ciutadella de Menorca per valor de 30 milions d’euros. “14 milions van ser transferits a la CAIB i han estat executats i justificats, però 16 milions estan pendents d’una addenda;” uns doblers que en aquests moments “són objecte de negociació”.

 

Castells ha justificat la necessitat d’aquests doblers en el fet que el port de Ciutadella “està operatiu, però li manquen equipaments per funcionar com un port normal.  Per exemple l’edifici que actualment fa les funcions de terminal era un edifici per a magatzem d’obres.” Així doncs per evitar que els 16 milions “es perdin”, i tenint en compte que s’està negociant, Més per Menorca i el PSOE  també esperen recavar el suport unànime del Parlament a una PNL que recull dos punts d’acord. El primer punt de la iniciativa insta el Govern de les Illes i el de l’Estat a signar en el menor temps possible (i sempre abans de finalitzar l’any 2016) l’addenda prevista en el Conveni entre el Ministeri de Foment i l’executiu autonòmic, de dia 29 de desembre del 2010, que preveu la transferència de 16 milions d’euros per a la millora i l’adequació del Port de Ciutadella.

 

En el segon es proposa que el Govern de les Illes Balears negociï amb l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular de Menorca les actuacions necessàries per a millorar el nou port de Ciutadella, posant especial interès en el transport de passatgers i mercaderies (nova estació marítima, fingers, millora del moll de ribera, agitació interior, etc), que s’han d’incloure en l’addenda entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears, a càrrec de les inversions previstes en la disposició transitòria novena de l’Estatut.