Marc Pons defensa la necessitat d'obrir, de forma urgent, el debat sobre la liberalització de la quota lletera que es produirà l’abril de l’any que ve

 

“Govern i Consell no poden mirar cap a una altra banda cada vegada que rallem del sector lleter. La liberalització és al cap de cantó, no podem esperar més per afrontar-la...si el Govern i el Consell no actuen i deixen passar oportunitats, ens podem trobar en un escenari en absolut desitjable.” D’aquesta manera ha explicat el diputat Marc Pons el sentit de la seva intervenció demà en la Comissió d’Economia del Parlament, quan el Conseller d’Agricultura compareixerà per abordar la liberalització de la quota lletera a petició del Grup Socialista. Pons, qui ha comparegut acompanyat per la consellera Gari Petrus, ha exposat que ja fa 10 mesos que van registrar aquesta petició sobre una situació que reclama una actuació “urgent, ja que es tracta d’un problema massa gran i massa immediat.”

En la seva exposició el diputat i la consellera han lamentat que, fins ara, Govern i Consell no han donat la importància que realment té al fet que a l’abril de 2015 es produeixi la liberalització del sector lleter de la Unió Europea. “Portem 30 anys amb un mercat regulat per la UE amb les quotes lleteres (la quantitat màxima que pot produir cada explotació, cada regió i cada Estat). Actualment la quota de Balears és de 87,2 milions de litres, però a partir d’abril de l’any que ve tothom podrà produir i vendre la llet que vulgui sense cap topall. Anem cap a un escenari totalment nou pel sector lleter, el més important de Menorca amb molta diferència.”

Però tot i aquesta imminència i la importància del sector, Pons denúncia com “des del Govern i Consell hi ha una intencionalitat d'amagar un debat que té una importància transcendental pel futur del camp de Menorca. Govern i Consell han ocultat el debat sobre les conseqüències d'aquesta liberalització, respecte el paper que hauria de jugar l'administració i sobre els esforços que s’han de fer per afavorir la reestructuració i reorientació del sector. Quina repercussió tindrà sobre el sector lleter menorquí aquesta liberalització? Podrà competir amb la resta de regions espanyoles i europees? En quines condicions?”

De fet Pons ha exposat alguns dels condicionants que afecten al camp de Menorca i que poden esdevenir claus quan arribi la liberalització. En primer lloc cal tenir en compte les “condicions climatològiques, que permeten que al nord de Espanya i d’Europa, amb més recursos hídrics, hi hagi moltes més pastures i, per tant, menors costos fixos que a Menorca per no haver de comprar farratge. En segon lloc cal fixar-se en l’estructura productiva: Les finques lleteres de Balears i Menorca estan basades en explotacions extensives, amb poques vaques, enfront de les del centre i el nord d'Europa amb una ramaderia molt més intensiva. I en tercer lloc, els efectes de la insularitat, que es tradueix en un encariment de matèries primeres. Els pinsos a Balears són un 45% més cars que a la península; el gasoil agrícola un 5% més car, i els fertilitzants i fitosanitaris entre un 20% i un 30%...i davant aquesta realitat no hem sentit dir ni al Consell ni al Govern què pensen, com volen a actuar i com estan disposats a afrontar un canvi que és imminent.”

Sobre els probables efectes de la liberalització el diputat ha apuntat a una reducció del preu de la llet, per la llei de l’oferta i la demanda. Una conseqüència “molt preocupant” ja que, en aquests moments, a Menorca i Balears és on es paga, als productors, el preu de la llet més baix de tota Espanya (0,29 €/litre a Balears i 0,33€/litre a Espanya) i un dels més baixos de tota Europa. Una altra conseqüència passa per ”la concentració de la producció en mans de les grans multinacionals centreeuropees que acabaran controlant tot el procés (des de la producció fins a la venda);” i finalment s’enfortiran “moltíssim les explotacions intensives, amb les vaques tancades a l’estable.”

En definitiva es dibuixa un model productiu que no és el de Menorca; de manera que la situació esdevé “massa preocupant com perquè el Govern i el Consell no hagin pres la iniciativa, ni n’estiguin debatent de manera pública.” De fet Pons ha exposat que el Govern ja ha perdut una oportunitat amb la negociació de la nova Política Agrícola Comú (PAC). “S’han negociat les ajudes pels propers 7 anys. Ara s’han tancat la part dels Estats, i les conseqüències que tindrà la liberalització de la quota havia d’haver estat un element clau de negociació per aconseguir ajudes directes que afavorissin la reorientació o reestructuració del sector, però no ha estat així.

Per la seva banda Gari Petrus ha mostrat una doble preocupació davant aquesta “amenaça real.” D’una banda considera que serà “molt difícil que Menorca pugui competir amb les grans productores làcties de centre-Europa.” De l’altra adverteix que el fet que “el debat sigui ocult, o que no hi hagi debat, fa impossible trobar solucions. El debat hi ha de ser, s’han d’estudiar les possibilitats, sobretot amb les finques que es dediquen a l’explotació lletera.”

De fet, Petrus, exposa que la liberalització pot suposar perills que afecten part de la identitat menorquina. “Volem que Menorca sigui sostenible, però ara es pot deixar perdre un producte alimentari que la fa sostenible. A més de poder perdre la identitat agrària i ramadera de l’illa, el paisatge també es pot veure afectat.”  En definitiva la consellera Socialista, igual que Marc Pons, exposa que “sense debat difícilment es trobaran les solucions que hi pugui haver.”