Les xifres de l’atur de setembre posen en evidencia que Menorca és l’illa que pateix una major estacionalitat laboral

L’anàlisi de la suposada millora de les dades de l’atur de setembre genera algunes reflexions que cal tenir en compte.

En primer lloc cal tenir en compte que si es prenen les xifres inter-mensuals s’evidencia que l’increment del 16,1 % respecte a l’agost situa Menorca al capdavant de Balears (a excepció de Formentera) pel que fa al problema de l’estacionalitat. Un problema que s’agreuja ja que, tal i com succeeix a nivell autonòmic, aquest increment mensual és superior al registrat l’any passat, quan va ser del 10,1%. Precisament a nivell Balear la diputada Joana Barceló considera que les dades posen en dubte que la temporada “turística tingui un impacte positiu en l’ocupació i visualitzen que la estacionalitat laboral s’incrementa”.

A més s’ha de tenir en compte que les dades mostren com gran part del descens de l’atur en relació a fa un any es basa en persones estrangeres -230 respecte a 373- el que, combinat amb xifres relatives a la migració (segons l’Ibestat a principis de 2013 hi havia a Menorca 243 estrangers menys que un any abans), evidencia que bona part d’aquestes persones han sortit de les llistes del SOIB perquè han marxat de l’illa o ja ni s’hi apunten per la poca oferta que hi troben i perquè ja han esgotat les prestacions.

També cal tenir ben present l’efecte sobre aquest descens (de l’atur internanual) d’algunes circumstàncies concretes. D’una banda  el creixement d’afiliats al règim de la llar --amb 1.000 treballadors més a nivell Balear-. De l’altra l’augment del nombre d’autònoms; molts d’ells forçats per la situació –per la necessitat d’autoocupació i per la creixent tendència empresarial de substituir empleats amb contracte per treballadors per compte propi encara que treballin per una sola empresa-.

 A manca de dades territorialitzades per illes, un altre aspecte que preocupa especialment al  PSOE  és el l’increment de la temporalitat de la contractació. A nivell autonòmic els contractes temporals han augmentat un 13,97% en un any, alhora que la contractació indefinida baixa un 8%. Així 9 de cada 10 contractes signats al mes de setembre a Balears són temporals i un 21,7% de la contractació temporal de juliol i agost a són contractes inferiors a 15 dies - d’aquests 10.632 són contractes de menys de 7 dies-.

També cal tenir en compte que a les Illes Balears hi ha 45.948 demandants de feina no reben cap prestació, mentre que la quantia de les prestacions contributives baixa un 1,93%, en relació a fa un any a causa de la reforma laboral. A més en aquests moments són 3.444 treballadors els que reben la Renda Mínima d’Inserció; una xifra que suposa un increment del 10,7% en relació a l’any passat, i un augment del 41,9% respecte al 2011.

Finalment també s’ha de lamentar l’augment de l’atur de llarga durada, que ja suposa més del 38% del total de persones que es troben en situació d’atur a les Illes Balears.