IMG_4234

Les propostes en energia i residus: compromisos per resoldre els problemes actuals i establir el model a 15-20 anys vista

.- En l’àmbit energètic les propostes s’enfoquen cap l’autosuficiència, des de l’acord social, i  fonamentades en les energies renovables

.- Respecte dels residus els compromisos passen per la millora de la gestió des Milà, per resoldre les dificultats actuals i concretar un model que aposti per la reutilització, amb l’impuls de la recollida de la matèria orgànica

.- Els i les socialistes també defensen la necessitat que el Parc de S’Albufera des Grau sigui gestionat des de Menorca.

 

“El medi ambient ha estat sempre una important prioritat per a nosaltres. Gràcies al Pla General de Maó de l’any 87, en què es va apostar per preservar la zona nord del municipi i protegir s’Albufera des Grau, vam assentar les bases per ser declarats Menorca Reserva de la Biosfera i que S’Albufera fos Parc Natural.” Des d’aquest punt de partida les candidates al Consell, Susana Mora, i al Parlament, María José Camps junt amb el candidat a la Batlia de Maó, Vicenç Tur, han presentat els compromisos socialistes en relació al model energètic, la gestió dels residus i el futur del Parc de S’Albufera.

 

Respecte dels residus, Mora ha lamentat que Menorca visqui, en aquests moments, “el problema més important dels darrers 20 anys. Davant d’aquesta realitat presentem solucions: en primer lloc segellar urgentment la cel·la des de la que es filtren els fems i es contamina el nostre subsòl. Mentrestant demanem que s’aturi l’adjudicació de la gestió des Milà; per tal de revisar el model, perquè considerem que no respon a les necessitats actuals i perquè hipoteca el futur de la Reserva de la Biosfera. Per això redactarem, urgentment, un Pla director de gestió a 15-20 anys vista; per tal de donar resposta a les necessitats actuals i tendir a la reutilització dels residus, per reduir-ne així l’enviament a l’abocador i garantir l’allargament de la seva vida útil.”

 

Per poder allargar la vida útil de l’abocador els i les socialistes també reactivaran “el reciclatge i incentivarem aquest hàbits de reutilització. Tornarem a impulsar la recollida separada de la matèria orgànica” per tal de generar un compost de prou qualitat per comercialitzar-se.

 

En l’aspecte energètic s’aposta per “un nou model que camini cap a l’autosuficiència, potenciant les energies renovables de què disposa Menorca: el sol, el vent (aquí tenim l’únic par eòlic de Balears), i les masses boscoses (per a la generació de biomassa) fent-ne una bona gestió.” Per assolir-ho Mora es compromet a crear “un grup de treball que defineixi aquest model energètic i, a la vegada, potenciï el foment de l’ocupació que aquest model  propicia.”

 

En la mateixa línia els i les socialistes donaran suport als ajuntaments per fomentar “mesures d’estalvi energètic com la instal·lació de panells solars als equipaments públics o el canvi de l’enllumenat per sistemes (amb tecnologies) de menor consum.”

 

Respecte del futur del Parc de S’Albufera des Grau, Vicenç Tur ha recordat com Maó sempre ha estat emblema i símbol de la protecció territorial. “La protecció territorial de Menorca neix a Maó. Per tant la passa següent és demanar al Govern, juntament amb el Consell, la gestió del Parc Natural de s’Albufera des Grau, per dur-la a terme en clau clarament menorquina i maonesa.”

 

En aquesta línia la cap de llista del PSOE  Menorca al Parlament, María José Camps, ha exposat aquesta voluntat de que la gestió del Parc es faci “des de Menorca, perquè tothom pugui gaudir de la natura amb seny i de forma regulada i ordenada.” Una demanda que també té en compte la tendència del Govern Bauzà (si bé encara no ha arribat a Menorca, sí que ho podem veure per exemple a Cabrera) de gestionar aquests espais naturals prioritzant els interessos comercials per davant dels mediambientals i, a la vegada, reduint treballadors dedicats a la natura.”

 

Camps també ha recordat –retornant al model energètic- que les lleis actualment vigents dificulten la implantació de les energies renovables per a l’autoconsum. Per tant impulsarem la modificació de la legislació per afavorir l’autoconsum d’energies renovables i, a la vegada, eliminar els entrebancs existents actualment a les empreses instal·ladores de Menorca.”

 

Compromisos i mesures que també tenen un estret lligam amb les compensacions per la doble insularitat que hauria de recollir el Règim Especial de Balears (REB). “Fa uns dies el Govern Bauzà va aprovar una modificació d’aquest REB, però ni molt manco engloba totes les necessitats que té Menorca i, especialment, les relacionades amb l’energia. És necessari que s’inclogui aquest model a favor de les energies renovables dins el nou REB, per tal de tenir una dotació econòmica suficient i afavorir-ne l’autoconsum.”