Maria-Cabrisas,-Joana,-Noemi-27052013

Lamentem que els beneficis econòmics de Santa Rita no s’inverteixin al propi centre per garantir la qualitat dels seus serveis

Aquests dies a Menorca ha estat notícia el servei sociosanitari de Santa Rita i ho ha estat en diverses ocasions. La primera noticia ‘bona’: el president Sr. Tadeo rectificava a la Consellera de Benestar Social i acceptava millorar l’assignació de personal treballador al Centre Sociosanitari de Santa Rita. Però per tal que es faci efectiu aquest canvi han fet falta més de 3.000 signatures i mesos -més d'un any- de queixes. Tot i així, benvinguda la rectificació.

 

La segona noticia, no és tan positiva: el PP al Parlament rebutja sol·licitar al Govern que en compliment de les responsabilitats que té assignades per la Llei de Serveis Socials treballi, amb la col·laboració del Consell i usuaris i familiars dels usuaris, un pla de qualitat del centre –proposta formulada per la diputada Joana Barceló-. La virtut del pla sol·licitat era l’establiment de paràmetres que garantissin de manera participada i transparent la qualitat del servei. Així, a la proposta del Pla que es va portar a Ple es citava textualment la Llei de serveis socials. Entre d’altres es feia referència a l’Art. 95: “Ha de promoure la màxima participació de tots els sectors implicats en la detecció d’insuficiències  i la proposta de solucions”.

 

Si com diu el PP, el Pla existeix, per què no han funcionat els mecanismes de la participació que obligatòriament ha d’incloure? I la detecció dels problemes i proposta de solucions? ¿Per quins motius només s’ha resolt després de  la recollida de signatures?

 

Però, la tercera noticia, la més greu,  és la que recull l’argumentari del PP. Per justificar la seva suposada bona gestió, diuen que avui el Centre de Santa Rita (pels retalls de qualitat i personal aplicat per l’actual equip de Govern) dóna beneficis... Un Centre Sociosanitari que dóna beneficis. Què deuen pensar els Ajuntaments del fet que en la gestió de les seves residències geriàtriques es puguin treure beneficis i superàvits econòmics?

 

Més que mai, és necessari el Pla de Qualitat, una proposta a favor de tots, i en primer lloc, a favor de la responsabilitat pública de garantir la qualitat dels seus serveis socials, de les persones ateses, dels treballadors del centre. Una pena que el PP al Parlament, a diferència del PP a Ciutadella, hi votés en contra...