IMG_1841

La situació a Santa Rita i la manca de resposta al recurs sobre els pàrquings temporals objecte de les dues interpel•lacions que duim a ple

Els representants del PSOE al Consell presenten al ple insular de dilluns dues interpel·lacions. En una d’elles la consellera Noemí Gomila demandarà a la consellera de Benestar Social i Joventut en relació al conflicte existent al centre sociosanitari de Santa Rita.

 

En l’argumentació d’aquesta iniciativa Gomila exposa que Santa Rita, centre d’àmbit insular gestionat pel Consorci Sociosanitari de Menorca, va ser “el primer centre assistencial que va disposar la nostra illa dins la xarxa de dependència.”

 

A partir d’aquest fet la consellera socialista recorda com enels darrers mesos són nombroses les queixes i mostres de rebuig que s’han pogut llegir i escoltar en boca de les famílies dels mateixos usuaris del centre, així com dels treballadors del mateix, cap a la gestió que es duu a terme per part del consorci.” Una realitat a la qual Gomila hi afegeix el coneixement “de la disconformitat d’ambdós col·lectius en la resposta obtinguda per la Vicepresidenta del Consorci i Consellera de Benestar Social del Consell de Menorca al conflicte existent.”

 

En definitiva –i per acabar la breu exposició de motius de la interpel·lació- Noemí Gomila defensa la necessitat d’un “gran acord entre les parts pel benestar dels usuaris i la qualitat del servei assistencial, així com la participació de tots els agents implicats.”

 

 

Interpel·lació sobre el recurs a l’habilitació temporal d’aparcaments

Per la seva banda el conseller-portaveu del Grup Socialista al Consell de Menorca, Joan Marquès interpel·larà al President Santiago Tadeo sobre “la manca de resposta al recurs d'alçada a la Resolució 2014/193 del conseller de Mobilitat i Projectes.”

 

El punt de partida d’aquesta iniciativa és el fet que aquest recurs a la resolució del conseller de Mobilitat i Projectes sobre habilitació temporal d'estacionaments a diferents indrets de Menorca es va registrar el dia 4 d’agost de 2014 i tres mesos després –el dia 5 de novembre- els representants del Grup Socialista encara no havien rebut cap notificació sobre la seva resolució.

 

Davant d’aquesta situació Joan Marquès demanarà al President Santiago Tadeo “sobre els motius de la manca de resposta, dins el termini dels tres mesos,  del Recurs d'Alçada a la 2014/193 del conseller de Mobilitat i Projectes.”