Fornells

La promoció del producte propi i afrontar amb el sector la desaparició de la quota lletera són alguns dels principals compromisos amb el sector primari

“Per als socialistes el camp i la mar són l’essència de Menorca i volem que això no es perdi mai.” Però per tal que sigui així és necessari afrontar reptes i avançar cap a una política que millori les explotacions i la comercialització dels seus productes. Reptes que avui ha detallat a Fornells la candidata a la presidència del Consell de Menorca, Susana Mora, junt amb el cap de llista del PSOE des Mercadal i Fornells Xisco Amteller.
En relació al problema que suposa per a la competitivitat dels productors de llet de Menorca la desaparició, des de l’abril, de les quotes lleteres que determinava la Unió Europea, Susana Mora ha expressat el compromís “d’abordar la reconversió del camp, junt amb el sector. Paral•lelament crearem la figura de l’Agent de Desenvolupament Agrari, professionals al servei de les explotacions” per donar suport als pagesos tant per a la millora de la viabilitat dels seus negocis, com per ajudar-los en la recerca i petició d’ajuts econòmics.

 

Un altre aspecte destacat del compromís socialista amb el camp i la mar és el de la promoció i la comercialització. “Per això també ajudarem a comercialitzar els productes pesquers de l’Illa –facilitant la venda directa- i posarem en marxa la creació del certificat Producte de Menorca per afavorir-ne el consum.”
Precisament el candidat a la Batlia des Mercadal i Fornells s’ha referit a aquest compromís de crear un sistema de certificació de productes de Menorca. “Volem promoure un distintiu que fomenti el consum del producte autòcton, com per exemple la Llagosta de Fornells.”

Respecte del camp Xisco Ametller ha destacat el compromís dels socialistes des Mercadal i Fornells de “promoure un Pla de Millora Rural municipal que adeqüi camins, per aixecar enderrossalls i fomentar els tancaments amb les barreres d’ullastre”

 

La recuperació del Contracte Agrari Reserva de la Biosfera, amb consens amb el sector perquè sigui un veritable compromís amb la Reserva de la Biosfera, el suport a l’agricultura ecològica i la potenciació dels estudis que es realitzen al Centre de Capacitació Agrària adaptant-los a les noves demandes i necessitats, són alguns de la resta de compromisos del PSOE Menorca amb el sector primari.