logo_Senado

La moció sobre la dessaladora de la senadora Pons Vila és molt més genèrica que l’esmena formulada pel Grup Socialista que el PP va rebutjar

.- A l’esmena (d’addicció) del PSOE es reclamava, entre d’altres, que el Govern de l’Estat elabori i executi el projecte de canalització de l’aigua dessalada fins als dipòsits municipals

 

.- També es demandava que la posada en marxa de la dessaladora “no suposi un increment significatiu del cost del consum de l’aigua generada per la referida central”

 

.- La moció defensada per la senadora del PP Menorca es limita a instar al Govern de l’Estat a treballar en col·laboració amb el de la Comunitat, “en la definició i instrumentalització d’una solució definitiva (...) possibilitant la posada en servei de la infraestructura i avaluant les opcions de subministrament...”

 

.- Fa més d’un any que el Govern de l’Estat va respondre als diputats del PSOE assegurant que estava elaborant un estudi per posar en marxa la dessaladora

 

El PP torna a protagonitzar un brindis al sol respecte del problema de la dessaladora. En aquest cas ha estat la senadora Pons Vila qui va presentar una moció absolutament genèrica respecte del futur d’aquesta instal·lació en la qual només s’insta al Govern de l’Estat  “a treballar en la definició i instrumentalització d’una solució definitiva que permeti posar en valor la dessaladora de Ciutadella, possibilitant la posada en servei de la infraestructura i avaluant les opcions de subministrament a l’illa de Menorca, a l’objecte d’optimitzar el seu funcionament.”

Per responsabilitat el Grup Socialista al Senat va votar a favor d’aquesta moció, però el senador socialista Gregorio Medina – senador per La Gomera- va presentar una esmena d’addició (un esmena que es pretenia que s’afegís al text del Grup Popular) en la qual es formulaven propostes molt més concretes:

 

1) El Govern d'Espanya es comprometrà a resoldre el conflicte econòmic i administratiu existent amb els constructors/concessionaris de l'explotació.


2) El Govern d'Espanya, via Pressupostos Generals de l'Estat, s'obligarà a l'elaboració i execució del Projecte que permeti canalitzar l'aigua dessalada des de la central dessaladora fins als dipòsits municipals d'emmagatzematge i distribució d'aigua potable.


3) El Govern d'Espanya impulsarà un conveni de col·laboració amb el Govern Balear, Consell Insular de Menorca i Ajuntament de Ciutadella, a fi d'engegar la dessaladora i garantir que en cap cas la seva engegada suposi per a la ciutadania un increment significatiu del cost del consum de l'aigua generada per la referida central.

 

Però aquesta esmena d’addicció va ser rebutjada pel Grup Popular - tot i que a l’acta s’hi recull que Pons Vila va explicar a la Cambra Alta el problema del possible increment del rebut de l’aigua pels ciutadellencs, així com el que suposa que la Unió Europea reclami la devolució de gairebé 5 milions i mig d’euros pel fet que la dessaladora no estigui operativa i la petició d’extinció del contracte per part de l’empresa adjudicatària-.

 

Per tant el que es va aprovar a la Cambra Alta representa molt poc o cap avenç respecte al posicionament expressat pel Govern de l’Estat el 6 de juny de 2014 –tot i que la Sra. Pons Vila diu que ha estat un dels seus ‘cavalls de batalla’-. Llavors l’executiu central exposava el següent en resposta a una pregunta dels representats balears del PSOE al Congrés de Diputat (BOE del 8 de juliol de 2014. Pàg 262):

 

 “En relació amb l’assumpte interessat s’informa que l’anterior Govern va voler pal·liar la manca de recursos amb un sistema de plantes de dessalació.

No ha estat possible materialitzar la construcció i posada en marxa de les infraestructures degut a la manca de planificació i concreció del plantejament inicial –A l’acta de la Sessió s’hi recull que la mateixa Senadora reconeix aquesta manca de planificació del projecte impulsat per Jaume Matas-.

Aquesta circumstància obligarà a noves inversions per incrementar l’abastiment hídric de la població menorquina.

Amb objecte de corregir les errades descrites, el Govern està elaborant, junt amb el Govern Balear i el Consell Insular, un estudi de les ‘Necessitats i proposta d’alternatives a l’Illa de Menorca’ amb l’objecte de posar en marxa la dessaladora de Ciutadella, i d’aquesta forma, millorar i incrementar els recursos hídrics a l’Illa.”

 

Gairebé 13 mesos després d’aquesta resposta, ni la senadora Pons Vila ni el PP han explicat en quin punt es troba aquest estudi... però en canvi torna a demanar avaluar les opcions de subministrament.

 

De fet, s’ha de recordar que si ara fa un any el Govern de l’Estat explicava que estaven elaborant un ‘estudi’, el juny de 2013 l’executiu estatal responia una pregunta dels diputats de Balears del Grup Socialista al Congrés donant per fet que la dessaladora de Ciutadella ja funcionava –“Amb aquesta obra es millora la garantia de l’abastiment d’aigua potable de qualitat, incrementant la disponibilitat en un volum de 10.000m3/dia.”-

 

En definitiva, la genèrica moció proposada i aprovada pel PP i el rebuig del Grup Popular a l’esmena d’addició que va formular el senador del PSOE  Gregorio Medina, no suposa cap pas envant a l’hora de reclamar la implicació del Govern Rajoy a un projecte impulsat per qui va ser el seu company a l’executiu estatal Jaume Matas.