IMG_2076

La legalització de Torralbenc evidencia el ‘modus operandi’ habitual: rebregar la legalitat a interès de part

.- L’Agroturisme de Torralbenc pot ésser un model adequat per Menorca, però de cap manera es pot admetre l’enginyeria turístico-legal a la carta per saltar-se el que determinen les normes.

 

El PSOE Menorca lamenta la tramitació respecte de l’agroturisme de Torralbenc que ha protagonitzat el PP (amb la connivència dels seus representants a Alaior, Consell i  Govern Balear) i que sembla que acaba amb la legalització d’unes obres que no comptaven amb la llicència preceptiva quan van començar.

 

Els responsables socialistes volen deixar molt clar que la seva reflexió no entra a valorar l’establiment en si (de fet es considera que un hotel d’aquestes característiques que combina el món del vi amb una oferta hotelera de qualitat sense afectar ni terreny protegit ni patrimoni, pot ésser un model adequat per a Menorca) però sí que rebutgen frontalment que s’hagi donat aparença de legalitat a unes actuacions que s’han fet sense complir el que disposen les normes (s’ha de recordar que la llicència que es va atorgar va ser per refer la casa principal de la finca, no pas per a realitzar noves construccions).

 

Així el PSOE també pot compartir que la piscina i l’edifici on s’ubica un sistema de generació d’aigua calenta més eficient sigui una millora, però el que resulta  inacceptable és la ficció d’aprovar-ho com un simple projecte d’ampliació quan les obres ja estan fetes...

 

En definitiva aquest és un altre, l’enèsim, lamentable cas on el PP fa passar els interessos particulars per davant dels col·lectius, del que marca la norma en relació al territori. Com ja ha succeït amb els aparcaments a les platges verges o amb el parc aquàtic de Biniancolla aquest és un episodi més respecte de la manera d’actuar del PP; un ‘modus operandi’ que es pot expressar ben clarament amb la famosa frase del Balte Pons Timoner -del qual l’actual alcaldessa d’Alaior en va ser tinent de Balte-, “no té llicència, però té permís de l’alcalde.”

 

A més en el cas de Torralbenc només s’ha de recordar com, en una situació sense precedents, els inspectors del Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic van arribar a denunciar pressions del Conseller Huguet per tal d’impedir-los investigar, quan fins aquell moment  havien considerat “que disfrutaven de l’autonomia pròpia de la funció inspectora” per el desenvolupament de la seva tasca.

 

Aquesta és la seguretat jurídica que predica el PP? Srs Tadeo i Bauzà, Sres Sugrañes i Vidal; què els ha de dir a la resta de promotors que sí estan fent totes les passes que marca la Llei per tal d’obrir o reformar els seus negocis? No han de ser tots els ciutadans iguals davant la Llei? Per al PP es veu que no.