IMG_1050

La diputada Elena Baquero presenta al Parlament una iniciativa per demandar la posada en marxa de l’Estatut de l’Artista i el Creador

.- La Proposició No de Llei (PNL), que es debatrà en la sessió de la Comissió de Cultura de dijous, pretén que aquest estatut doni resposta a la realitat laboral específica d’artistes i creadors.

 

“Atès que els treballadors i treballadores del sector cultural tenen serioses dificultats per poder viure en exclusiva de la feina dins el seu sector.” Aquest és el punt de partida de la PNL que dijous defensarà en la Comissió de Cultura del Parlament de les Illes Balears la socialista Elena Baquero.

 

Baquero exposa que aquesta realitat provoca que es puguin “distingir dos grups dins d’aquest camp:

 

1- aquells que tenen una feina alternativa amb nòmina fixa i cotitzen a la seguretat social. En aquest grup entrarien també els jubilats i pensionistes.

 

2- aquells que no treballen enlloc més i, per tant, no tenen nòmina fixa i no cotitzen a la seguretat social.”

 

La diputada afegeix que els treballadors del primer grup, “a part de fer aquesta feina fixa, poden combinar-la amb actuacions artístiques, sempre i quan es donin d’alta d’IAE (amb la corresponent facturació dels rendiments de treball i la liquidació trimestral de l’IVA) i sempre que els ingressos per rendiment de treball d’aquesta activitat artística no superi el salari mínim interprofessional anual. En el cas que el volum de facturació anual superi el concepte descrit, es veuen obligats a donar-se d’alta d’autònoms.”

 

Pel que fa als artistes i creadors del segon grup, aquells qui únicament es dediquen a l’activitat artística, “han de donar-se d’alta d’autònoms.”

 

Un altre aspecte propi de la situació laboral d’aquestes persones es deriva del fet que, en la “majoria dels casos, l’assegurança per dur a terme l’activitat no és assumida pel contractant, sinó que ha de recaure damunt de l’artista (amb tota la complicació burocràtica i la despesa econòmica que comporta, i tenint en compte la baixada substancial que els catxets artístics han patit en els darrers anys, juntament amb el 21% d’IVA aplicat també als productes culturals).”

 

Elena Baquero també exposa com l’existència d’aquests dos grups “crea, inevitablement, dues categories, diferenciades entre professionals i amateurs, en detriment d’aquests darrers, doncs no poden acollir-se a totes les subvencions disponibles.” Finalment adverteix sobre les dificultats que pateixen els artistes i creadors de Balears per dedicar-s’hi professionalment durant tot l’any i “poder viure durant tot l’any de la seva activitat artística; especialment, a Menorca, Eivissa i Formentera.”

 

Amb tots aquests arguments la diputada socialista tanca la PNL amb un punt d’acord en el qual es proposa al Parlament instar “el Govern d’Espanya a adoptar les mesures necessàries per a l’apertura d’un procés de diàleg amb sindicats, organitzacions representatives del sector i entitats de gestió dels drets d’autor que permeti l’elaboració d’un Estatut de l’Artista i Creador que contempli un model d’intermitència en l’activitat laboral, entenent la professió cultural com una realitat especifica amb mecanismes coherents de cotització, contractació i contingències de salut, maternitat, atur i jubilació dignes i justos pels artistes i creadors.”