Cristina Rita interpel•la demà al Govern sobre els expedients oberts als directors i la pacificació del conflicte educatiu

 

.- Joana Barceló defensarà una moció sobre la necessitat que el Govern aposti, realment, per la concertació social en l’àmbit de l’ocupació.

 

La diputada menorquina del PSIB-PSOE Cristina Rita interpel·la demà a la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats sobre els molts fronts de conflicte que el Govern té oberts amb el sector educatiu, respecte a la seva “incapacitat per tancar cap d’aquests conflictes”, en relació a recents declaracions del President Bauzà que encara han atiat més la polèmica i sobre el fet que continuïn oberts els expedients als tres directors d’Institut de Maó, malgrat ja fa gairebé un mes i mig de la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient. També posarà especial atenció a l’expedient obert al director de Marratxí, “la causa de la reactivació de la vaga el mes de gener.”

En tota la seva intervenció Rita reiterarà la preocupació socialista sobre com poden afectar en el desenvolupament del curs i, especialment, respecte de l’alumnat, els conflictes que el Govern manté amb el sector educatiu.  La diputada exposarà que ja s’està constatant com l’aplicació del TIL “és un fracàs,” no només perquè s’executa sense recursos extraordinaris, sinó perquè hi ha manco recursos de suport a l’ensenyament d’idiomes que altres anys. Una argumentació que se sustenta en el fet que en “molts de centres no s’està aplicant i que allà on s’aplica hi ha un 30% més de fracàs.” Rita demanarà a la Consellera explicacions i propostes. També li preguntarà si segueix pensant que el degoteig de dimissions d’equips directius dels centres continua sent mínim –més de 300 renúncies-.

En aquesta mateixa línia també cal recordar com el 20 de febrer les associacions de directors de primària i de secundària van expressar la seva preocupació per la campanya d’assetjament i desprestigi que estan patint. Una campanya que es tradueix en el fet que un total de 31 equips directius havien estat denunciats davant la Conselleria per qüestions relacionades amb la vaga, la Llei de Símbols o suposades vulneracions de l’obligada neutralitat política, per la qual cosa demanaven emparament davant d’aquestes acusacions; acusacions “genèriques, sense proves i basades en denúncies anònimes o directament falses.”

Finalment Rita també demanarà a la Consellera que valori el menyspreu del President Bauzà al sector; menyspreu que es va fer especialment evident en una entrevista a la Ser quan va manifestar que aquells docents que estiguessin en desacord amb el TIL es presentessin a les eleccions.

 

Dijous compareixença en Comissió sobre infraestructures

D’altra banda dijous la consellera compareixerà a la Comissió d’Educació a instàncies del Grup Socialista per informar sobre infraestructures educatives a cada Illa. Rita, qui abordarà la situació de Menorca, demanarà explicacions sobre els problemes de manteniment que  pateixen alguns centres i respecte del fet que, en el que portem de legislatura el Govern no ha elaborat un Pla d’Infraestructures.

  

Barceló defensa moció sobre concertació social

Per la seva part, la diputada Joana Barceló defensarà al ple del Parlament de demà una moció amb set punts d’acord relativa a la necessitat que el Govern faci una aposta decidida com la concertació social en l’àmbit de l’ocupació.

El primer reclama que el Govern intensifiqui i prioritzi la concertació social política i institucional, la participació d’agents econòmics i socials per tal de presentar al Parlament, en un termini no superior a dos mesos, el Pla d’Ocupació de Balears.

El segon punt insta al Govern a complir els Decrets vigents que garanteixen i canalitzen la concertació social a la Comunitat, de manera especial el de constitució i règim jurídic del SOIB, i el que regula el Consell d’Economia Social i del Cooperativisme de les Illes Balears.

En tercer lloc es demanda a l’executiu Bauzà que compleixi amb les Recomanacions del Consell d’Europa de 22 d’abril del 2013, i del Pla Nacional de la Garantia Juvenil per l’establiment urgent a la Comunitat del Programa de Garantia Juvenil. Un programa que proposa que es presenti al Parlament en  el termini de dos mesos, comptant amb la participació dels agents socials, institucions i entitats dels joves de les Illes.

En el quart es constata que Balears és l’única comunitat que no disposa de cap instrument concertat o estratègic de lluita contra l’atur i creació d’ocupació; mentre que en el cinquè es demanda que el Govern rectifiqui l’incompliment sistemàtic dels acords parlamentaris sobre política d’ocupació laboral i concertació.

El sisè punt de la moció reitera la necessitat d’avançar en la cohesió i inclusió social mitjançant la planificació i concertació d’accions i mesures amb les quals aconseguir l’accés al treball dels joves, desocupats de llarga durada majors de 45 anys, i de tots els col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral.

Finalment Barceló proposa que en el procés de concertació per a la redacció i aprovació del Pla d’Ocupació, el Govern garanteixi la participació activa de consells, ajuntaments i agents socials, així com en l’aplicació i desenvolupament