100_9771

La contradicció territorial: mentre intenten vendre paisatge, obren la porta a qualsevol projecte encara que afecti zones protegides

 

.- L’autorització d’un parc aquàtic en zona protegida, i el fet que APB vulgui que un far situat al cor de la Reserva de la Biosfera com el de Favaritx es converteixi en un hotel o un restaurant, evidencien com el model econòmic que pretén impulsar el PP pot acabar amb els trets diferencials de Menorca.

 


.- El més preocupant és veure com l’equip de govern del Consell facilita l’aplicació directe a Menorca de lleis autonòmiques que, envaint competències insulars, obren la porta a l’urbanisme a la carta i a la depredació del territori.

 

Tenim un model distint al seu, un model sota el paraigua de Menorca Reserva de la Biosfera. I s’han fet coses amb prou seny com són la Norma Territorial Transitòria i la reforma de la Carretera. Hem de pensar on som i quina és la singularitat de Menorca. Però estem amb totes les lleis del Govern (Turisme, Agrària, de Comerç...) perquè nosaltres no tenim potestat legislativa.” Aquest és un fragment de la resposta del President Tadeo a la interpel•lació que el conseller-portaveu Joan Marquès li va plantejar en el darrer ple insular.

 

En la seva intervenció el President –a més d’oblidar la iniciativa legislativa que sí se li reconeix al Consell- va exposar un dels efectes del canvi de model que, segons afirmen els populars, estan intentant dur a terme. “Nosaltres avalem les lleis que s’han dut a terme des del Govern Balear.[...] Efectivament correm qualque risc que alguns anomenen balearització, valencianització i no sé què més...”

 

Per la seva banda Marquès va lamentar que l’equip de govern del Consell hagi optat per limitar-se a implantar directament a Menorca normatives autonòmiques, encara que envaeixin competències insulars com Ordenació de Territori (la interpel•lació es referia a l’avantprojecte de Llei Agrària, encara que també es van fer referències a les lleis de Turisme i del Sòl com a exemples de normativa autonòmica que desmunten el model propi de Menorca amb l’absoluta connivència de l’equip de govern del Consell). “Tornem a un inventari tan gros d’usos, que no li diré que tornem al Pla Provincial d’Urbanisme del 73, però sí que es generaran uns drets que després seran difícils de reconduir.” I és que la Llei Agrària permetrà, entre d’altres, “que es puguin construir més centres comercials al voltant de la carretera.” [...] De fet aquestes normatives autonòmiques també determinen, per exemple que “es puguin suprimir masses forestals de fins a 30 anys de vida.” Unes mesures sobre les quals l’equip de govern insular no fa cap observació als seus caps de Palma. Així respecte de la Llei Agrària el Consell només ha presentat al•legacions de dos tècnics.

 

Durant la seva intervenció Marquès exposava com els socialistes “comparteixen, plenament, que el pagès tingui les condicions necessàries per fer una vida digna i econòmicament viable”. Però advertia que la Llei Agrària “va cap a una altra banda. Tot i que a l’exposició motius de la Llei  es diu que a Balears el preu del sòl agrari es veu incrementat en relació a altres indrets per culpa de la terciarització (perquè hi ha hagut maniobres especulatives i urbanitzadores que l’han condicionat), en el seu articulat s’incrementen les possibilitats de terciarització,” amb polítiques que fomenten la construcció de noves infraestructures i un gir cap a la sobreexplotació turístico-urbanistica i fins i tot industrial del camp.

 

Així el PSOE rebutja el sil•logisme dels populars que la reactivació econòmica depèn d’obrir la porta a qualsevol tipus de projecte a qualsevol indret. Marquès ho explicava així al ple: “A Ciutadella hem vist com hi ha hagut dues inversions importants; un edifici al Port i un immoble històric que s’ha convertit en un hotel de ciutat molt maco...i s’ha fet respectant la normativa vigent, i fins i tot en el darrer cas amb una restitució d’infracció perquè s’havia detectat un excés de volum. Per tant quan tenim clar el model, els promotors de veritat (no purs especuladors) ho consideren un valor afegit, perquè la seva promoció se situa en un context.”

 

També és ben dubtós l’argument de la defensa de Menorca Reserva de la Biosfera. Els fets parlen, i tot i que ara la consellera Cabrera intenta vendre el paisatge de Menorca allà on va per mirar de desestacionalitzar, històricament podem recordar el recurs que el PP va perdre contra el PTI i l’oposició frontal al Camí de Cavalls (que es va tirar endavant amb la iniciativa legislativa del Consell i el Govern Matas va voler bloquejar); mentre que darrerament només s’han d’esmentar les polèmiques sobre l’ampliació de la Carretera Me1, els aparcaments il•legals de platges verges que només van provocar més saturació o el lamentable paper de diputats i senadors del PP respecte de les prospeccions.

 

Alternatives.

El Comitè Insular del PSOE Menorca ha aprovat aquesta cap de setmana, per unanimitat, una resolució sobre l’avantprojecte de Llei Agrària en la qual es demana que es defensi el “model propi amb les millores que siguin necessàries per consolidar-lo i estalonar-lo davant de les dificultats que poden generar situacions com l’eliminació de les quotes lleteres a partir de la primavera de 2015.”

 

En aquesta resolució s’exposa com, “coneixedors dels problemes que històricament pateix el camp menorquí s’han de cercar noves fórmules per potenciar la producció, la promoció i la distribució dels productes menorquins, però sempre pensant en els recursos naturals de l’illa i la gestió agrícola que comporta.” Per això el PSOE demana que s’incorporin a la llei, “fórmules i propostes de suport, posada en valor i promoció de productes que ajudin a la diversificació, que sí que són positives per al territori, el medi ambient, el paisatge i la ramaderia, com l’agricultura ecològica, la recuperació de varietats tradicionals, la millor promoció del formatge de Menorca, la posada en valor de la carn de la Vaca Menorquina i d’altres productes càrnics de Menorca (ex.- gallina de Menorca, anyell de llet de Menorca, etc...) com a alternativa de qualitat gastronòmica, o el món vinícola que tant afavoreix la promoció de la nostra terra...”
També s’hi detalla com “noves activitats relacionades amb el món agrari com els agroturismes, els esports de natura o l’oci en l’entorn natural haurien de ser activitats perfectament complementaries a les esmentades anteriorment. Però en cap cas una llei agrària pot deixar de banda el que realment importa, la defensa d’un model que garanteixi la supervivència econòmica analitzant i, en cas necessari estalonant, la reconversió del sector en previsió dels efectes de la supressió de la quota lletera i tenint en compte els problemes propis de Menorca, com els derivats de la doble insularitat o les conseqüències del model d’explotació agrària de mitgeria.”

 

En relació a l’ordenació territorial recordar que el PSOE Menorca ja va exposar de manera reiterada l’any passat –amb resolucions aprovades per Comitès Insular celebrats el maig i el desembre - la necessitat de revisar el PTI, tal com determinava la mateixa norma. Una revisió que “hauria de servir per dinamitzar l’economia des de l’interès general i la seguretat jurídica, però sempre fent-ho compatible amb la sostenibilitat ambiental, la protecció del paisatge i a partir d’un ampli acord social i polític.” S’hi proposava “mantenir l'oferta turística al camp, amb millora de construccions existents i no fer establiments turístics nous de 200 places en sòl rústic. A més els grans equipaments desestacionalitzadors s’haurien d’ubicar a terrenys sense valors ambientals qualificats, annexos a urbanitzacions. Uns equipaments que no poden ser l'excusa per urbanitzar el camp, sinó que han de suposar una millora de l'oferta d'oci de les urbanitzacions i que s’han de regar amb aigua de les depuradores.”

 

El PSOE també apostava “per potenciar la rehabilitació i reconversió interior de les zones turístiques.” També es defensava que l'activitat industrial de transformació agrària, “sempre lligada a explotació agrària principal, es dimensionés a la producció pròpia” i acceptava “el canvi d'ús d'edificacions ramaderes en desús i amb interès etnològic o arquitectònic, de les edificacions annexes a l'habitatge i que formen part de les tradicionals Cases del Lloc.”