Tadeo i la Variant

La coherència de cadascú respecte de la carretera general

Tadeo_La Variant de Ferreries. Nuevo modelo de desarrollo sostenible UH 210512

 

“(…) Con esta obra se da un paso más en la mejora de nuestras infraestructuras dotándolas de mayor seguridad y funcionalidad (…)

(…) Hoy estamos de enhorabuena porque se abre a la circulación un nuevo tramo de carretera que, con mucho acierto, se consiguió tras la firma del convenio por el antiguo equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca con el Gobierno central (…)

(…) Estamos además ante un nuevo modelo de desarrollo sostenible, ya que se ha cuidado con todo detalle la convivencia de una obra de importantes dimensiones con el entorno y el paisaje. El impacto visual es el mínimo dado que se ha trabajado en estructuras modeladas, dando continuidad al paisaje con materiales específicos para la zona. Se ha mantenido la estética del lugar y se ha colocado y trazado un muro de pared de 8.400 metros, también se han plantado casi 10.000 árboles de reforestación y arbustos.

Como presidente del Consell Insular de Menorca es un orgullo poder inaugurar  una obra que dota de mayor seguridad nuestras carreteras y que mejorará la calidad de vida de los vecinos de Ferreries. Un proyecto que ha supuesto una reivindicación histórica para los menorquines y que ahora, y tras dos años de obras, ya es una realidad. Por último quiero trasladar mi agradecimiento y enhorabuena a todos los que han hecho posible este proyecto”

 

Aquest és un extracte d’un article signat pel president del Consell Insular de Menorca Santiago Tadeo el passat 21 de maig de 2012.

 

També podem recordar, entre d’altres, un article de 21 de maig de 2004 de l’Ultima Hora Menorca en el qual es pot llegir el titular: ‘Cabrer reafirma que la Variante de Ferreries empezará en enero. La consellera pedirá la encomienda de gestión a Fomento para agilizar la adjudicación de las obras –Mabel Cabrer consellera d’Obres Públiques del Govern Matas- ; o la de 3 de desembre de 2004 del Diari Menorca, on en el plànol de la fotografia que il·lustra la notícia ja es pot veure dibuixat el túnel.

 

A partir d’aquests dos exemples extrets de l’hemeroteca el PSOE  Menorca lamenta les declaracions realitzades ahir pel President Tadeo.

 

Els i les socialistes de Menorca sempre hem reclamat, des que es va conèixer la decisió del Govern Tadeo d’incorporar les rotondes a doble nivell en el projecte de reforma de la Carretera general, que no s’aposti per aquest sistema; com  mínim que no es construeixin les dues que considerem més innecessàries: la de Biniai i la de Rafal Rubí.

 

Per detallar el posicionament del PSOE  Menorca hem de fer un poc de memòria. En primer lloc s’ha de recordar –com bé reconeixia el President Tadeo en l’article abans esmentat- que va ser un equip de govern socialista, presidit per Joana Barceló, el que va aconseguir que el Ministeri de Foment pagués totes les obres que s’han d’abordar a la carretera general per millorar-ne la seguretat, en primer terme, i la fluïdesa. A més es va aconseguir que, a diferència del que succeirà a partir d’enguany amb la modificació del conveni signada per Alejandre i Tadeo, els doblers els avancés el Govern de l’Estat.

 

Respecte de la Variant, només recordar que la seva construcció va ser un camí llarg que responia –com també diu el president Tadeo- a una reivindicació història dels vesins i vesines. Un camí llarg que va iniciar el President Matas i la Consellera Cabrer fa ja més de 10 anys. El traçat, el túnel i l'inici de les expropiacions les va dur a terme el Govern de Matas i Cabrer. Davant d’aquesta realitat, quan el PSOE va arribar al Govern del Consell (juny de 2007) es va obrir un procés de cerca consens. El llavors Conseller de Mobilitat va participar en un important nombre de reunions amb veïns i entitats de Ferreries. De fet, fins i tot l’equip de Govern insular va arribar a plantejar aturar i repensar l'obra, però els veïns de Ferreries van demanar que se seguís envant, ja que parar l’obra podia significar dos o tres anys més d’espera abans de poder iniciar-la (per poder complir tots els passos i terminis que suposava refer de bell nou el projecte i el procés d’exporpiacions). El que sí que es va aconseguir va ser reduir-ne l’impacte (també de la rotonda de la boca del túnel més propera a Ciutadella, fins aquell moment coneguda irònicament a Ferreries com el ‘pop’ per la seva complexitat) i aplicar millores paisatgístiques i de pas –com també reconeix el President Tadeo en el seu escrit-. Evidentment però, una obra d’aquestes característiques és impossible que acontenti a tothom.

 

En relació a les rotondes a doble nivell la nostra postura ha estat la següent. En primer lloc s’ha de recordar que a finals de l’anterior mandat l’equip de govern liderat pel PSOE  va deixar enllestit el plec de condicions del tram de Maó-Alaior (els criteris bàsics en què s’havien de basar les empreses que volguessin optar a construir questa obra). Un plec de condicions que no preveia el gir a l’esquerra mitjançant rotondes a doble nivell, sinó amb els sistemes existents actualment a la carretera (girs a l’esquerra i sistema de raquetes –com el que hi ha actualment als Atlocs). Però quan vàrem dur al plenari Insular aquest plec, el PP –llavors a l’oposició- va demanar que, com que faltava poc per a les eleccions, es deixés damunt la taula per tal que fos l’equip de govern que surtis de les eleccions de 2011 qui l’executés. Ho vàrem acceptar. També durant l’anterior mandat, a petició del PP, vàrem posar en marxa una Comissió Tècnica d’Estudi per analitzar com s’havia d’abordar la millora de la carretera

 

 

 

General i el Pla Director de Carreteres; una Comissió a la qual el PP no hi va presentar cap expert, tot i haver-la demanat ells. Aquesta voluntat de fer les coses amb la màxima garantia tècnica i consens, i la decisió de deixar damunt la taula el plec de condicions, va provocar que ens endarreríssim poc més d’un any a l’hora d’executar les obres...Però quin endarreriment du l’equip de govern actual? Més de tres anys -i el perill que amb la modificació de conveni que acaben d’aprovar Tadeo i Alejandre (amb el vot contrari del PSOE) no s’enllesteixin a temps els compromisos signats i es puguin perdre els doblers del Ministeri-.

 

Així quan va entrar l’equip des Srs Tadeo i Alejandre es van trobar amb un plec de condicions que van fer seu i que el Conseller de Mobilitat va signar; un plec que tenia tots els informes tècnics i jurídics conformes del Consell i contemplava els girs a l'esquerra sense rotondes a doble nivell. I és sobre aquest plec de condicions que es presentaren 9 empreses per optar a fer l’obra, 9 empreses amb els seus projectes i en tots ells no hi havia ni una rotonda a doble nivell.

 

És després d’adjudicar el projecte tècnic a una proposta que, com totes les presentades, no incorporava cap rotonda a doble nivell que el President Tadeo i el Sr Alejandre prenen la decisió política de fer incorporar al projecte tècnic les rotondes a doble nivell que són l’objecte de la polèmica. Una decisió que intenten justificar sota criteris tècnics afirmant que el Ministeri prohibeix els girs a l’esquerra. Afirmació que genera diverses reflexions: Si era il·legal fer girs a l’esquerra ,perquè el propi Sr Alejandre va signar el plec de condicions? Perquè els tècnics del Consell van validar-lo? Perquè cap de les 9 empreses d’enginyeria que es van presentar tenia en els seus projectes inicials les rotondes a doble nivell? I com és que al tram Ciutadella-Ferreries s’ha projectat un gir a l’esquerra -en els Atlocs- a nivell molt semblant al que hi ha ara? Després de mesos de mantenir aquesta afirmació de què el girs a l’esquerra estaven prohibits; el secretari General del PP va reconèixer dimecres a una tertúlia d’Onda Cero que aquesta suposada prohibició només era una recomanació del Ministeri que permet no executar rotondes a doble nivell per causes, per exemple, mediambientals o de dificultat tècnica (una instrucció signada per un Secretari d’Estat (Arias Salgado) que per tant no té rang de Llei. A més a Menorca qui té la competència exclusiva en  la planificació de les carreteres és el Consell Insular)

 

Davant d’aquesta situació ja a l’Octubre de 2012 el PSOE Menorca presenta al·legacions al projecte de reforma del tram Maó-Alaior per aturar les rotondes, en les quals demanàvem especialment que no s’executessin les de Biniai i la

 

 

 

de Rafal Rubí. També vàrem presentar al·legacions, el febrer de 2013, a l’aprovació inicial i declaració d’utilitat pública del projecte de traçat denominat millora de la carretera Me-1 entre ferreries i ciutadella, entre els pk 30+480 i 43+340.

 

A l’octubre de 2014 l’executiva insular va aprovar per unanimitat una proposta per tal de deixar la construcció de les rotondes a doble nivell, especialment les més polèmiques –Biniai i Rafal Rubí- per després de les eleccions, mentre es podia continuar amb la resta d’actuacions de millora que són coherents amb el plec de condicions inicialment aprovat pel PSOE i que tenen consens social (tercers carrils, ampliació de vorals, millora de canvis de rasant..). Una proposta que el Grup Socialista va portar al ple insular del mes de novembre i va ser rebutjada per l’equip de Govern.

 

En definitiva el PSOE  Menorca des del primer moment ha intentat aturar la construcció de les rotondes, com  mínim de les més innecessàries, i ha defensat que la continuïtat o no del projecte del PP la decideixin els ciutadans i ciutadanes a les urnes.