Foto Damià Borràs a Comissió MAB

La bona notícia que el Govern de l’Estat assumirà el sobrecost de la dessaladora comporta la modificació de la PNL que s’ha tractat a la Comissió de Medi Ambient

.- Damià Borràs també destaca el compromís del Govern d’assumir el cost de la connexió de la dessaladora amb Ciutadella. Un compromís que, amb el de l’Estat, dóna resposta a dos dels punts de la Proposició No de Llei.

 

.- De tota manera Borràs ha mantingut un dels punts de la PNL. S’ha mantingut proposa que la posada en marxa de la dessaladora no suposi un increment en el rebut de l’aigo dels vesins de Ciutadella superior al que paguen els ciutadans d’altres municipis de Menorca

 

.- La PNL s’ha aprovat per unanimitat

 

El debat sobre el futur de la dessaladora de Ciutadella a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial ha vingut marcat per la bona notícia del resultat de la reunió que avui ha mantingut el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, amb la ministra Isabel García Tejerina.

 

En la trobada el Ministeri s’ha compromès a entregar al Govern la dessaladora de Ciutadella ( així com la de Santa Eulària del Riu d’Eivissa), assumint-ne el sobrecost que reclamava la concessionària, “sempre que el Consell d’Estat hi doni el vistiplau.”

 

Des de la Conselleria també s’ha exposat que serà el govern Autonòmic qui assumeixi la connexió de la dessaladora amb Ciutadella.

 

D’aquesta manera es donaria resposta als dos primers punts de la Proposició No de Llei (PNL) que el diputat Damià Borràs va registrar a mitjans de juliol. En el primer es demanava al Parlament autonòmic que instés a l’executiu “a resoldre el conflicte econòmic i administratiu existent amb els constructors/concessionaris de l’explotació.” En el segon es reclamava al govern de l’Estat  “a, via Pressupostos Generals de l’Estat –s’ha de recordar l’esmena als Pressupostos Generals de l’Estat que ha presentat el PSOE-, l’elaboració i execució del Projecte que permeti canalitzar l’aigo dessalada des de la central fins als dipòsits municipals d’emmagatzematge i distribució d’aigo potable.” Ara, davant dels compromisos dels executius estatal i autonòmic, Borràs ha retirat aquests dos punts.

 

Una altra de les demandes que, atenent al compromís de la Ministra, també hauria de quedar resolta és la referida en el punt tercer de la PNL en la qual es demanava “garantir que en cap cas la posada en marxa de la dessaladora suposi per a la ciutadania un increment significatiu del cost del consum de l’aigo generada per l’esmentada central.” Tot i que si l’Estat assumeix el sobrecost i el Govern la connexió aquests costos no s’haurien de repercutir en el rebut de l’aigua dels ciutadellencs i ciutadellenques, Borràs ha mantingut la demanda que en cap cas la posada en funcionament d’aquesta infraestructura suposi pels veïns i veïnes del municipi haver de pagar un rebut superior al que es paga en d’altres municipis de Menorca. De fet la PNL també ha incorporat la demanda que es realitzi un estudi per garantir la viabilitat d’unes tarifes d’aigo assequibles.

 

D’altra banda el diputat també ha retirat el punt en el qual es demana al govern de l’Estat  que enllesteixi ”amb caràcter d’urgència l’estudi de «Necesidades y propuesta de alternativas a la isla de Menorca».” Però durant la seva intervenció en la Comissió Damià Borràs ha demanat que s’aprofiti el temps que s’haurà d’emprar per tramitar administrativament aquests compromisos per dur a terme un debat científic, tècnic i social sobre la gestió de la dessaladora en el marc dels compromisos, recollits en els acords de governabilitat, de traspassar la gestió dels recursos hídrics als Consells i d’impulsar una política integral d’aigua.

 

Finalment la PNL s’ha aprovat per unanimitat amb el suport dels grups Socialista, Popular, Més per Mallorca, Més per Menorca, el PI i el Grup Mixt.