Joana Barceló plantejarà demà al Parlament 12 propostes per dotar de contingut el Programa de Garantia Juvenil

“Invertir en joves és invertir en futur. Per aquest motiu presentem un total de 12 propostes, en positiu, per empènyer tots junys i donar un missatge comú als joves.” D’aquesta manera exposa Joana Barceló el sentit de la moció que demà defensarà al Ple del Parlament per tal de dotar de “contingut i eficiència” el Programa de Garantia Juvenil que el “Govern s’ha compromès a tirar envant.”

 
La diputada ha explicat que aquest programa europeu “no només lluita contra l’atur dels joves, sinó també afronta les dificultats que tenen per accedir a la formació. Així quan un jove de fins a 25 anys –els Socialistes Europeus van demanar que s’ampliés fins als 30 anys, però la proposta fou rebutjada- porti 4 mesos a l’atur o hagin passat 4 mesos des de la finalització de l’educació formal, l’administració està obligada a facilitar-li una resposta personalitzada, o bé formativa, o bé de contracte laboral o de contracte en pràctiques.”

 
En el cas de Balears i tenint en compte l’empitjorament de la situació que pateix la gent jove, amb 30.000 joves que ni estudien ni fan feina, “perquè no poden,” Barceló presentarà un ampli ventall de propostes. “Som conscients de què hi ha joves en situacions molt diverses: els que ni tan sols han pogut acabar els estudis obligatoris o, a l’altre extrem, aquells que també pateixen problemes per trobar feina i que tenen estudis universitaris o de FP de grau superior, o joves que volen emprendre.”

 
Així la moció de Barceló s’inicia constatant el compromís del Govern que durant “el segon semestre del 2014 ha d’estar funcionant el Programa de Garantia Juvenil a cadascuna de les Illes.” Demana a l’executiu que compleixi les recomanacions del Consell d’Europa i treballi “el Programa amb la participació activa en el disseny, desenvolupament i aplicació dels interlocutors socials, així com dels joves i les organitzacions juvenils;” i tingui ben en compte que se’ls “ha d’oferir una orientació personalitzada i plans d’actuació individuals, inclosos sistemes de suport individuals fets a mida, amb seguiment continuat.”
Sobre les propostes de contingut s’insta al Govern, per garantir la correcta implantació del Programa a cadascuna de les Illes, a incrementar “amb caràcter d’urgència els serveis d’orientació públics” i a “possibilitar, incrementar i identificar el servei públic d’intermediació laboral, de manera urgent, a cadascun dels punts d’atenció del SOIB.”

Respecte a els joves que volen engegar un negoci Barceló demana al Govern “la creació d’un servei públic i gratuït, de suport per a la creació d’empreses, desenvolupament de l’emprenedoria, tutorització i acompanyament en la recerca del finançament empresarial, pels joves de menys de 25 anys; un servei públic ofert de manera directe o mitjançant acords amb Consells i Ajuntaments que permetin garantir la proximitat i accessibilitat.”

 
També es proposa “iniciar un Programa de Segona Oportunitat, d’acord amb Ajuntaments, escoles d’adults i centres propis de formació del Govern, per possibilitar l’accés als joves amb càrregues familiars en atur a la formació d’estudis reglats, especialment pel que fa als estudis obligatoris, compaginant amb treballs d’interès general estructurats pels Ajuntaments.”

 
Paral•lelament es reclama que s’acordi “impulsar un programa extraordinari de cursos de formació professional per a l’ocupació de nivell bàsic en sectors emergents, destinats a requalificar els joves en atur sense estudis obligatoris” i que per possibilitar la correcta implantació” de la iniciativa europea, el Govern “estructuri un Programa de Beques de Formació adreçades als joves en atur de llarga durada i joves que han esgotat prestacions.”

 
Barceló també demana al Govern que per possibilitar la correcta implantació del Programa de Garantia Juvenil, “signi acords amb universitats i escoles de formació professional perquè els joves puguin fer pràctiques becades a les Institucions de les Illes” i que creí les “Beques Laborals de les Illes Balears, adreçades al conjunt del teixit productiu amb subvencions directes per a beques en empreses innovadores dels sector industrial, agrari, PIMES i empreses d’economia social a les que es puguin acollir estudiants en practiques, tant en l'àmbit universitari com en el de la formació professional.”

 
Una altra proposta passa per recuperar el “programa d’Agents de Desenvolupament Local, convençuts de què el suport al desenvolupament local és una bona eina per avançar en la creació d’ocupació i desenvolupament d’estratègies empresarials compartides que permetin el manteniment i creixement de les empreses i l’ocupació locals.”

 
Finalment el dotzè punt de la moció demana al Govern que amb “la finalitat de sumar els màxims esforços socials per l’ocupació dels joves, demani suport d’anàlisi i propostes a la UIB, entitats del tercer sector i col•legis professionals lligats al món laboral, de la joventut, de l’exclusió social i l’economia.”