Joana Barceló defensa demà una moció que, entre d’altres qüestions, demanda el Pla Estratègic per a la desestacionalització de cada illa amb la participació dels consells

 

.- La moció també demana al Govern implicació per aconseguir una redistribució justa dels beneficis turístics entre empreses i treballadors

 

La diputada Socialista Joana Barceló porta al plenari  del Parlament que se celebrarà demà dimarts una moció relativa a la temporada turística i la contractació laboral amb set punts d’acord. Els dos primers reclama el compliment de compromisos adquirits pel Govern balear.

 

En el punt nombre 1, s’insta a l’executiu autonòmic a presentar, un termini de dos mesos, al Parlament l’anàlisi i quantificació dels indicadors del turisme responsable en les seves dimensions socials, econòmica i mediambiental, indicadors que el Govern es comprometé a desenvolupar al Pla Integral del Turisme de les Illes Balears 2012-2015. De manera específica se citen els indicadors d’estacionalitat i de redistribució i responsabilitat turística, l’ocupació laboral turística, els efectes indirectes de l’activitat turística en altres sectors, els nivells de competitivitat del producte turístic en destinació i la formació turística.

 

En el segon es demanda al Govern que també presenti en dos mesos, el Pla Estratègic per a la desestacionalització de cadascuna de les Illes, amb la participació dels consells insulars, amb les mesures concretes a desenvolupar, que el Govern es comprometé a elaborar el febrer del 2012.

 

El tercer Barceló proposa que en el desenvolupament dels reglaments i plans de qualitat previstos en la Llei del Turisme de les Illes Balears, l’increment i la qualitat de l’ocupació laboral, la formació dels treballadors, així com l’allargament de la temporada turística siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats.

 

En el quart s’insta al Govern de l’Estat a anul·lar la modificació que afecta la contractació a temps parcial introduïda en la llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral del 2012 a favor dels drets dels treballadors i de les cotitzacions públiques.

 

El cinquè punt fa referència a la relació entre patronal i els empleats del sector ¡ es demana al Govern  un compromís actiu en la redistribució justa dels beneficis turístics entre empreses i treballadors en el marc dels Convenis col·lectius en negociació.

 

El penúltim punt de la moció reclama a l’executiu autonòmic un major compromís en la intermediació laboral del Servei Públic d’Ocupació de les Illes, i les oportunitats que ofereix l’activitat turística, impulsant els acords individualitzats amb les empreses turístiques, la formació i el programa de formació amb compromís de contractació.

 

Per últim la iniciativa de Joana Barceló demana al Govern que articuli el diàleg necessari entre els diferents sectors, agents econòmics i parts interessades, com a realitat transversal (econòmica, social, territorial i cultural) que és el turisme a les nostres illes, per acordar els paràmetres, condicions i actuacions que donin contingut quantificat a la Certificació de Responsabilitat Social Turística de les Illes Balears, com impuls actiu i garantia de què els beneficis del turisme arribin a tots els sectors, als treballadors, a la cultura, formació, el medi ambient, l’àmbit social de les nostres illes, entre d’altres.