Foto Injove

Ens comprometem amb els i les joves per tal que puguin dur a terme els seus projectes de vida d’una forma digna

“Milions de joves formen part d’una generació als que se’ls va dir que si estudiaven i es formaven tindrien un futur i una feina digna, però aquesta promesa no s’ha complert. A l’altre costat de la balança hi ha un preocupant índex d’abandonament escolar primerenc. No només això, Espanya té les xifres d’atur juvenil més altes d’Europa i milers de persones (joves i no tan joves) han hagut d’emigrar per cercar a l’estranger oportunitats que aquí no trobaven.” Així ha detallat el candidat al Senat Miquel Company –qui també és Secretari General de les Joventuts Socialistes de Menorca- els reptes que s’han d’abordar per afrontar les dificultats que viu la joventut

 

A partir de la voluntat socialista d’oferir als joves les oportunitats necessàries per poder desenvolupar el seu projecte de vida, els i les socialistes presenten compromisos específics per millorar la seva formació, per afavorir-ne l’ocupació amb condicions laborals i sou digne i per facilitar-los la possibilitat d’accedir a un habitatge
En concret el programa electoral del PSOE recull un ampli ventall d’iniciatives pensades i dirigides a la Joventut. Algunes d’elles són:

 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

 

UNIVERSITAT
.- Establirem el caràcter de les beques com un dret subjectiu de totes les persones que manifestin objectivament la necessitat de l'ajuda, exigint els mateixos requisits acadèmics que regeixen per a qualsevol estudiant universitari. Es tindran en compte les situacions socioeconòmiques, territorials i d'insularitat.
.- Promourem un programa d'ajudes per als i les universitàries sense feina perquè puguin pagar la matrícula de màster en universitats públiques. A més, per a les famílies més necessitades, s'implementarà un programa de beques salari, i la possibilitat d'altres ajudes complementàries.
.- Impulsarem un programa específic per recuperar a l'alumnat que hagi hagut d'abandonar els seus estudis universitaris pels canvis legislatius injustos o per dificultats socioeconòmiques.

 

FP
Hem de fer que la formació professional es converteixi en una eina eficaç i efectiva. I això només serà possible amb una actualització de l'oferta acadèmica, d'acord amb les necessitats del mercat laboral. Per tant proposem:
.- Augmentar el nombre de places de FP de grau mitjà en almenys 200.000. Incentivarem l'oferta de places que respongui a les necessitats del nou model de creixement intel•ligent, sostenible i cohesionat. Prioritzarem especialment accions formatives en aquells sectors d'alta ocupabilitat o emergents.
.- Impulsar la FP a distància, millorant i desenvolupant les plataformes de formació on-line.
.- Engegar programes específics de Formació Professional orientada a la indústria.

 

OCUPACIÓ
.- Desenvoluparem a tota Espanya el Pla de Garantia Juvenil. A Balears aquesta iniciativa ja està en funcionament, de la mà dels i les socialistes.
.- Aprovarem un programa de formació i acreditació perquè 700.000 joves adquireixin la formació bàsica necessària per a la seva requalificació professional. És un programa per a la reinserció formativa dels i les joves que ha abandonat el sistema educatiu sense tenir l’ESO i que no treballen.
.- Posarem fi a la figura dels falsos autònoms i acabarem amb les beques que encobreixen veritables llocs de feina amb campanyes específiques de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i canvis normatius. En aquest àmbit recordar que el Pla de Lluita contra la precarietat laboral del Govern autonòmic va permetre, l’estiu passat que 4.000 treballadors de Balears milloressin les seves condicions laborals; a Menorca més de 700 persones se’n van beneficiar. I durant aquesta temporada alta l’executiu Armengol durà a terme una altra campanya.

.- Elaboració d'un Pla Estatal d'Incorporació de Joves a l'Agricultura que es finançarà amb fons nacionals i de la Unió Europea.


HABITATGE

.- Redefinir el dret a l'habitatge en la Constitució, per garantir-lo de manera efectiva

.- Donar facilitats per començar una vida independent amb la possibilitat que l'arrendador es pugui desgravar el 50% de les rendes de lloguer sempre que siguin per a joves de menys de 30 anys i aquests joves es puguin desgravar tot el que paguen de lloguer.

.- Promoure mesures destinades a la rehabilitació d'habitatges, especialment els de renda antiga, abandonats i situats en cascs antics dels municipis per tal que siguin llogats o venuts a joves (o llogats amb opció a compra).
.- Establir l’eliminació automàtica (per part de les entitats financeres i sense prèvia exigència del titular) de les clàusules d’hipoteca declarades abusives pel Tribunal de Justícia de la UE i per jurisprudència del Tribunal Suprem.

 

MIGRACIÓ I EUROPA

.- Impulsar una Assegurança Europea de Desocupació que permeti la interconnexió de les Oficines d'Ocupació públiques i privades, perquè els joves europeus accedeixin a tota l'oferta laboral d'ocupació.
.- Establir un Pla Estratègic de Tornada que reculli mesures sociolaborals per facilitar la tornada i la inserció d'espanyols i espanyoles procedents de l'exterior, amb la posada en marxa de programes sanitaris, d'ocupació, assistencials, d'habitatge, educatius, de recerca, d'assessorament i orientació. S'establirà específicament un Pla de Tornada del Talent Científic i Professional.