SauraMiret

Ens comprometem a implicar-nos al màxim per aconseguir un Can Saura Cultural

El PSOE  Ciutadella ha aprovat una resolució per la qual el partit es compromet a “seguir treballant per fer possible un Can Saura Cultural i per impedir que s’hi ubiquin els Jutjats de Ciutadella fent servir tots els mitjans al nostre abast com a partit amb representació a l’Ajuntament de Ciutadella.”

 

En l’exposició d’aquesta resolució s’explica, per començar, com l’edifici de Can Saura Miret va ser adquirit per part de l'Ajuntament de Ciutadella durant el mandat 1999-2003, amb un Equip de Govern en el qual hi participava el PSOE, i es va incorporar com a part de les instal·lacions culturals del municipi.

 

Ara, deu anys després i amb l’edifici restaurat per part del Govern Balear, “el govern municipal del PP el vol destinar a un ús distint al cultural, concretament el vol llogar al Ministeri de Justícia per ubicar-hi els Jutjats de Ciutadella;” un ús que els socialistes ciutadellencs consideren  “totalment inadequat i difícil d’encaixar com a activitat en el centre històric i turístic de Ciutadella.”

 

Des del PSOE Ciutadella es reivindica la recuperació “dels aspectes generals contemplats” al Pla General de Cultura de Ciutadella que incloïa un Pla d’Equipaments Culturals i el Projecte Cultural de Can Saura. “Un Pla General que, si bé és cert no és aplicable en la seva totalitat, moltes de les seves propostes són encara vigents actualment i per tant, revisables. “ Així els socialistes de Ciutadella es reafirmen en la voluntat de què el Palau Saura Miret “sigui un centre de dinamització de la cultura a Ciutadella amb un pla d'usos acordat des de la participació ciutadana.”

 

De fet el mes de setembre els socialistes, juntament amb el PSM, van demanar la convocatòria d'un plenari urgent i extraordinari per tractar una moció conjunta on, entre d'altres qüestions, “demanàvem que l'alcalde expliqués els acords previs duits a terme per l'equip de govern amb el Ministeri de Justícia a les passes que s’estaven fent amb el Ministeri de Justícia.” En aquest mateix plenari se’ls va lliurar una proposta de contracte amb el Ministeri per tal d'ubicar els jutjats al palau; “contracte que una volta valorat els va generar encara més dubtes. D'aquesta manera, al plenari del mes d’octubre els socialistes es van seguir interessant pel palau i van preguntar al Batle:

-Com està classificat el Palau Saura Miret a l'inventari municipal? És un bé de domini públic o un bé patrimonial?

-Existeix algun informe tècnic de taxació o que analitza el preu de lloguer pel Saura Miret?

-Existeix alguna petició formal, per part del Ministeri de Justícia, de què aquest edifici passi a ubicar les dependències dels jutjats a Ciutadella?

 

De les respostes els representants del PSOE va poder constatar que el Ministeri “no s’ha interessat oficialment per l’edifici sinó que és l’Equip de Govern que, amb la seva manca de projecte cultural, ha ofert l’edifici al Ministeri i ha signat un pre-conveni del tot inadmissible i d’esquena als col·lectius que treballen per la cultura i de la resta del consistori, tancant el preu de lloguer sense tenir cap valoració tècnica.”

 

De fet, a pesar de que inicialment es va crear la subcomissió per un can Saura Cultural, els socialistes han constatat que l’equip de govern “no té cap intenció de treballar en aquest sentit, ans al contrari, totes les seves actuacions van encaminades a hipotecar-ne definitivament l’ús.”

 

Per tot plegat s’exigeix la convocatòria “immediata de la Comissió creada expressament per elaborar un estudi de viabilitat del projecte cultural. I que si aquest estudi té mancances, se resolguin per tal de fer possible que sigui una realitat.”

 

Els i les socialistes de Ciutadella estan convençuts que l’ús cultural de Can Saura “és viable si es té voluntat de fer-ho possible: esmenar les deficiències, cercar recursos d’altres administracions, fer un pla d’etapes per anar-ho desenvolupant progressivament, cercar assessorament extern...”

 

A més consideren que Can Saura no és només un patrimoni cultural sinó que té “un potencial econòmic important que pot contribuir a dinamitzar, encara més, el cas antic de Ciutadella des del punt de vista comercial i turístic.” Per açò, demanen també als sectors econòmics, empresarials i turístics la seva implicació “a favor de l’ús cultural de Can Saura i per tal que l’equip de govern desisteixi de cedir-lo als jutjats.”