IMG_2115

Ens comprometem a garantir constitucionalment el dret a la protecció de la Salut, assegurar la cobertura universal i gratuïta i eliminar copagaments

.- Els compromisos del PSOE vénen avalats per l’acció del Govern Armengol.

 

El PSOE treballa per recuperar el caràcter públic, universal i de qualitat del Sistema Nacional de Salut, establint polítiques encaminades a promoure la igualtat d'oportunitats, preservant les necessitats bàsiques i evitant les situacions de risc i desprotecció. “Els i les socialistes ens reafirmem en aquest compromís amb la Sanitat. Vam ser els seus impulsors i som l’única garantia davant els copagaments i les retallades de la dreta..” Així s’ha pronunciat el candidat al Senat Miquel Company respecte del present i el futur d’un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar. Un compromís que a Menorca i Balears ha començat a caminar i ja s’ha traduït exemples com:

 

.- La targeta sanitària torna a ser universal i renovar-la és gratuït

.- L’apertura dels Centres de Salut als capvespres des de l’1 de desembre

.- 485 nous professionals en un any

.- 10% de reducció del temps d’espera per ser operat

.- 15 dies menys d’espera per anar a l’especialista

A Menorca

.- Amb la posada en marxa de l’avió medicalitzat

.- Amb la incorporació de nous serveis al Mateu Orfila com el de cirurgia pediàtrica per tal que els pacients puguin ser operats aquí

.- Amb l’imminent inici de les obres del búnquer de radioteràpia al costat de l’Hospital...

 

En definitiva a les CCAA on els socialistes governen s’està recuperant la Sanitat Pública i Universal. Però aquest canvi l’hem de fer extensiu a tot l’Estat. Per això proposem, entre d’altres qüestions:

 

.- Reconèixer com a dret fonamental en la Constitució el dret a la protecció de la salut.

.- Promoure una nova Llei General de Sanitat que asseguri la cobertura universal i gratuïta per a tots i totes.

- Mantenir la titularitat pública d’Hospitals i centres de salut

.- Eliminar el copagament farmacèutic dels pensionistes

.- Promulgar una llei de mort digne i cures pal·liatives

.- Augmentar els programes de detecció primerenca del càncer cervical, de còlon i de mama.

.- Establir ajuts, en funció dels seus recursos, per tal que els celíacs adquireixin aliments sense gluten

.- Incloure l'Atenció Primerenca Infantil com a element de la Cartera Bàsica de Salut.

.- Promoure la dotació de recursos per a l'elaboració d'un Pla de modernització de l'atenció a la salut mental i disposar d'una xarxa d'atenció integral multiprofesional.

.- Invertir en els professionals de la Sanitat: formació continuada, qualitat assistencial, autonomia de gestió, avaluació i acreditació periòdica.

.- Desenvolupar la normativa de salut laboral i crear els dispositius necessaris per enfortir les intervencions preventives de detecció de riscos laborals i de promoció de la salut en el lloc de treball.