Escolet

Els socialistes presenten una esmena a la moció sobre el Pacte Educatiu per incloure l’educació infantil a la futura Llei d’Educació de les Illes Balears

Els socialistes hem presentat al Parlament de les Illes Balears una esmena a una moció sobre el Pacte Educatiu per afegir de forma expressa un nou punt per tal que s’assumeixi, dins del nou projecte de Llei d’Educació de les Illes Balears, la inclusió de tota l’Educació Infantil, tant en el seu cicle 0-3 com el de 3-6 anys, com a etapa educativa. 

Des d’un primer moment, el PSOE Menorca ha apostat per l’educació 0-3, i la voluntat dels governs socialistes sempre ha estat dedicar tots els recursos i esforços necessaris per aconseguir el model educatiu exemplar i capdavanter que tenim a Menorca, fruit de la dedicació i gran tasca realitzada per part de tots els i les professionals.

Els i les socialistes creiem de forma ferma que la xarxa d’escoletes és un exemple arreu per la relació entre la població i el nombre d’infants 0-3 escolaritzats i per la qualitat que aquesta ofereix. Alhora, pensam que les escoletes, a part d’ajudar a la formació dels nostres infants, també han de contrarestar els efectes negatius derivats de situacions d’incertesa, com per exemple, les èpoques de crisi i que, malauradament, recauen sobre tants infants. A més, també volem deixar pal·lès que el model d’escoleta ha de passar per la formació contínua de les educadores, la implicació de les famílies i de les administracions, entre molts d’altres. 

Gràcies a tot aquest treball, finalment s’ha comprès que els recursos públics que es destinen a les escoletes no poden ser considerats mai una despesa, ni tan sols una despesa social; més bé es tracta d’una inversió de futur, ja que la formació i educació de la primera infància esdevé vital i imprescindible per a la construcció d’una personalitat equilibrada. 

Amb tot, el PSOE Menorca defensa que en una societat tan canviant, el paper de l’educació és més transcendental que mai, perquè, entre tots i totes, hem de seguir consolidant el model educatiu 0-3 de Menorca, per tal de fer-lo arribar a totes les famílies sense exclusió i perquè segueixi essent un exemple a seguir.