IMG_1281[1]

Els representants municipals del PSOE presenten iniciatives als respectius plenaris per demandar la derogació de la ‘Llei Montoro’

.- Els responsables socialistes reclamen que es deixi sense efecte la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals (‘Llei Montoro’) per ésser una norma que “perjudica a la població”, per “inaplicable” i per “atemptar contra l’autonomia municipal”

 

.- La iniciativa, que el PSOE  ja ha dut al Congrés de Diputats i avui s’abordarà al ple Des Migjorn Gran, també demanda un finançament adequat als Ajuntaments per garantir la qualitat dels serveis que ofereixen

 

“L’actual Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals s’ha de derogar per tres arguments bàsics: és clarament perjudicial per a la població, atempta contra l’autonomia municipal i és inaplicable. Aquests arguments els hem repetit en les iniciatives que hem anat formulant des que es va presentar la ‘Llei Montoro”. D’aquesta manera el Secretari General del PSOE  Menorca, Vicenç Tur, ha resumit l’essència de la moció que els responsables socialistes als Ajuntaments de l’Illa han començat a presentar als seus respectius plenaris municipals per reclamar la derogació d’aquesta norma.

 

Tur ha ampliat aquests tres arguments exposant que la ‘Llei Montoro’ topa amb la realitat social del dia a dia dels veïns i veïnes, ja que fa passar els criteris purament econòmics per davant dels de les necessitats de la ciutadania. De fet la norma obre la porta a la desaparició o a la privatització de serveis fonamentals per a la població. “Segons aquesta Llei a dia primer de gener de 2016 els Ajuntaments haurien d’haver deixat d’aplicar serveis tan bàsics com Serveis Socials, atenció a la diversitat, polítiques actives d’ocupació, polítiques de medi ambient en l’entorn urbà, etc. I si no s’han deixat d’aplicar ha estat perquè els Ajuntaments han fet prevaldre l’interès general.”

 

A més el fet que la Llei es basi en criteris purament economicistes contrasta amb el fet que els Ajuntaments són els qui menys responsabilitat tenen respecte del dèficit. (Paradoxalment, aquesta mesura d’estalvi s’estableix damunt de l’Administració Local, l’única que es manté sense dèficit públic el 2015 i les previsions fins a 2019 se situen en el 0,0%.)

 

D’altra banda la iniciativa que els representants socialistes porten als plenaris municipals demanden que s’aprovi un nou “Règim Local que garanteixi els serveis municipals i, sobretot, que els doti de la suficiència econòmica necessària per tal que aquests serveis es prestin amb una total qualitat”. Es tracta d’afavorir l’autonomia municipal amb un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben definides i que es puguin desenvolupar sense comprometre l’estabilitat pressupostària amb garanties de control i de transparència en la gestió pública. Un compromís que es complementa amb la voluntat d’impulsar des del consens, una nova Llei de les Hisendes Locals que doti d’estabilitat, rigor i recursos les competències assumides per les entitats locals, de manera coordinada amb la de finançament autonòmic, definint amb claredat la participació de les hisendes locals en els Tributs de l’Estat  i en els de les Comunitats Autònomes.