IMG_0489[1]

Els i les socialistes es comprometen amb les persones joves per tal que puguin dur a terme els seus projectes de vida

“Formo part d’una generació de joves als que se’ns va dir que si estudiàvem i ens formàvem tindríem un futur i una feina digna i aquesta promesa no s’ha complert.” Amb aquesta reflexió ha iniciat l’exposició de les propostes socialistes especialment dirigides a les persones joves la candidata del PSOE Menorca al Senat Gràcia Mercadal.
A partir de la voluntat socialista d’oferir a la joventut les oportunitats necessàries per poder desenvolupar el seu projecte de vida, Mercadal ha fet referència al compromís del PSOE amb les beques, amb el dret a tenir una feina amb unes condicions laborals i un sou digne i amb la necessitat de facilitar-los l’accés a un habitatge digne.
En concret el programa electoral del PSOE recull més d’una trentena d’iniciatives pensades i dirigides a la Joventut. Algunes d’elles són:

 
UNIVERSITAT
El nostre principal objectiu és el de recuperar unes universitats públiques que tornin a ser accessibles a tothom, en les quals únicament la voluntat i la capacitat de cadascú marquin els límits, i no les seves condicions socioeconòmiques o el seu lloc de residència.Proposem:
.- Establir el caràcter de les beques com un dret subjectiu de totes les persones que manifestin objectivament la necessitat de l'ajuda, exigint els mateixos requisits acadèmics que regeixen per a qualsevol estudiant universitari. Es tindran en compte les situacions socioeconòmiques, territorials i d'insularitat.
.- Promoure un programa d'ajudes per a persones titulades universitàries en situació de desocupació perquè puguin pagar la matrícula de màster en universitats públiques. A més, per a les famílies més necessitades, s'implementarà un programa de beques salari, i la possibilitat d'altres ajudes complementàries.
.- Impulsar un programa específic per recuperar a l'alumnat que hagi hagut d'abandonar els seus estudis universitaris pels canvis legislatius injusts o pels canvis sobre les seves condicions socioeconòmiques des de l'inici de la crisi.

 
FP
Hem de fer possible que la formació professional es converteixi en una eina eficaç per al futur de la joventut, la qual cosa solament serà possible amb una actualització de l'oferta acadèmica, d'acord amb les necessitats del mercat laboral.

Proposem:

.- Augmentar el nombre de places de formació professional de grau mitjà en almenys 200.000. Incentivarem l'oferta pública de places que respongui a les necessitats derivades del nou model de creixement intel•ligent, sostenible i cohesionat. Especialment es prioritzaran accions formatives en aquells sectors d'alta ocupabilitat o vinculats a activitats emergents.
.- Definir un model de formació en alternança que permeti una adequada formació als centres de treball sense que això suposi una deterioració de la formació als centres educatius.
.- Impulsar la FP a distància, millorant i desenvolupant les plataformes de formació en línia.
.- Engegar programes específics de Formació professional orientada a la indústria.

 
OCUPACIÓ
.- Desenvolupar el Pla de Garantia Juvenil com a instrument fonamental d'activació per a la joventut en atur. A Balears aquesta iniciativa ja està en funcionament, de la mà dels i les socialistes, i a Menorca, de moment, se’n beneficiaran una cinquantena de joves.
.- Aprovar un programa de formació + acreditació perquè 700.000 joves adquireixin la formació bàsica necessària per a la seva requalificació professional. Un programa per a la reinserció formativa de la joventut que ha abandonat el sistema educatiu sense la titulació d'ESO i que no treballen. L’objectiu és oferir a 700.000 joves la possibilitat d'acreditar-se en competències clau de nivell 2 imprescindibles per optar a l'especialització formativa en un termini de 6 mesos.
.- Posar fi a la figura dels falsos autònoms i acabar amb les beques que encobreixen veritables contractes de treball amb campanyes específiques de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i canvis normatius en una doble adreça:
o Les persones autònomes econòmicament dependents que avui regula l'Estatut del Treball Autònom passaran a formar part de l'àmbit de l'Estatut
dels Treballadors, perquè tinguin els mateixos drets laborals i de Seguretat Social i se'ls apliqui la negociació col•lectiva;
o el nou Estatut dels Treballadors incorporarà una definició de la condició de becari o becària, de manera que exigirà que la finalitat de la seva activitat en l'empresa sigui únicament formativa i no productiva, requerint-se en tot cas que la persona becada es trobi incorporada a un programa formatiu curricular. I es garantiran les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

.- Elaboració d'un Pla Estatal d'Incorporació de Joves a l'Agricultura que es finançarà amb fons nacionals i de la Unió Europea.


HABITATGE

.- Redefinir el dret a l'habitatge en la Constitució, per garantir-lo de manera efectiva.

.- Donar facilitats per començar una vida independent amb la possibilitat que l'arrendador es pugui desgravar el 50% de les rendes de lloguer sempre que siguin per a joves de menys de 30 anys i aquests joves es puguin desgravar tot el preu que paguen de lloguer.
.- Promoure un paquet de mesures destinades a la rehabilitació d'habitatges en
les Comunitats Autònomes, especialment les de renda antiga, abandonades, i situades en cascs antics dels municipis de les mateixes que siguin llogades a joves o adquirides per joves en règim de propietat, o lloguer amb opció a compra.
.- Establir l’eliminació automàtica (per part de les entitats financeres i sense prèvia exigència del titular) de les clàusules d’hipoteca declarades abusives pel Tribunal de Justícia de la UE i per jurisprudència del Tribunal Suprem.

 

MIGRACIÓ I EUROPA

.- Impulsar una Assegurança Europea de Desocupació que permeti la interconnexió de les Oficines d'Ocupació públiques i privades, perquè els joves europeus accedeixin a tota l'oferta laboral d'ocupació.
.- Establir un Pla Estratègic de Tornada que reculli mesures sociolaborals per facilitar la tornada i la inserció d'espanyols i espanyoles procedents de l'exterior, amb la posada en marxa de programes sanitaris, d'ocupació, assistencials, d'habitatge, educatius, de recerca, d'assessorament i orientació. S'establirà específicament un Pla de Tornada del Talent Científic i Professional.