Els Grups socialistes insular i de Ciutadella sol•liciten que el Consell sufragui part de la despesa per a l’equipament del Teatre des Born

Els grups socialistes a l’Ajuntament de Ciutadella i al Consell de Menorca presentaran una moció i una proposta d’acord, als seus respectius plenaris, per demanar a l’executiu insular que en els pressupostos de la institució dels pròxims anys s’incorpori “una aportació monetària anual per incorporar als pressupostos de la Fundació Ciutadella Cultura.”

 
En l’argumentació d’aquesta iniciativa la portaveu del Grup Socialista a l’Ajuntament de Ciutadella, Pilar Carbonero, pren com a punt de patida el fet que són “a punt d’acabar les obres de rehabilitació del Teatre Municipal des Born, obres finançades el 100% pel Ministeri d'Habitatge.”

 
També s’hi exposa com aquest és un Teatre “emblemàtic i representatiu” de l’activitat cultural de Ciutadella i s’hi destaca que “després de molts anys de romandre tancat, la rehabilitació del teatre farà possible tornar a disposar d’un espai de qualitat per totes les entitats i associacions que fan possible l’elevada activitat socio-cultural al nostre poble.”

 
“Però les necessitats d’un teatre no acaben en la rehabilitació -afegeixen els socialistes en l’argumentari-; és tant o més important el projecte cultural lligat al Teatre així com també es fa necessari dotar-lo de l’equipament escènic necessari per donar bona acollida als diferents tipus de representacions teatre, dansa, concerts etc”

 
Des del punt de vista municipal la moció del PSOE recorda que “el Consell de Menorca, a través del departament de cultura, Patrimoni i Esports, servei de cultura, té com a objectiu principal donar suport a la producció cultural general (entitats culturals, esdeveniments musicals, teatre, òpera, continuació de l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca...)”. De fet en l’argumentació de la Proposta d’Acord insular es posa l’accent en què “al ple –municipal- de gener de 2008 es va aprovar, per unanimitat, la proposta d’estatuts de la Fundació Ciutadella Cultura; una organització sense ànim de lucre que té entre les seves principals funcions la rehabilitació, gestió i explotació del Teatre des Born i el foment i la promoció d’activitats culturals. Així, és aquesta Fundació la que ha de gestionar el Teatre comptant amb la participació ciutadana.”

 
Finalment la proposta insular detalla com el Consell, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació,” té des de fa anys un Programa dedicat específicament a la Creació i Promoció Cultural, el Programa 3340, i un dels objectius d'aquest programa, concretament el 6è, es dedica a ‘impulsar polítiques de foment i difusió de la creativitat cultural i producció artística’, mitjançant el qual el Consell Insular de Menorca participa any rere any amb aportacions monetàries als pressupostos de la Fundació del Teatre Principal, en la Fundació Menorquina de l'Òpera, en la Fundació de Ca n’Oliver.”

 
En definitiva, la Proposta d’Acord que es presentarà al Consell referma el convenciment del Grup Socialista de què esdevé “important que augmenti el compromís econòmic del Consell Insular amb l'activitat cultural de Ciutadella fent una aportació anual per a contribuir a la gestió i actuacions del Teatre d'es Born, la qual cosa representarà també una millora per a l'oferta cultural del conjunt de Menorca.” Per aquest motiu la iniciativa dels quatre consellers del PSOE reclama que aquesta aportació monetària per a l’equipament escènic del Teatre des Born s’incorpori “als pressupostos insulars a partir de 2015, dins el seu Programa 3340 dedicat a la Creació i Promoció Cultural, dedicada a la promoció cultural del Teatre del Born.”

 
Prec per actualitzar les entitats representades al Consell Assessor

D’altra banda també cal destacar el prec del regidor ciutadellenc Josep Moll en què s’insta a “la regidora de Cultura a l’Ajuntament de Ciutadella a revisar i actualitzar les entitats representades al Consell Assessor de Fundació Ciutadella Cultura.” Una petició que deriva del convenciment sobre la necessitat de “comptar amb l’opinió i els suggeriments de les entitats que treballen en l’àmbit de la cultura,” per tal que el projecte d’aquesta infraestructura arribi a bon terme; així com del fet que des de “l'aprovació dels membres del Consell Assessor de la Fundació Ciutadella Cultura han passat anys i, pel camí, hi ha hagut canvis i moviments pel que fa al teixit associatiu cultural de Ciutadella.”