IMG_4469

Els compromisos socialistes per recuperar serveis fonamentals per a les persones

 

“Els socialistes hem creat l’Estat del Benestar i hem de recuperar el que hem perdut aquests quatre anys.” D’aquesta manera ha iniciat la seva intervenció per detallar les propostes en l’àmbit de la Salut i el Benestar Social la cap de llista del PSOE Menorca al Parlament, María José Camps.

 

Camps ha exposat la necessitat de disposar d’un centre sociosanitari que doni cobertura a les necessitats dels menorquins i menorquines reivindicant el mateix tracte per Menorca que la resta d’illes, pel que fa a la reconversió d’antics hospitals en centres sociosanitaris. “Menorca necessita un centre sociosanitari i el PP ha renunciat a que l’antic  l’Hospital Verge del Toro ho sigui. Però sí que han promès que Can Misses a Eivissa i Son Dureta a Palma es reconvertiran en centres sociosanitaris, fent que els menorquins tornem a ser ciutadans de segona.”

 

Una proposta que s’afegeix a diversos compromisos en l’àmbit social i sanitari com per exemple:

 

.- Menorca disposarà d’avió medicalitzat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, igual que la resta d’illes.

 

.- Recuperarem la gratuïtat de les avaluacions de dependència a tots els nivells i tantes vegades com siguin necessàries.

 

.- Afavorirem la suficiència econòmica de les prestacions i crearem més places públiques residencials a Menorca, centres de dies i serveis especialitzats, com ara l’atenció als malalts d’Alzheimer. Recuperarem el centre de dia de Ciutadella.

 

.- Treballarem pel dret a l’assistència personal: un recurs per garantir una vida independent, digna i en igualtat d’oportunitats.

 

.- Garantirem l’assistència de  qualitat a totes les persones majors que ho necessitin.

 

 

A aquestes propostes s’afegeixen a les que defensen els i les socialistes a nivell autonòmic:

 

.- Facilitarem la targeta sanitària a totes les persones residents a la nostra Comunitat Autònoma com a reconeixement del dret universal a rebre atenció sanitària, eliminant la taxa per adquirir-la o renovar-la.

 

.- Contra la pobresa i la desigualtat, posarem en marxa la Renda Bàsica d’implantació progressiva que s’adapti a les necessitats de les persones sense capacitat per afrontar les necessitats de despesa bàsiques, independentment de la seva situació laboral.

 

.- Impulsarem un Pla de Suport a l’Alimentació Infantil per a les famílies amb menors en situació de necessitat.

 

.- Recuperarem els antics nivells d’atenció a la dependència. Donarem resposta àgil i ràpida a les persones  que tinguin dret a prestacions. Instarem a l’Estat a revisar els barems de valoració dels graus de dependència per rescatar les persones que han quedat excloses.

 

Per la seva banda el candidat a la Batlia de Maó, Vicenç Tur, ha emfatitzat el fet que “Maó havia liderat sempre les polítiques socials i ara més que mai quan sa gent ho necessita l’Ajuntament ha de ser a prop seu. Noltros potenciarem de nou el servei d’atenció a domicili especialment a sa gent gran” - ampliant la cobertura a totes aquelles persones majors que ho necessitin i aquelles persones amb discapacitat d’acord amb els criteris de diagnosi professional-.

 

Una proposta a la qual s’hi han de sumar compromisos, en l’àmbit municipal de Maó, com:

 

.- Mesures de xoc juntament amb les entitats ciutadanes i altres administracions competents per combatre aquelles necessitats més urgents.

 

.- Recuperar el menjador social.

 

.-Potenciar les ajudes per a menjadors escolars i garantir l’obertura dels menjadors escolars a l’estiu per atendre els fillets en risc d’exclusió.

 

.- Incrementar les places assistencials i sociosanitàries per a les persones dependents per donar resposta a una creixent i real necessitat i minvar l’actual llista d’espera del geriàtric.