Foto Elena Baquero en Comissió 25.09.2015

Elena Baquero presenta una iniciativa per reclamar que artistes i creadors puguin compatibilitzar la percepció de pensions amb rendiments del treball

.- Actualment els creadors majors de 65 anys han de triar entre continuar mantenint una vida artístic-laboral activa o cobrar la seva pensió (però renunciant a rebre una compensació econòmica per la seva activitat creativa si aquesta supera el salari mínim)

 

"Una societat avançada és aquella en la que el talent, la creació i la cultura són objecte de reconeixement i estímul pel seu valor i no es penalitza de cap manera el seu desenvolupament." Aquesta declaració de principis s'inclou en la part dispositiva de la Proposició No de Llei (PNL) formulada per Elena Baquero per defensar que artistes i creadors puguin comptar amb "mecanismes justos i accessibles per promoure el seu treball en l'etapa de jubilació que garanteixi una pensió digna i d'acord amb la impagable contribució al nostre desenvolupament com a societat;" mecanismes que contemplin "el merescut reconeixement al valor social del seu treball."

 

En aquesta exposició de motius de la PNL que Baquero defensarà en la sessió de la Comissió de Cultura de dijous s'hi recorda, per començar, com la "vida laboral dels artistes i creadors sol ser de per si precària, marcada estructuralment per la intermitència i la informalitat." També s'hi detalla el fet que les "fórmules definides en el règim de cotització no s'adapten bé a la seva realitat professional i productiva."

 

La diputada afegeix que si "ja de per si la creació i l'autor no gaudeixen d'una bona situació en el seu reconeixement com activitat laboral a l'hora d'obtenir una pensió justa, resulta encara més precari el pas efectiu a la mateixa doncs directament es veu penalitzat."

 

Aquesta penalització es deriva del fet que des de "2012, i en base a una interpretació molt restrictiva, quan no equivocada, de la legislació de la Seguretat Social efectuada pel Govern del Partit Popular, qualsevol professional de la creació major de 65 anys ha d'escollir entre les següents opcions: Pot seguir cobrant la seva pensió, però renunciant a percebre una retribució pels seus cursos, articles, conferències i als drets d'autor que la seva obra generi, si amb ells supera el salari mínim interprofessional. O pot -pitjor encara-, renunciant a la seva pensió, continuar aportant el fruit de la seva creació i seguir cobrant els drets d'autor que legítimament li corresponen."

 

En definitiva es produeix "una paradoxa i una contradicció amb la pròpia característica de la feina de l'autor, ja que aquesta etapa de maduresa coincideix amb el moment d'eclosió que per experiència pot donar alguns dels moments i obres més brillants de la seva creació." Una paradoxa a la qual s'afegeix el fet que aquesta "interpretació provoca un tracte diferenciat, sinó discriminatori, en l'aplicació de les normes de la Seguretat Social sobre la pensió de jubilació, en funció de l'origen de les rendes o ingressos que poden ser compatibles amb la pensió."

 

Amb tots aquests arguments la PNL que Baquero defensarà en la Comissió de Cultura del Parlament proposa instar "el Govern d'Espanya a adoptar les mesures necessàries per dur a terme una aplicació adequada a la normativa de la Seguretat Social, respecte a la compatibilitat de les pensions sense efectuar diferenciacions en funció de l'origen de les rendes, que faci possible la percepció de la pensió amb els rendiments dels treballs derivats de l'activitat creativa, evitant l'exigència als creadors d' escollir entre continuar mantenint una vida activa o la seva pensió de jubilació."