IMG_0368[1]

El suport a les persones majors, mitjançant les pensions, és un dels principals compromisos dels i les socialistes

“El que volem, el que proposem, els i les socialistes és que les persones majors puguin estar perfectament ateses i siguin els més autònomes possible. Perquè una societat que no pensi en els seus majors no és una societat democràtica i justa.” D’aquesta manera exposa el candidat socialista al Congrés Javier Tejero l’essència del contracte amb la ciutadania que defensa el  PSOE respecte a les persones majors.

 

Durant la seva intervenció Tejero ha exposat com l’evolució de la societat i l’increment de l’esperança de vida genera que cada vegada hi hagi “moltes  més persones majors de 65 anys (ara mateix gairebé un 20% de la població és major de 65 anys), i persones que pateixen un major grau de necessitat, persones a les qui els cal l’ajut de cuidadors.”

 

La realitat social d’avui dia també ha provocat que les persones majors, “en molts casos, s’hagin convertit en un suport familiar bàsic  durant la crisi, fent de cuidadors dels néts i fins i tot ajudant econòmicament amb la seva pensió a les famílies que han tingut i estan tenint dificultats;” ha afegit Tejero.

 

Davant d’aquesta realitat els i les socialistes proposem tota una sèrie de mesures efectives. “Una d’elles fer créixer les pensions, fer possible poder viure dignament amb una pensió; ja que ara mateix el 60% dels pensionistes cobren una pensió de 600 i pocs euros i creiem que això no és just.”

 

Javier Tejero també ha exposat la voluntat de “recuperar el Pacte de Toledo, mitjançant el qual es va aconseguir un acord per configurar una vidriola per a les pensions futures, per a casos de necessitat. S’ha de recordar que en la legislatura que ara acabem gairebé s’ha perdut la meitat dels doblers que hi havia en aquesta vidriola” –El Govern Rajoy ha estat el primer executiu en treure doblers del Fons de Reserva de la Seguretat Social, de manera que dels gairebé 67.000 milions que va deixar el Govern Zapatero l’actual govern ja n’ha retirat prop de 41.000-.

 

El candidat del PSOE  Menorca al Congrés de Diputats també ha fet referència a la situació de les persones majors dependents. “Xerrem de la llei de Dependència –creada l’any 2006 pel Govern Zapatero-, molt relacionada amb el quart pilar de l’Estat del Benestar. Volem que sigui real i efectiva, tant per a les persones afectades com per als cuidadors que sovint són de la pròpia família.”

 

Finalment Javier Tejero també ha exposat el compromís socialista per ajudar a les persones majors “fins i tot en petites grans coses com intentar prevenir les estafes i les pràctiques de venda fraudulentes que pateixen persones majors que viuen soles, que són moltes en aquest país.”

 

ALGUNES DE LES PRINCIPALS PROPOSTES SOBRE PENSIONS I PERSONES MAJORS:La dignitat d'un país es mesura per com tracta als seus majors i als seus pensionistes. Van ser governs socialistes els que van universalitzar les pensions públiques i van dignificar les pensions mínimes. I amb el vot de la majoria, serà un govern socialista el que eviti la seva privatització i el que acabi amb els copagaments indignes.

 

QUÈ PROPOSEM?
.- Garantir el poder adquisitiu de les pensions.
.- Incrementar les pensions mínimes.
.- Recuperar la nostra mesura inclosa en la Llei 27/2011 d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 que no rebin una altra pensió pública.
.- Reinstaurar el paper del Pacte de Toledo com a espai necessari de debat, acord, estabilitat i garantia del Sistema de Pensions, recolzant la participació i representació en aquest fòrum del Consell Estatal de Persones Majors.
.- Revisar el copagament farmacèutic per tenir en compte criteris de necessitat i cronicitat per evitar que segueixi sent una barrera d'accés, especialment per a pensionistes en situació de risc socioeconòmic.
.- Millorar la protecció dels consumidors especialment de les persones majors més vulnerables, davant pràctiques comercials abusives incloses les bancàries, financeres i d'assegurament.
.- Facilitar l'accés a les ajudes per a adaptació o rehabilitació de l'habitatge per abordar els desafiaments de l'envelliment, fomentant així que les persones majors no hagin d'abandonar el seu entorn, el seu barri i la seva gent.

.- Amb l'objecte d'evitar que la cura de les persones en situació de dependència es converteixi en una responsabilitat de la dona, es prioritzarà l'atenció professional,
reconeixent el valor de les cures en l'entorn familiar, la qual cosa requereix proporcionar la formació, les eines, dispositius i el suport professional necessari a totes les persones cuidadores.

.- Recuperarem les cotitzacions a la seguretat social amb càrrec a l'Administració General de l'Estat dels cuidadors de persones en situació de dependència.